Δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, Digital ecosystem, για την εκκίνηση, αναβάθμιση & χρηματοδότηση, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups.

Αυτό το άρθρο εξηγεί το μοντέλο Mckinsey Three Horizons of Growth με πρακτικό τρόπο. Αφού το διαβάσετε, καταλαβαίνετε τα βασικά αυτού του εργαλείου στρατηγικής .

Για τις εταιρείες και ιδιαίτερα τις Μικρομεσαίες, το να παραμένουν στάσιμες είναι ενδεικτικό σημάδι παρακμής.

Η ανάπτυξη είναι ένας γενικός στόχος των οργανισμών και οι περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξή της. Ωστόσο, η καινοτομία δεν είναι μια μεμονωμένη εκδήλωση, αλλά μάλλον μια συνεχής διαδικασία.

Στο insTech πιστεύουμε στην άμεση μετάβαση των ΜμΕ στην νέα κανονικότητα. Οι Τρεις Ορίζοντες Ανάπτυξης του McKinsey στοχεύουν να σας βοηθήσουν να γεφυρώσετε αυτό το γνωσιακό κενό. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία σκαλοπατιών ανάμεσα στην επιτυχή λειτουργία της επιχείρησής σας σήμερα και την καλλιέργεια της για το μέλλον και την πορεία προς το industry 4.0.

Το μοντέλο McKinsey Three Horizons of Growth μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ενός χάσματος μεταξύ αυτού που θέλει ένας οργανισμός στο μέλλον και της θέσης του σήμερα. Αυτό το μοντέλο δίνει στις εταιρείες βήμα προς βήμα εικόνα για την ανάπτυξή τους και την επίτευξη του απώτερου στρατηγικού τους στόχου.

Τρεις ορίζοντες

Τρεις διαφορετικοί ορίζοντες κατηγοριοποιούνται και τοποθετούνται σε ένα μοντέλο. Από τη μία πλευρά, ο άξονας y αντιπροσωπεύει την αξία για την εταιρεία και την κερδοφορία (αξία) από χαμηλή σε υψηλή. Από την άλλη πλευρά, στον άξονα x, ο χρόνος είναι ταξινομημένος με τη σειρά: από σύντομο (3 έως 12 μήνες), σε μεγάλο (5 έως 7 χρόνια).

Είναι ένα στρατηγικό πλαίσιο που βοηθά στην ευθυγράμμιση της εστίασης με συνέπεια μεταξύ των σημερινών αναγκών (Ορίζοντας 1), της μελλοντικής κατάστασης της εταιρείας (Ορίζοντας 3) και των βημάτων που οδηγούν σε αυτήν (Ορίζοντας 2). Το πλαίσιο παρέχει στους οργανισμούς εικόνα για εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Μέσω του καθορισμού σαφών στόχων , όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτά:

 

 

OFFICE-0007

Horizon 1.0

Διατήρηση της βασικής επιχείρησης

Ξεκινήστε την Διαδικασία

"θα πρέπει να ξεκινήσετε την διαδικασία να Καταγράψετε τις Δραστηριότητες σας οι οποίες είναι ευθυγραμμισμένες με την τρέχουσα επιχείρηση σας:"

  • Ποιες από αυτές δημιουργούν τα έσοδα που προσδιορίζουν την αξία του οργανισμού σας;
  • Τι αντιπροσωπεύει η εταιρεία και ποια είναι η βασική της δραστηριότητα;

Αυτό θα περιλαμβάνει τους καθημερινούς στόχους που σχετίζονται με την πώληση, και την εξυπηρέτηση των πελατών σας. Θα επικεντρωθείτε κυρίως στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, στη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών και στη διατήρηση θετικού cash flow.

Στο πλαίσιο του μοντέλου, ο 1ος ορίζοντας εστιάζει βραχυπρόθεσμα, από τρεις μήνες έως ένα έτος. Γνωρίζοντας τι κάνει ο οργανισμός, μπορούν να περιγραφούν όλες οι βασικές δραστηριότητες, καθώς και τα σχετικά μοναδικά σημεία πώλησης και άλλοι παράγοντες επιτυχίας.
Οι κύριες δραστηριότητες του οργανισμού προστατεύονται, διατηρούνται και κοινοποιούνται ισχυρά στους πελάτες και τους ανταγωνιστές. Μπορεί να μην είναι ακόμη κερδοφόρο, αλλά θέτει τα θεμέλια για περαιτέρω επέκταση και καινοτομία. Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που ταιριάζουν καλύτερα με τις τρέχουσες δραστηριότητες. Στρατηγικές όπως η διείσδυση στην αγορά (π.χ. δημιουργία νέου υποκαταστήματος) ή η ανάπτυξη προϊόντων (π.χ. επέκταση της γκάμας προϊόντων), ταιριάζουν απόλυτα με το Horizon 1.
.
OFFICE-0006

Horizon 2.0

Κλιμάκωση της Επιχείρησης

 

Σχεδιάστε την Κλιμάκωση

"Έχοντας καταγράψει τον τρόπο που λειτουργείτε, θα σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε και επεκταθείτε σε νέους τομείς δραστηριότητας και δημιουργίας εσόδων."

Η αξία αυξάνεται ήδη για την εταιρεία. Με τον καιρό, πρέπει να σκεφτεί κανείς ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα δύο έως τριών ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο οργανισμός θα επεκτείνει τις ιδέες και θα διερευνήσει ευκαιρίες για να προσεγγίσει νέους πελάτες, αγορές ή στόχους. Η επερχόμενη επέκταση είναι μία από τις πιθανότητες.

Για παράδειγμα, η ανάπτυξη της αγοράς μπορεί να επιλεγεί ως στρατηγική, με τον οργανισμό να εστιάζει σε μια νέα αγορά. Είναι επίσης δυνατό να αξιοποιήσετε άλλες ομάδες-στόχους.  

Μπορεί να υπάρχει ένα αρχικό κόστος που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του 2ου ορίζοντα (νέες υπηρεσίες, νέες αγορές κλπ) , αλλά αυτές οι επενδύσεις μέσω της οικονομίας κλίμακας του οικοσυστήματος insTech, θα σας επιστραφούν πίσω αυτά τα κεφάλαια (χρήμα και χρόνος). 

Ο 2ος Ορίζοντας είναι, καταρχήν, η γέφυρα που οδηγεί στον 3ο Ορίζοντα. Μόλις καταστεί σαφές τι πρέπει να επιτευχθεί στον τελευταίο Ορίζοντα, ένας οργανισμός μπορεί να εργαστεί προς τα πίσω και να κάνει ένα σχέδιο δράσης εντός του 2ου Ορίζοντα που γεφυρώνει τυχόν κενά.

Εφαρμόζεται ως μια επέκταση του τρέχοντος αποδεδειγμένου επιχειρηματικού σας μοντέλου.

 

.

CITY_0017

Horizon 3.0

Δημιουργία μιας πραγματικά νέας επιχείρησης

 

Business-in-Business

"Στον τρίτο ορίζοντα φαίνεται και η διαφορετικότητα του κάθε εταίρου, στο πώς βλέπει το μέλλον. Καταγράφετε εντελώς νέες ιδέες στην επιχείρησή σας που δεν υπάρχουν σήμερα και θέτετε τις βάσεις για την υλοποίηση τους." 

Η αξία αντιπροσωπεύει τώρα ένα τεράστιο ποσό μελλοντικής κερδοφορίας. Με τον καιρό, πρέπει κανείς να σκεφτεί τη μακροπρόθεσμη (ας πούμε, πέντε έως επτά χρόνια) εξέλιξη. Ο 3ος Ορίζοντας ακολουθεί στην πραγματικότητα τον 1ο Ορίζοντα. εάν ο στρατηγικός στόχος είναι ξεκάθαρος, τότε ο 2ος Ορίζοντας μπορεί να συμπληρωθεί από τη βάση με ενδιάμεσα βήματα. Πρόκειται για τη δημιουργία εντελώς νέων ευκαιριών και ίσως την έναρξη νέων επιχειρήσεων.

Η στρατηγική ανάπτυξη της διαφοροποίησης έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή. Εδώ, ο οργανισμός εστιάζει σε μια εντελώς διαφορετική ή νέα αγορά, μέσω μιας νέας σειράς προϊόντων. Αυτό μπορεί να γίνει με τη δημιουργία νέων τμημάτων ως μέρος του οργανισμού, αλλά είναι επίσης δυνατή η έναρξη λειτουργίας άλλων επιχειρηματικών μονάδων. Φυσικά, αυτό απαιτεί μια σημαντική επένδυση, αλλά αυτή αντισταθμίζεται από νέες και επιτυχημένες πηγές εισοδήματος.

Ελάτε στην κοινότητα μας!

Ξεκινήστε τον επιχειρηματικό & ψηφιακό σας μετασχηματισμό

Εστίαση

Σύμφωνα με το McKinsey, κάθε ορίζοντας στο μοντέλο απαιτεί διαφορετική εστίαση και αυτή περιλαμβάνει διαφορετική μορφή διαχείρισης. Σε τελική ανάλυση, αυτοί είναι βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι.

 

Οι στόχοι για τον 1ο Ορίζοντα μπορούν να υλοποιηθούν από την επιχειρησιακή διαχείριση .

Οι στόχοι του 2ου Ορίζοντα  αφορούν την τακτική διαχείριση της επιχείρησης.

Οι στόχοι για το Horizon 3 είναι τόσο στρατηγικοί που είναι πραγματικά κατάλληλοι μόνο για την ηγεσία και τα στελέχη της C-Suite.

Αν δεν συνδεθούν οι διαφορετικοί ορίζοντες, τα πράγματα θα κινηθούν προς όλες τις κατευθύνσεις και ο τελικός στόχος δεν θα επιτευχθεί.

Ο McKinsey υποδεικνύει ότι οι τακτικοί στόχοι (2ος Ορίζοντας) πρέπει να διατυπωθούν από τον στρατηγικό στόχο (3ος Ορίζοντας). Από εκεί διαμορφώνονται οι επιχειρησιακοί στόχοι (1ος Ορίζοντας), ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να βρίσκονται στην ίδια πορεία.

Συνεχίστε να διαβάζετε Άρθρα μας!

Αποκτήστε την ψηφιακή σας επιχείρηση insurTech

Διαταραχή

Αυτές οι ιδέες μπορεί να μην είναι σίγουρο ότι θα πετύχουν άμεσα και πιθανόν να αρχίσουν να αποδίδουν μετά από κάποιο σημαντικό χρονικό διάστημα. Η συμμετοχή σας όμως στο επιχειρηματικό οικοσύστημα θα μειώσει το κόστος, τον χρόνο, και τον κίνδυνο.

 

Το μοντέλο McKinsey Three Horizons of Growth πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις διαταραχές. Αυτές μπορεί να είναι εξωτερικές διαταραχές που πρέπει να αντιμετωπίσει ένας οργανισμός. Παραδείγματα περιλαμβάνουν αλλαγή νομοθεσίας, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές. Οι εσωτερικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών, των συγχωνεύσεων, των πτωχεύσεων ή άλλων αναδιαρθρώσεων, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε εκτεταμένες αλλαγές.

Από τη στιγμή που ένας οργανισμός δεν έχει καμία επιρροή σε αυτό, όλα τα επίπεδα διαχείρισης πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει ότι μια αλλαγή στόχου πρέπει να σχεδιαστεί και στους τρεις ορίζοντες. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να εξεταστεί η ιεράρχηση των πρωτοβουλιών καινοτομίας που είχαν διαμορφωθεί στο παρελθόν.

 

Επικοινωνήστε μ' έναν Μέντορα!

Προκαλέστε τον εαυτό σας !

Πως βοηθάει το insTech

Για την εφαρμογή του Μοντέλου, η ομάδα εργασίας του insTech σχεδιάζει πιλοτικά προγράμματα με την συμμετοχή των ενεργών εταίρων, για νέες γραμμές εσόδων, υπηρεσιών κλπ. τα οποία απαιτούν σημαντικές επενδύσεις εκ των προτέρων.

θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσετε πως θα με βοηθήσουν την επιχείρησης σας, οι τρεις ορίζοντες ανάπτυξης της McKinsey;

Οι περισσότεροι επιχειρήσεις θέλουν ανάπτυξη, αλλά ξέρουν επίσης ότι η καινοτομία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη της.

"Είναι αντιληπτό ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της καινοτομίας του αύριο και της πραγματικότητας της λειτουργίας της επιχείρησης σήμερα."

Οι Τρεις Ορίζοντες Ανάπτυξης του McKinsey στοχεύουν να σας βοηθήσουν να γεφυρώσετε αυτό το πνευματικό κενό. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία κλιμάκωσης ανάμεσα στην επιτυχή λειτουργία της επιχείρησής σας σήμερα και την οικοδόμηση της για το μέλλον.

 

πηγή

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε με e-mail
τα τελευταία νέα, σχετικά με το insTech

Θα σας στείλουμε Newsletter όταν δημοσιεύονται νέα άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα.
by:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *