Δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, Digital ecosystem, για την εκκίνηση, αναβάθμιση & χρηματοδότηση, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups.

Τι προσφέρουν τα προϊόντα Cyber Insurance σε περιπτώσεις αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και διαρροής δεδομένων

 

Tα προϊόντα ασφάλισης Cyber Insurance αποτελούν μια συνολική λύση αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν την αυξανόμενη ευθύνη τους λόγω της διαχείρισης μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων των πελατών τους, καθώς και να μετριάσουν τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική φήμη από πιθανή παραβίαση συστημάτων και απώλεια των δεδομένων αυτών.

Ένα συμβόλαιο Cyber Insurance προσφέρει τις ακόλουθες παροχές, οι οποίες στοχεύουν να μετριάσουν τις οικονομικές συνέπειες και τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική φήμη από πιθανή παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων αυτών

  • Σας οδηγούν στην συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR προκειμένου να αξιολογηθεί θετικά ένα αίτημα για ασφάλιση θα πρέπει να έχουν γίνει τα ελάχιστα βήματα που απαιτεί ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

  • Παρέχουν Εξειδικευμένους Ερευνητές Ασφαλείας (forensics) προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτία, η σοβαρότητα και η έκταση της οποιασδήποτε παραβίασης με τη βοήθεια των οποίων θα γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση των κινδύνων.

 

  • Κάνουν Ενημέρωση Πελατών για το συμβάν και υπηρεσίες Customer Care σε συνεργασία με κατάλληλα εκπαιδευμένους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών με στόχο την άμεση ενημέρωση των πελατών και τη μείωση των οικονομικών συνεπειών λόγω της υφιστάμενης παραβίασης.

 

  • Αναλαμβάνουν τις Δημόσιες σχέσεις & με τους Ειδικούς Διαχείρισης Κρίσεων για να επιλέξουν & εφαρμόσουν χειριστούν το σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων και την κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική.

 

  • Νομικά Έξοδα για την διαχείριση των κανονιστικών απαιτήσεων, σε περίπτωση παραβίασης συστημάτων & απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών.

 

  • Πρόστιμα και κυρώσεις, εάν είναι ασφαλιστέες από το νόμο.

 

  • Νομικές συμβουλές και υποστήριξη για την αξιολόγηση των νομικών συνεπειών της παραβίασης και τις επακόλουθες ενέργειες που απαιτούνται για το μετριασμό τους.

 

  • Απώλεια Κερδών λόγω Διακοπής Λειτουργίας Εταιρικού Δικτύου που οφείλεται σε παραβίαση ασφάλειάς του.

 

  • Εξειδικευμένους Διαπραγματευτές σε περίπτωση Εκβιασμού για αποκάλυψη δεδομένων.

 

  • Αποζημιώσεις σε τρίτους που υπέστησαν ζημία λόγω διαρροής δεδομένων.

 

 

Sign up for e-mails on new, insTech

Θα σας στείλουμε email όταν δημοσιεύονται νέα άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα.

Σχετικά με τους συγγραφείς


Konstantinos Paterakis
(I write about tech, cyber & finance)

Insurance Risk Management Analyst, CyRM
Co-Founder & Μέλος Δ.Σ. cluster Panormos


view in Linkedin

by:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *