Γίνε μέλος μιας απίστευτης κοινότητας
ηγετών ΜμΕ

Eίμαστε ένας "Ερευνητικός Οργανισμός Κοινωνικού Σκοπού" που επικεντρώνεται κυρίως στο σχεδιασμό οργανωτικών οικοσυστημάτων (οργανωτικά μοντέλα λειτουργίας).

Βοηθάμε τους ηγέτες ν' αναπτύξουν εταιρείες & Startups υψηλών επιδόσεων, με βάση το παράδειγμα επιχείρησης μέσα σε μια επιχείρηση, (Business-in-business) όπου κάθε στέλεχος σκέφτεται και ενεργεί σαν επιχειρηματίας που διευθύνει μια μικρή επιχείρηση.

.

.

Είπαν για εμάς ...

instech_regular

Οικοσύστημα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups
Κοινωνικού Σκοπού.

... Εύκολη εκκίνηση

Σε αυτόν τον τομέα ένα επιχειρηματικό  οικοσύστημα, βοηθάει  μια ΜμΕ επιχείρηση σε στοιχεία όπως το εύκολο ξεκίνημα, τα φορολογικά κίνητρα που ισχύουν, στην ενημέρωσή  των κανονισμών και των νόμων που θα μπορούσαν να είναι φιλικοί προς αυτές.

... Χρηματοδότηση

Οι ΜμΕ επιχειρήσεις, πρέπει να διαθέτουν οικονομική ρευστότητα, ώστε να μπορούν να  αναπτυχθούν καθώς αποκτούν περισσότερους πόρους. Οι οικονομικοί πόροι είναι μια βασική πτυχή, δεδομένου ότι παρέχουν την υποστήριξη για την πρόσληψη ατόμων, την αγορά ή τη μίσθωση ακινήτων και εξοπλισμού, την επένδυση στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις και την παρακολούθηση των πελατών..

... Δημιουργία κουλτούρας

Τα κορυφαία επιχειρηματικά οικοσυστήματα διαθέτουν ισχυρή κουλτούρα για την επιχειρηματικότητα.

Οι πτυχές που λαμβάνονται υπόψη είναι η ανοχή του κινδύνου και της αποτυχίας της επιχειρηματικότητας, η προώθηση της αυτοαπασχόλησης, οι ιστορίες επιτυχίας και τα πρότυπα, η ερευνητική κουλτούρα, η θετική εικόνα της επιχειρηματικότητας και η επιβράβευση της καινοτομίας 

... Οργάνωση

Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός, η τεχνική κατάρτιση και η γνώση της χρήσης των πόρων είναι στην πραγματικότητα μια δεξιότητα που θα μάθετε με το χρόνο. Η εύρεση των σωστών ατόμων στον οργανισμό υποστήριξης είναι το κλειδί

Η μετάβαση σε έναν οργανισμό που σας υποστηρίζει μαθαίνοντας πώς να γράφετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο θα σας κάνει καλά αν είστε έτοιμοι να συντάξετε το δικό σας σχέδιο. 

... Ανθρώπινο δυναμικό

Ο τομέας του ανθρώπινου κεφαλαίου αντιπροσωπεύεται από την ποιότητα και την ποσότητα του εργατικού δυναμικού του. 

Τα συστατικά αυτού του τομέα είναι η διαχείριση και το τεχνικό ταλέντο, η επιχειρηματική εμπειρία της εταιρείας, η διαθεσιμότητα εξωτερικής ανάθεσης και η πρόσβαση στο εργατικό δυναμικό των μεταναστών. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων μπορεί να επηρεάσει το ρυθμό στον τρόπο ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Επίσης, στον τομέα του ανθρώπινου κεφαλαίου θεωρείται η εκπαίδευση και η κατάρτιση.

... Αναζήτηση πελατών

Ο τομέας των αγορών είναι η εκπροσώπηση των πελατών που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των εταιρειών. Τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα με προσβάσιμες αγορές είναι σημαντικά για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν..

Μια βασική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι επίσης η δυνατότητα των πελατών. Τα στοιχεία που βρίσκονται στον τομέα των αγορών είναι η εγχώρια και ξένη αγορά, οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ως πελάτες, καθώς και οι κρατικές αγορές.

"Δημιουργήσαμε την κοινότητα του οικοσυστήματος  insTech για να συνεργαστούμε με τους κατάλληλους ανθρώπους και να εξασφαλίσουμε ότι κανένας νέος επιχειρηματίας δεν θα αισθάνεται μόνος του ή θ' αγωνίζεται χωρίς τους κατάλληλους πόρους.

Παρέχουμε άφθονη ΔΩΡΕΑΝ γνώση & πόρους, για Επαναπροσδιορισμό του Οράματος, της Στρατηγικής, της Οργάνωσης και του Marketing για τον επιχειρηματικό & τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ΜμΕ και Startups."

 

Κωνσταντίνος Πατεράκης, Co-Founder

.

.

Το μοντέλο μας είναι σχετικά απλό!

Βασίζεται στην ιδέα

ότι ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα βοηθάει

τους ηγέτες ΜμΕ & Startupers σε τρία χαρακτηριστικά συστατικά:

Ανάγκη για Κεφάλαιο

 

Εξ ορισμού, καμία επιχείρηση ή Startup δεν μπορεί να ξεκινήσει, ή ν' αναπτυχθεί χωρίς χρήματα και σχετικές υποδομές (που αποτελούνται από κεφάλαιο συνδεδεμένο σε ενσώματα πάγια).

Ανάγκη για Τεχνογνωσία

 

Χρειάζεστε Μέντορες, προγραμματιστές, σχεδιαστές, πωλητές και γενικά όλους εκείνους των οποίων οι δεξιότητες είναι απαραίτητες για την έναρξη και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων

Αντισυμβατική σκέψη

 

Ένας ηγέτης επιχειρηματίας αμφισβητεί πάντα το status quo. Εάν ήθελε να παίξει by the book, θα καινοτομούσε σε μεγάλες, καθιερωμένες εταιρείες, όπου θα πληρώνονταν καλύτερα και θα είχε πρόσβαση σε περισσότερους πόρους.

Χώρος καινοτομίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Για να οργανωθούν καλύτερα στο μέλλον, οι ηγέτες πρέπει να υιοθετήσουν στρατηγικές που εξηγούν στον εαυτό τους, στο ανθρώπινο δυναμικό στους προμηθευτές και τους πελάτες τους «ποιοι είμαστε» , «πώς λειτουργούμε» και «πώς μεγαλώνουμε», σαν επιχείρηση