Δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, Digital ecosystem, για την εκκίνηση, αναβάθμιση & χρηματοδότηση, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups.

Σε όλο τον κόσμο, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός ηγετών που συνεργάζονται σε επίπεδο επιχειρηματικών οικοσυστημάτων. Αυτό το κάνουν για την άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, τη σύνδεση αποσυνδεδεμένων πόρων και την καλλιέργεια ενός πιο υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους κατασκευαστές, τους δημιουργούς και όσους ονειρεύονται έχοντας αντισυμβατική σκέψη.  

 

 

Γιατί και πώς κλιμακώνουμε τον αντίκτυπο των ηγετών ΜμΕ.

Πάνω από δύο δεκαετίες, αυτοί οι καινοτόμοι και οι πρώτοι που υιοθέτησαν προσεγγίσεις οικοδόμησης επιχειρηματικών οικοσυστημάτων έχουν αναπτύξει πολλές υποσχόμενες ιδέες, προγράμματα κλιμάκωσης και μονοπάτια για την προώθηση πιο καινοτόμων οικονομιών χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την ύπαρξη ενός αυξανόμενου αριθμού ανθρώπινου δυναμικού με ειδικές δεξιότητες και μια αναδυόμενη επιστήμη σχετικά με την αποτελεσματική οικοδόμηση καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω οικοσυστημάτων.

 

MEETING-0012

... Όμως οι επιχειρηματίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια

 

Παρά αυτήν την ορμή, τα στοιχεία δείχνουν ότι η επιχειρηματικότητα εξακολουθεί να μειώνεται, το χάσμα πλούτου στη χώρα μας διευρύνεται και περισσότεροι άνθρωποι (ιδιαίτερα οι νέοι)  αισθάνονται ότι μένουν πίσω.

Οι Μέντορες του instech εργάζονται για να αντιστρέψουν αυτές τις τάσεις με την άρση των εμποδίων σε νέες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, αλλά οι σημαντικότερες προκλήσεις για την επιχειρηματική επιτυχία είναι βαθιά εδραιωμένες, ειδικά για τους ηγέτες ΜμΕ. Αυτά τα εμπόδια δεν μπορούν να αρθούν εντελώς από μεμονωμένους ηγέτες ή ακόμη και από μικρές ομάδες ομοιδών επιχειρήσεων.

Θα απαιτηθεί πολύ ευρύτερη εμπλοκή και συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Σημαντικά εμπόδια για τους επιχειρηματίες:

 • Αποκλειστικά και απρόσιτα δίκτυα συναδέλφων επιχειρηματιών, συνεργατών, κεφαλαίων, πελατών, πόρων και συμβούλων για να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.
 • Ανεπαρκής επιχειρηματική εκπαίδευση και υποστήριξη για βοήθεια με τις τεχνικές πτυχές της ίδρυσης και της ανάπτυξης επιχειρήσεων.
 • Μια μη υποστηρικτική κουλτούρα που αποθαρρύνει τον κίνδυνο και δημιουργεί ένα δύσκολο περιβάλλον για νέες ιδέες και εταιρείες σε όλα τα στάδια.
 • Αδύναμοι αγωγοί εξεύρεσης ταλέντων για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και έλλειψη πρόσβασης σε επαρκείς ομάδες ταλέντων, κατάρτιση δημιουργίας ομάδων και υποστήριξη σχεδιασμού διαδοχής.
 • Ελάχιστη φωνή και επιρροή στις πολιτικές αποφάσεις για τη δημιουργία πιο ευνοϊκών περιβαλλόντων για την επιχειρηματική επιτυχία.
PERSON_0096

… Σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο insTech.

 

Η άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα απαιτεί συχνά από τους ανθρώπους μας, να εργάζονται πολλές ώρες σε τεράστιες λίστες υποχρεώσεων και να συμμετέχουν στις μάχες με την Τεχνογνωσία και την αντισυμβατική τους σκέψη.

Ωστόσο, αυτές δεν είναι οι μόνες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Η οικοδόμηση και ανάπτυξη του οικοσυστήματος μας εξακολουθεί να αποτελεί μια αναδυόμενη προσέγγιση στην οικονομική ανάπτυξη, όπου πολλοί ηγέτες λειτουργούν χωρίς πρακτικές βάσει δεδομένων ή ένα σύστημα λειτουργίας από συνεργασίες, πόρους και θεσμική υποστήριξη. Με ελάχιστη δημόσια υποστήριξη και κατανόηση, αντιμετωπίζουν επαγγελματική εξουθένωση καθώς εργάζονται με μικρούς προϋπολογισμούς και αντιμετωπίζουν σκεπτικισμό για τη δουλειά τους.

Το πιο κοινό εμπόδιο που έχουμε εντοπίσει για την οικοδόμηση μιας υγιούς επιχείρησης προσαρμοσμένης στην Νέα κανονικότητα τόσο από τις αγορές όσο και από τους εθνικούς παρόχους πόρων σε όλες τις Βιομηχανίες ήταν η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ αναδυόμενων προσεγγίσεων επαναπροσδιορισμού οράματος και μακροχρόνιων στρατηγικών οικονομικής ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, αυτό το χάσμα αναγνωρίστηκε ως η μεγαλύτερη απειλή για την Μικρομεσαία επιχείρηση.

 

Οι συνομιλίες με ηγέτες από όλους τους τομείς απέδωσαν επίσης μια μακρά λίστα επαγγελματικών υποστηρίξεων που χρειάζονται για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και να επιτύχουμε το όραμα μας, όπου εμπεριέχονται:

 • Ένας χάρτης πορείας και μια εργαλειοθήκη επικυρωμένων μεθόδων και μετρήσεων για την ανάπτυξη νέων σύγχρονων ηγετών και τη μέτρηση του αντίκτυπου της κοινότητας.
 • Ένα ισχυρό δίκτυο συνομηλίκων και παρόχων πόρων σε όλο τον κόσμο για να μοιραστούν γνώσεις και υποστήριξη.
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης στην υποστήριξη ηγετών σε όλα τα στάδια της επιχείρησης.
 • Υποστήριξη για την καθοδήγηση της αλλαγής του πολιτισμού, ειδικά γύρω από τον μετασχηματισμό και την οικοδόμηση στρατηγικής και οργανωτικών πρακτικών με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας τους χωρίς αποκλεισμούς.
 • Πόροι και στρατηγικοί εταίροι για την κλιμάκωση και την επέκταση πρωτοβουλιών οικοδόμησης και μετασχηματισμού επιχειρήσεων για την προσέγγιση περισσότερων Συνεργατών.
MAGAZINE-0002

Τώρα είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον Μετασχηματισμό ΜμΕ

 

Το επιχειρηματικό οικοσύστημα του insTech σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τους ηγέτες στην εκκίνηση ή στον Μετασχηματισμό ΜμΕ. Η κρίση του Covid-19 δημιούργησε ένα σημαντικό αριθμό ευκαιριών - και δυσκολιών. Είναι το άλμα που πρέπει να κάνουν όλες οι νέες ιδέες για να επιτύχουν την υιοθέτηση τους και τον Μετασχηματισμό.

Έχοντας την εμπειρία από την λειτουργία άλλων οικοσυστημάτων και γνωρίζοντας την νοοτροπία των ηγετών, μπορούμε να  οδηγήσουμε τον Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων μέσω insTech, αντιμετωπίζοντας ορθά την δυσκολία υιοθέσης λόγω τριών βασικών δυναμικών που τον εμποδίζουν.

Πρώτον , όλο και περισσότεροι ηγέτες υιοθετούν τον Επιχειρηματικό Μετασχηματισμό σε ολόκληρη τη χώρα. Βλέπουν την συνεργασία μέσω του επιχειρηματικού οικοσυστήματος ως δρόμο προς μια πιο περιεκτική και ανθεκτική βιωσιμότητα και ανάπτυξη αλλά δεν έχουν το "Know How".

Δεύτερον , καθώς αυξάνεται η προδιάθεση για συνεργασία μέσω οικοσυστημάτων, αυξάνεται η ανησυχία μεταξύ των επαγγελματιών και άλλων ηγετών της κοινότητας. Δεν έχει ακόμη προκύψει συναίνεση σε ολόκληρο τον τομέα γύρω από τις βασικές πτυχές του οικοδομήματος συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των επιθυμητών αποτελεσμάτων, των βασικών ορισμών επικοινωνίας και των αποτελεσματικών μεθοδολογιών. Το πεδίο χρειάζεται εκούσια υποστήριξη από τους κατάλληλους ανθρώπους.

Τρίτον , πολλοί έμπειροι ηγέτες επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα εξάντλησης καθώς εργάζονται για την άρση των εδραιωμένων φραγμών στην επιχειρηματικότητα χωρίς τοπική υποστήριξη ή συνδέσεις με εθνικούς πόρους, συνεργασία με ομοειδής επιχειρήσεις και τεχνογνωσία.

Με αυτές τις δυναμικές στο επιχειρηματικό παιχνίδι, το πεδίο βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή: Το επιχειρηματικό οικοσύστημα του insTech είναι έτοιμο να γίνει μια γενική προσέγγιση της οικονομικής ανάπτυξης κάθε ΜμΕ.

Η γενική υιοθέτηση της νέας αντίληψης για την επιχειρηματικότητα, είναι κρίσιμη για τον Μετασχηματισμό.

 

 

Η αποστολή μας είναι μηδενικά εμπόδια για τους επιχειρηματίες παντού. Για να πραγματοποιήσουμε αυτήν την αποστολή, πρέπει να επιτύχουμε την κλιμάκωση των συνεργασιών.

 

Πιστεύουμε ότι η οικοδόμηση συνεργασιών είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την άρση των εμποδίων για τους επιχειρηματίες λόγω της εστίασης στην ένταξη και τη συνεργασία. Εάν περισσότεροι επαγγελματίες και κοινότητες υιοθετήσουν τον Μετασχηματισμών τους μέσω του insTech ως βασική στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης και μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερους επιχειρηματίες να πετύχουν αυτά που έχουν οραματιστεί .

 

OFFICE-0019

Μαζί, μπορούμε να διασχίσουμε το χάσμα.


Κανένα άτομο ή οργανισμός - συμπεριλαμβανομένου του insTech - δεν μπορεί να γεφυρώσει αυτό το χάσμα από μόνο του.

Ωστόσο μπορούμε να σας δώσουμε έναν οδικό χάρτη και να απαντήσουμε στις πιο σημαντικές ερωτήσεις που αντιμετωπίζει η ΜμΕ και μπορούμε να σας παρέχουμε τις βασικές πτυχές του Μετασχηματισμού των επιχειρήσεων κάνοντας τις πιο κατανοητές, να υιοθετήσουμε, να υποστηρίξουμε και να εκτελέσουμε αποτελεσματικά.

CITY_0004

Η οικοδόμηση της γέφυρας για την υιοθέτηση του Μετασχηματισμού

 

Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο για να δομήσουμε την προσπάθειά μας προς την υιοθέτηση της οικοδόμησης των οικοσυστημάτων - μια λίστα ελέγχου που θα μας βοηθήσει να δώσουμε προτεραιότητα, να οργανώσουμε και να συνεργαστούμε καθώς δημιουργούμε υποδομές και συναίνεση.

Η κοινότητά μας και τα άτομα που μας υποστηρίζουν έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη επτά στόχων ESHIP.

Με βάση τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι στόχοι του ESHIP είναι ένα σύνολο στόχων που θα συνεργαστούμε για να επιτύχουμε προκειμένου να ενισχύσουμε το επιχειρηματικό οικοσύστημα οικοδόμησης. Αυτοί οι στόχοι θα μας καθοδηγήσουν για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα αυτού του αναδυόμενου πεδίου στο σύνολό του. Και οι προσπάθειές μας για την επίτευξη αυτών των στόχων θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των μεμονωμένων κατασκευαστών οικοσυστημάτων παντού.

MEETING_0009

Αυτή η εργασία δεν θα είναι εύκολη…

Η επίτευξη των στόχων του insTech, η ενίσχυση του πεδίου και η τοποθέτηση πεδίων για ευρύτερη υιοθέτηση δεν είναι μικρή δουλειά. Για να επιτύχουμε πλήρως κάθε στόχο, πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες και άλλες για να διασφαλίσουμε ότι είναι βιώσιμες, επεκτάσιμες, προσαρμόσιμες και, τελικά, ευρέως υιοθετημένες σε όλο τον τομέα.

Απαιτείται μαζική συνεργασία γύρω από τους στόχους του insTech για την εξεύρεση λύσεων στις περίπλοκες ανάγκες τvn ΜμΕ. Η επιτυχία απαιτεί από όλους να συνεισφέρουν και η συνεργασία σπάνια είναι απλή ή εύκολη. Ακόμα και στο πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, εμφανίζονται δυσκολίες. Η συνεννόηση για την οικοδόμηση συναίνεσης και την συνεργασία, για την υιοθέτηση του mainstream απαιτεί προσωπική και επαγγελματική αναζήτηση ψυχής. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, θα πρέπει να συνδέσουμε την δουλειά μας και να συνδυάσουμε τις ξεχωριστές αντιλήψεις κάθε ηγέτη για την οικοδόμηση των επιχειρήσεων μέσω του οικοσυστήματος και πώς να το κάνουμε καλά.

Τελικά, αυτή η συνεργατική προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του insTech θα μας επιτρέψει να χτίσουμε τα απαραίτητα δίκτυα και κουλτούρα που χρειαζόμαστε για να επιταχύνουμε τη συλλογική μας εργασία.

Εν ολίγοις, κανένας από εμάς δεν είναι τόσο ισχυρός ατομικά όσο όλοι μας είμαστε συλλογικά.

PERSON_0061

Αλλά η επιτυχία μας θα μπορούσε να αλλάξει τον επιχειρηματικό κόσμο.

Εάν μπορέσουμε να ενώσουμε για να συνδέσουμε τις ιδέες και τη δουλειά μας, θα καθορίσουμε τις βασικές πτυχές του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και θα ενισχύσουμε τον τομέα μας. Θέλουμε να χτίσουμε μια γέφυρα για οικοδόμηση ΜμΕ για να διασχίσουμε το χάσμα υιοθέτησής του και θα προετοιμάσουμε την προσέγγιση για να είναι μια προσιτή διαδρομή αλλαγής για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, δημογραφικά στοιχεία και γεωγραφίας.

Η δουλειά μας για την ενίσχυση του  πεδίου οικοδόμησης ΜμΕ μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ηγετών παντού, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις τους και συλλογικά καθιστώντας τον κόσμο μας ένα πιο περιεκτικό μέρος.

θέλουμε ν ακούσουμε την γνώμη σας. Ελάτε να γνωριστούμε

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε με e-mail
τα τελευταία νέα, σχετικά με το insTech

Θα σας στείλουμε Newsletter όταν δημοσιεύονται νέα άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα.

Σχετικά με τους συγγραφείς


Konstantinos Paterakis
(I write about tech, cyber & finance)

 • Business Coach, Digital Marketeer, Author
 • Insurance Risk Management Analyst, CyRM
 • Co-Founder entrepreneurship ecosystem insTech,
 • Co-Founder & Μέλος Δ.Σ. cluster Panormos
by:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *