Δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, Digital ecosystem, για την εκκίνηση, αναβάθμιση & χρηματοδότηση, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups.

Η χρήση αυτοματοποιημένων επικοινωνιών από τον ασφαλιστικό κλάδο έχει καθυστερήσει σε σύγκριση με άλλους τομείς. Έτσι, οι Brokers έχουν πολλές ευκαιρίες να χρησιμοποιούν IVA και chatbots για άμεσες βελτιώσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας ασφάλισης (από την ανάληψη και διαχείριση του συμβολαίου, έως προϊόντα, μάρκετινγκ και διανομή, έως διαχείριση αξιώσεων και εταιρικές λειτουργίες).

 

Σκεφτείτε πώς τα chatbots και τα IVA επιτρέπουν αμφίδρομη επικοινωνία για τις βασικές λειτουργίες των Brokers:

  • Εξυπηρέτηση ως εικονικοί βοηθοί Brokers και απλοποίηση άμεσων μηνυμάτων για πελάτες που θα ήθελαν να αναβαθμίσουν τα υπάρχοντα συμβόλαια με επιπλέον κάλυψη
  • Παρέχοντας ταχύτερη, αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην οδική βοήθεια για τους  ασφαλισμένους
  • Απλοποίηση βασικών εργασιών διαχείρισης συμβολαίων, όπως ενημέρωση διεύθυνσης, e-mail, τηλέφωνο κλπ
  • Αυτοματοποίηση προκαταρκτικών βημάτων στις διαδικασίες εφαρμογής και ανανέωσης των συμβολαίων
  • Δημιουργία μιας καλύτερης εμπειρίας αξιώσεων

Η έλλειψη στελέχωσης τροφοδοτεί επίσης την πρόοδο της ρομποτικής. Η Ιαπωνία, η οποία κατατάσσεται από τον δείκτη Hays Global Skills ως μία από τις χώρες με την πιο έντονη έλλειψη εργατικού δυναμικού, φιλοδοξεί η "Pepper." με τα "Robot Bots" να καλύψει το κενό.

Διαβάστε το άρθρο: Τα ρομπότ της Pepper (model bots) πωλούν ήδη ασφαλιστικά προιόντα.

Όφελος από την Αυξημένη απόδοση

Οι IVA βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα με τη διαχείριση επαναλαμβανόμενων εργασιών και την αντιμετώπιση συχνών ερωτήσεων. Με την ενοποίηση συστήματος back-end, τα IVA μπορούν να ρυθμιστούν για την καταγραφή κάθε επικοινωνίας των πελατών, η οποία διατηρεί το περιβάλλον σε όλες τις αλληλεπιδράσεις και μειώνει τις επαναλαμβανόμενες συνομιλίες. Τα ολοκληρωμένα συστήματα μπορούν επίσης να παρέχουν ανακατεύθυνση σε συγκεκριμένο λογαριασμό στιγμιαία, η οποία παρέχει ένα αποτελεσματικό και προσαρμοσμένο CX σε όλα τα ψηφιακά σημεία επαφής.

Τα πιο εξελιγμένα IVA μπορούν να διαχειριστούν ολόκληρες διαδικασίες, όπως υποβολές αξιώσεων ή ανανεώσεις και αναβαθμίσεις πολιτικής. Αυτός ο αυτοματισμός έχει και άλλες επιδράσεις, καθώς ελευθερώνει τους ανθρώπινους πόρους στο μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών για να επικεντρωθούν σε πιο σύνθετες έρευνες και συναλλαγές υψηλότερης αξίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οδηγούν σε υψηλότερα έσοδα.

Όφελος από την Βελτιωμένη εμπειρία πελατών

Οι IVA μπορούν να αξιοποιήσουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και συμπεριφορά για να παρέχουν τις εξαιρετικά εξατομικευμένες, πολύ διαισθητικές εμπειρίες κατά την επιθυμία των πελατών.

Λειτουργούν σε μια ευρύτερη σειρά επικοινωνιών και σημείων επαφής (διαφημίσεις, ιστότοποι, τηλεφωνικά κέντρα κλπ) και πρέπει να επικοινωνούν αρμονικά σε όλα τα κανάλια για να δημιουργήσουν μια συνεπή εμπειρία πελατών. Η δημιουργία παρόμοιου τόνου και φωνής σε όλα τα κανάλια θα βοηθήσει στην καθιέρωση του Brand του κάθε Broker

Όφελος από την Έξυπνη πώληση και το cross-selling

Η σύγκλιση των IVA με AI, η μηχανική εκμάθηση και τα Robotic process automation (RPA) θα δημιουργήσουν νέες μεθόδους για την απόκτηση νέων πελατών, την πώληση, καθώς και την αναβάθμιση υπαρχόντων πελατών. Για παράδειγμα, ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα μπορεί να αξιολογήσει και να δώσει προτεραιότητα σε ευκαιρίες πώλησης, αντλώντας πληροφορίες από το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και άλλες εσωτερικές και εξωτερικές πηγές δεδομένων. Μόλις δημιουργηθεί μια κατάλληλη λίστα δυνητικών πελατών, οι IVA μπορούν αυτόματα να στέλνουν έξυπνα μηνύματα πώλησης και αλληλοεπιδράσεων προληπτικά σε στοχευμένους πελάτες.

Όφελος από την Καλύτερη διαχείριση κινδύνων

Με σωστή ενοποίηση συστήματος back-end / CRM, οι IVA μειώνουν τον κίνδυνο της συχνής τηλεφωνικής επικοινωνίας των Brokers με τους πελάτες αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας τα ανθρώπινα λάθη. Παρέχουν επίσης ένα ελεγχόμενο ψηφιακό ίχνος για υπεύθυνους συμμόρφωσης των προσωπικών δεδομένων και προσφέρουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης προηγμένων διαδικασιών ελέγχου ταυτότητας.

Για την ενδυνάμωση αυτών των ισχυρότερων πρακτικών διαχείρισης κινδύνων, πρέπει να υπάρχουν ισχυρές δομές ηγεσίας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των IVA και της λειτουργίας τους στην επιχείρηση. Η ηγεσία συμβάλλει στην ορατότητα και στον προληπτικό έλεγχο των πιθανών κινδύνων, όπως των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων φήμης.

Η αυτοματοποίηση των εργασιών από την πώληση, την ανάληψη, την διαχείριση και την ζημιά είναι μια πιθανή γρήγορη κερδοφορία για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δεν περνά απαρατήρητη. Εξάλλου ο σκοπός κάθε εταιρείας είναι το κέρδος.

Οι Brokers όμως θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ' όψη τους, ότι πιθανόν η ψηφιοποίηση σημαντικού μέρους του ταξιδιού του πελάτη αφαιρεί τον πωλητή από μοναδικό μεσάζοντα και παρέχει μία ελεγχόμενη διαδικασία από την πολυτιμολόγιση έως τη έκδοση ενός συμβολαίου με έναν νέο πελάτη.

 

The future is now ... και αυτό απαιτεί !

  • την εξεύρεση του κατάλληλου ρόλου της ηγεσίας (role-based leadership), που θα οδηγήσει στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό  (Business transformation), θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας ενώ παράλληλα θα εμπνεύσει και θα διαχειριστεί την όποια αντίσταση θα φέρουν αυτές οι πολύ μεγάλες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στην επιχείρηση.
  • την κάλυψη των νέων ρόλων που θα πρέπει να δημιουργηθούν, είτε μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του υπάρχοντος προσωπικού είτε με την πρόσληψη νέων ταλέντων. Δεδομένου ότι οι νέες γενιές έχουν μεν το ταλέντο που χρειάζεται αλλά υστερούν, ιδιαίτερα οι millennials σε σχέση με τις παλαιότερες, στην αφοσίωση προς την εταιρία, γίνεται επιτακτική η ανάγκη της δημιουργίας  μιας εταιρικής κουλτούρας που να εμπνέει τα νέα ταλέντα και να αποτρέπει την πρόωρη και εύκολη έξοδο τους.
  • την υιοθέτηση νέων τρόπων και δομών εργασίας, δεδομένου ότι τα όρια των παραδοσιακών ιεραρχικών δομών γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα και γίνεται επιτακτική η ανάγκη για έναν πιο ευέλικτο οργανισμό.
  • την αναβάθμιση των τεχνολογικών εργαλείων που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται. Όσο πιο πολλά και ξεπερασμένα συστήματα έχει, τόσο δυσκολεύουν την υλοποίηση του Business Plan.
  • Για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το κόστος που θα προκύψει θ' απαιτηθούν Συμπράξεις ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης για την καθετοποίηση της παραγωγής και τη μεγέθυνση των ΜμΕ με το σύνολο της επικράτειας να εξελίσσεται σε ενιαίο βιομηχανικό χώρο με βάση τα clusters.

Το insTech συνεργάζεται με Brokers σε προγράμματα μετασχηματισμού τεχνολογίας και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων. Από την ιδέα και τον σχεδιασμό έως την εφαρμογή, συνεργαζόμαστε μαζί σας για την ανάπτυξη στρατηγικών και οργανωτικής πρακτικής,  που βελτιστοποιούν την απόδοση, αυξάνουν την κερδοφορία και βελτιώνουν την ποιότητα.

 

by:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *