Δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, Digital ecosystem, για την εκκίνηση, αναβάθμιση & χρηματοδότηση, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups.

Η μετάβαση σε ένα επιτυχημένο πιό ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο, απαιτεί από τους ηγέτες των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων ν' αλλάξουν τρόπο σκέψης και να επικεντρωθούν  στην εξειδίκευση, την σωστή διαχείριση και εκπαίδευση για να λάβουν το αποτέλεσμα που προσδοκούν.

Τα τελευταία χρόνια, οι ηγέτες ΜμΕ για να επιβιώσουν & ν' αναπτυχθούν προσπαθούν να είναι πιο ευέλικτοι. Αναδιαρθρώνουν την οργανωτική δομή τους σε μικρές, διαλειτουργικές ομάδες με αποτέλεσμα να λαμβάνουν αποφάσεις απίστευτα γρήγορα ακόμη και για μεγάλες στρατηγικές αλλαγές.
.

Η ταχύτητα του επιχειρηματικού μετασχηματισμού, είναι υψίστης σημασίας.

Η αξία της ταχύτητας λήψης αποφάσεων και αλλαγών σήμερα έχει γίνει κατανοητή από όλους. Αυτή η ανάγκη επιχειρηματικού μετασχηματισμού αναφέρεται όλο και πιο συχνά για παράγοντες όπως η ανάγκη μείωσης του κόστους, η αύξηση της παραγωγικότητας ή η αποτελεσματικότερη επικοινωνία και η σημασία της εμπειρίας του πελάτη.

 

όσοι κινούνται νωρίτερα, γρηγορότερα και πιο αποφασιστικά κάνουν την διαφορά .

 

Οι ηγέτες που οδηγούν ταχύτερους οργανισμούς από τους ανταγωνιστές τους, έχουν σημαντική υπεραπόδοση σε σύγκριση με τους πιο αργούς, συμπεριλαμβανομένης της κερδοφορίας, της ανάπτυξης, της λειτουργικής ανθεκτικότητας και οργάνωσης.

'Ενα τέτοιο μοντέλο προυποθέτει την αλλαγή της παραδοσιακής οργανωτικής δομής της επιχείρησης σε μια πιο επίπεδη, όπου υπάρχει μικρότερη απαίτηση για διευθυντική εποπτεία και έλεγχο της εκτέλεσης εργασιών.
Συνήθως απαιτείται ένας manager, με τον οποίο συνεργάζεται το ανθρώπινο δυναμικό όλου του οργανισμού για το συγκεκριμένο project, αλλά και όλες οι ομάδες να είναι χαλαρά συνδεδεμένες και ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους.
Πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν την αποστολή τους με ελάχιστη διοικητική εξάρτηση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η συνολική οργάνωση είναι προσανατολισμένη προς τη δημιουργία αξίας. Η δημιουργία ενός τέτοιου λειτουργικού μοντέλου συνδέεται στενά με τη στρατηγική της επιχείρησης και στο πώς αυτός την δημιουργεί.
Η διαδικασία ξεκινά από την φάση σχεδίασης, για την δημιουργία αξίας για τον πελάτη και στην συνέχεια εφαρμόζουν στην πράξη το λειτουργικό μοντέλο. Ενώ όμως σχεδόν όλοι μπορούν να σχεδιάσουν την στρατηγική, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην διαχείριση της.
.

Ο βασικός Σχεδιασμός θα πρέπει να διαιρεί τις ομάδες με βάση τον τρόπο δημιουργίας αξίας, ένα βήμα που πολλές εταιρείες παραβλέπουν στη βιασύνη τους να ξεκινήσουν.

Οι Βασικές ομάδες είναι επιφορτισμένες για τη δημιουργία αξιών και βρίσκονται στον πρωταρχικό οργανωτικό άξονα και οδηγούν τον υπόλοιπο οργανισμό καθορίζοντας τις προτεραιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού

Ο ορισμός αυτών των ομάδων εξαρτάται από τη βιομηχανία, την σημερινή κατάσταση και τη στρατηγική του οργανισμού.

 

 

 Ο Σχεδιασμός της ΜμΕ στην νέα κανονικότητα

1. Οι Βασικές ομάδες πρέπει να γνωρίζουν, πού βρίσκεται η γραμμή κερδών και ζημιών

Σε μια παραδοσιακή ΜμΕ, η στρατηγική καθορίζει ποιες επιχειρηματικές μονάδες γνωρίζουν τις γραμμές του κέρδους και της ζημίας (P&L). Τα ευέλικτα λειτουργικά μοντέλα συνήθως επανασχεδιάζουν τις ομάδες τους, σε διαλειτουργικές με βάση την Κατάσταση κερδών και ζημιών (P&L) από άκρο σε άκρο, έτσι ώστε νε γνωρίζουν ποιος είναι υπεύθυνος και σε τι.

Σε μια ευέλικτη οργάνωση, οι βασικές ομάδες έχουν μελετήσει πολύ καλά το P&L και παρέχουν κίνητρα στις άλλες ομάδες.

 

2. Προσαρμογή της κουλτούρας στον ευέλικτο μετασχηματισμό.

Η λειτουργία ενός μοντέλου ευέλικτου μετασχηματισμού, για να προσφέρει αξία στους πελάτες, απαιτεί πολλαπλές αλλαγές νοοτροπίας.

  • Απαιτείται ενδυνάμωση από την αρχή ενός ευέλικτου μετασχηματισμού. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι όταν οι ηγέτες έχουν έλλειψη εμπιστοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που συχνά προκύπτει όταν οι εργαζόμενοι δεν έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες.
  • Η ηγεσία πρέπει να ενδυναμώνει το ανθρώπινο δυναμικό αποφεύγοντας τον έλεγχο από άκρο σε άκρο, να το προτρέπει και να το εξουσιοδοτεί ώστε να λαμβάνει αποφάσεις.
  • Για να ξεπεραστεί ο φόβος της αδυναμίας των ομάδων να επιτύχουν στόχους. απαιτείται να ενσωματώσουν μια ισχυρή ατζέντα δημιουργίας ικανοτήτων για να διασφαλίσουν ότι το ανθρώπινο δυναμικό διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες για την επίτευξη των στόχων του μετασχηματισμού.

3. Ορίστε το πλαίσιο συντονισμού μεταξύ ομάδων

Για να λειτουργήσει σωστά ένα ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν το σωστό πλαίσιο για να εξασφαλίσουν τον συντονισμό μεταξύ των ομάδων τους. Αρκετές επιχειρήσεις εφαρμόζουν μια ετήσια διαδικασία στρατηγικής και προγραμματισμού, η οποία περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία:

  • Με τον ετήσιο καθορισμό των στόχων του επόμενου έτους με βάση την προκαθορισμένη στρατηγική για την επίτευξη τους και αναλύοντας τις τάσεις της αγοράς.
  • Με την τριμηνιαία επισκόπηση για την αξιολόγηση της απόδοσης έναντι στρατηγικών στόχων και την αναβάθμιση των προτεραιοτήτων με βάση τις αλλαγές στις τάσεις των πελατών και της αγοράς.

Η ηγεσία πρέπει να απαιτεί από άκρο σε άκρο από τις ομάδες να επικεντρώνονται στα αποτελέσματα που εστιάζουν στον πελάτη, μερικά από τα οποία ενδέχεται να απαιτούν συντονισμό με τις υπόλοιπες ομάδες  Για να φτάσουν σε αυτήν την πραγματοποίηση μπορεί να απαιτηθεί σημαντική διαχείριση αλλαγών.

 

 


 

Ο σχεδιασμός του Πλάνου είναι μόνο το πρώτο βήμα για την αναδιάρθρωση της ΜμΕ, για την δημιουργία αξίας μέσω της ευελιξίας. Η υλοποίηση του απαιτεί σημαντική αλλαγή νοοτροπίας των ομάδων επανεκτιμώντας στο ποιος ενεργεί και αποφασίζει για τα κέρδη και τις ζημιές και τα κίνητρα που θα χρειαστούν για να υποστηρίχθούν οι βασικές ομάδες. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζουν την ανάπτυξη μιας ισχυρής στρατηγικής και προγραμματισμού, και την δημιουργία μιας κουλτούρας η οποία θα ενθαρρύνει την ενδυνάμωση, την απόλυτη λογοδοσία και μια νοοτροπία συνεργασίας μεταξύ των ομάδων.

Sign up for e-mails on new, insTech

Θα σας στείλουμε email όταν δημοσιεύονται νέα άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα.

Σχετικά με τους συγγραφείς


Konstantinos Paterakis
(I write about tech, cyber & finance)

  • Business Coach, Digital Marketeer, Author
  • Insurance Risk Management Analyst, CyRM
  • Co-Founder entrepreneurship ecosystem insTech,
  • Co-Founder & Μέλος Δ.Σ. cluster Panormos
by:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *