Δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, Digital ecosystem, για την εκκίνηση, αναβάθμιση & χρηματοδότηση, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups.

Οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και το Industry 4.0 ( η 4η Βιομηχανική επανάσταση) μετασχηματίζουν τις οικονομίες, τους χώρους εργασίας και τις οικογένειες μας και θα συνεχίζουν να το κάνουν ακόμη πιο έντονα τα επόμενα χρόνια.

 

Ζούμε σε ένα VUCA World στον οποίο η Ασφαλιστική αγορά δεν θα παραμείνει όπως την γνωρίζουμε στις θεμελιώδεις αλλαγές που γίνονται στον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Αυτή η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, που ονομάζεται επίσης 4IR ή Βιομηχανία 4.0 ή (Industry 4.0) , αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από μια αλλαγή τεχνολογίας, προσφέρει βαθιά υπόσχεση (και δυνητικό κίνδυνο) για τους επιχειρηματίες.

 • η συμπεριφορά των καταναλωτών έχει αλλάξει δραματικά 
 • η τεχνολογία αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, 
 • ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών αυξάνει
 • νέοι παίκτες εμφανίζονται από το καθημερινά, 
 • Δημιουργούνται καινοτόμες συμπράξεις / Clusters
 • τα περιθώρια κέρδους λόγω του ανταγωνισμού μειώνονται σημαντικά 
 • τα κανονιστικά πλαίσια γίνονται ολοένα και πιο αυστηρά.

Οι Ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαμεσολάβησης για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της μετά Covid-19 εποχής, θα πρέπει να μετασχηματιστούν για να γίνουν πιο ευέλικτες και με μεγαλύτερη ταχύτητα, να μπορέσουν να ανταποκριθούν, δημιουργώντας νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα, εκμεταλλευόμενες τις ευκαιρίες που φέρνει η κρίση.

 

Διαβάστε το Άρθρο: H πρόταση του ΣΕΒ για την εθνική στρατηγική

 

Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουν άμεσα το ταξίδι του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, με στόχο τον μετασχηματισμό της εταιρίας τους σε μια technology company, ξεπερνώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ο σκοπός της επιχείρησης (the purpose) θα πρέπει να επικαιροποιείται και επικοινωνείται συνεχώς και με σαφήνεια, εντός και εκτός οργανισμού.

PERSON_0090

Απαιτείται λοιπόν 

 

 • η εξεύρεση του κατάλληλου ρόλου της ηγεσίας role-based leadership, που θα οδηγήσει στο Business transformation (επιχειρηματικό μετασχηματισμό), θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας ενώ παράλληλα θα εμπνεύσει και θα διαχειριστεί την όποια αντίσταση που θα φέρουν αυτές οι πολύ μεγάλες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στην επιχείρηση.
 • η κάλυψη των νέων ρόλων που θα πρέπει να δημιουργηθούν, είτε μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του υπάρχοντος προσωπικού είτε με την πρόσληψη νέων ταλέντων. Δεδομένου ότι οι νέες γενιές έχουν μεν το ταλέντο που χρειάζεται αλλά υστερούν ιδιαίτερα οι millennials σε σχέση με τις παλαιότερες, στην αφοσίωση προς την εταιρία, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη της δημιουργίας  μιας εταιρικής κουλτούρας που να εμπνέει τα νέα ταλέντα και να αποτρέπει την πρόωρη και εύκολη έξοδο τους.
 • Η υιοθέτηση νέων τρόπων και δομών εργασίας, δεδομένου ότι τα όρια των παραδοσιακών ιεραρχικών δομών γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα και γίνεται επιτακτική η ανάγκη για έναν πιο ευέλικτο οργανισμό.
 • Η αναβάθμιση των τεχνολογικών εργαλείων που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται. Όσο πιο πολλά και ξεπερασμένα συστήματα έχει, δυσκολεύουν σημαντικά την υλοποίηση των επιχειρησιακών του πλάνων.
PERSON_0082

Η Ασφαλιστικές επιχειρήσεις στo industry 4.0

 

Οι επαγγελματίες της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης Brokers & Μεσίτες δεν χρειάζεται να κοιτάξουν μακριά για να δουν την μετάβαση από την απλή ψηφιοποίηση σε νέους συνδυασμούς διασυνδεδεμένων τεχνολογιών, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, και omni-channel (πωλήσεις μέσω όλων των διαθέσιμων καναλιών) προσωποποιημένων υπηρεσιών που βελτιώνουν το customer experience.

 • Οι ψηφιακές καινοτομίες, όπως η ανίχνευση θέσης, οι έξυπνοι αισθητήρες, η ενισχυμένη πραγματικότητα και τα smartphons, κάνουν περισσότερα από τη συλλογή και την παροχή πληροφοριών. Ερμηνεύουν τα δεδομένα, τα αναλύουν και προτείνουν τις κατάλληλες ενέργειες.
 • Τα βιομετρικά εμφυτεύματα και οι γενετικές και γονιδιωματικές εξελίξεις προσφέρουν στην ιατρική τη δυνατότητα παρακολούθησης χρόνια πασχόντων, ανίχνευση της ασθένειας νωρίτερα και παρασκευή σκευασμάτων και αποτελεσμάτων στην βιολογία μέσω καινοτομιών όπως η επεξεργασία γονιδιώματος.
 • Τρισδιάστατη εκτύπωση, αυτόνομα οχήματα, ρομπότ, υλικά αυτοθεραπείας ή αυτοκαθαρισμού, μηχανές με μνήμη και άλλες εξελίξεις επιτρέπουν στα άψυχα αντικείμενα να αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους με ολοένα και πιο σύνθετους τρόπους.
 • Οι επιστήμονες των δεδομένων εισάγουν ολοένα και πιο εξελιγμένες ιδέες για να προβλέψουν, να μετρήσουν και συχνά να αξιοποιήσουν τις ανθρώπινες συμπεριφορές.

Υποστηρίζοντας όλα αυτά είναι εκπληκτική πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και την εκμάθηση μηχανών.

Οι συνέπειες για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε αυτό το περιβάλλον γρήγορης προόδου θα είναι μεγάλες

 

 

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα φέρει καταιγιστικές αλλαγές σε όλες τις πτυχές της ασφαλιστικής βιομηχανίας, από τη διανομή έως την εξυπηρέτηση και την τιμολόγηση αλλά και την πληρωμή των απαιτήσεων. Μια σε βάθος εξέταση για το πώς μπορεί να μοιάζει η ασφαλιστική βιομηχανία το 2030 υπογραμμίζει τις δραματικές αλλαγές που έρχονται στην ασφαλιστική αλυσίδα αξίας.

Καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται με επιταχυνόμενο ρυθμό, οι γνωστικές ικανότητες και τα καθήκοντα που κάποτε θεωρούνταν ότι κατείχαν μόνο οι άνθρωποι των εταιρειών και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, όλο και περισσότερο αυτοματοποιούνται. Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται απόγνωση και απογοήτευση. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να δημιουργήσουν, ένα παράθυρο ευκαιρίας για την ασφαλιστική βιομηχανία, διασφαλίζοντας ότι τα κέρδη μεγιστοποιούνται, ο αρνητικός αντίκτυπος περιορίζεται και οι ευκαιρίες κατανέμονται εξίσου ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία και την προέλευση.

Το μέλλον απαιτεί επενδύσεις σε τεχνολογία κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), στη χρήση των Robot model Bots, στην διαχείριση των big Data με νέες πλατφόρμες CRM, οικονομίες κλίμακας μέσω αυτοματισμών και οικοσυστημάτων και συμπράξεις όπως τα cluster για την μεγέθυνση των ΜμΕ.

samsung-pay-logo

Κάντε το αύριο, ... Σήμερα!!!

 

Ιδιαίτερα οι μεσίτες & οι brokers πρέπει να κατανοήσουν τους παράγοντες που θα συμβάλουν στην αλλαγή αυτή και τον τρόπο με τον οποίο η AI θα απαιτήσει την μεγέθυνση των ΜμΕ, θα αλλάξει την επιχειρηματικότητα, αλλά και τις απαιτήσεις, τη διανομή, την αναδοχή και την τιμολόγηση.  

Εφόσον κατανοήσουν τις Τάσεις που σχετίζονται με την Τεχνητή νοημοσύνη και θα διαμορφώσουν την ασφαλιστική βιομηχανία, θα μπορούν να αρχίσουν να χτίζουν τις δεξιότητες τους, να επανασχεδιάσουν την στρατηγική τους, να προσλαμβάνουν ταλέντα, να αγκαλιάζουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες και να δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες, όπως Συμπράξεις ή συμμετοχή τους σε επιχειρηματικά οικοσυστήματα, για την μεγέθυνση των ΜμΕ που απαιτούν οι εξελίξεις, για να είναι επιτυχημένοι παίκτες με κερδοφόρες επιχειρήσεις στον ασφαλιστικό κλάδο του μέλλοντος.

Το Work from home και το remote working, ήρθαν για να μείνουν, καλώντας μας όμως, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχει σε σχέση, με το on-boarding (οργανωτική κοινωνικοποίηση - εκπαίδευση σχετικά με την κουλτούρα του οργανισμού) νέων συναδέλφων, τη διαφύλαξη της εταιρικής κουλτούρας και την ασφάλεια των υποδομών που απαιτείται.
Το e-learning αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό, την δια ζώσης (παραδοσιακή) εκπαίδευση. 

Οι προσωπικές επαφές με πελάτες τα συνέδρια και τα  επαγγελματικά ταξίδια ελαχιστοποιούνται και οι συναντήσεις γίνονται μέσω tele-conference και όχι δια ζώσης

Το  επιτυχημένο πείραμα οικοσυστήματος στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, με την μορφή του cluster,  δείχνει την τάση ότι η σύμπραξη ΜμΕ με στόχο την μεγέθυνση και την ανάπτυξη τους, τους έχει δώσει μεγάλη δυναμική. Η σχέση της ανεξαρτησίας της κάθε επιχείρησης, σε συνδυασμό με την ισότιμη εταιρική σχέση, βοηθάει να ξεπεραστούν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος.

"Το έργο της μετάβασης στην νέα πραγματικότητα είναι ο πρωταρχικός στόχος της εκάστοτε επιχειρησιακής ομάδας ανάπτυξης ενός cluster με τον από κοινού σχεδιασμό ενός "Roadmap" και του "Strategic Plan" κάθε εταίρου, δημιουργώντας το πλαίσιο και προετοιμάζοντας την κάθε επιχείρηση για το αύριο."

 

 

Sign up for e-mails on new, insTech

Θα σας στείλουμε email όταν δημοσιεύονται νέα άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα.

Σχετικά με τους συγγραφείς


Konstantinos Paterakis
(I write about tech, cyber & finance)

Insurance Risk Management Analyst, CyRM
Co-Founder & Μέλος Δ.Σ. cluster Panormos


view in Linkedin

Sign up for e-mails on new, insTech

Θα σας στείλουμε email όταν δημοσιεύονται νέα άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα.
by:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *