Δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, Digital ecosystem, για την εκκίνηση, αναβάθμιση & χρηματοδότηση, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups.

Η πίεση είναι μεγάλη στις ΜμΕ να προχωρήσουν άμεσα σε Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Digital Transformation). Είναι απαραίτητο για την επιβίωση τους και οδηγεί σε βελτιωμένη εμπειρία πελατών (Customer Experience) και συνεπώς διατήρηση τους, αυξημένη επισκεψιμότητα σε όλα τα κανάλια (Omni-Channel) και τελικά υψηλότερα έσοδα.

Αν και η πίεση της Νέας Κανονικότητας (New Normaly) είναι μεγάλη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός (digital Trasformation) μιας επιχείρησης δεν είναι εύκολος. Οί προκλήσεις είναι πολλές με κυριότερη την μετάβαση σε μια κουλτούρα καινοτομίας (innovation) σε ολόκληρο τον οργανισμό. Επιπλέον θα πρέπει να συμπεριλάβουν την σωστή ηγεσία (Leadership) και ενός οράματος για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δεδομένων, προσαρμογή στην τεχνολογική αλλαγή, πρόβλεψη των αναγκών και της εμπειρίας των πελατών (Customer Experience) και παρακολούθηση των Analytics.

 

 

PERSON_0034

Οι στρατηγικές του Ψηφιακού μετασχηματισμού

Οι Στρατηγικές του ψηφιακού Μετασχηματισμού επικεντρώνονται σε:

  • προτάσεις αξίας πελατών
  • μετασχηματισμό του λειτουργικού μοντέλου και
  • μετασχηματισμό επιχειρησιακών διαδικασιών.

Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, ακόμη και οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στις κυρίως φυσικές βιομηχανίες δεν χρειάζεται να ξεκινήσουν το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού τους από το «μηδέν».

Αντ' αυτού, μπορούν να φτιάξουν μια νέα επιχείρηση μέσα στην υπάρχουσα (business-in-business) για να εκμεταλλευτούν τις υπάρχουσες  λειτουργίες και το πελατολόγιο. Έτσι, βρίσκουν τρόπους  να χρησιμοποιούν ψηφιακές πληροφορίες παρέχοντας διαδραστικούς ιστότοπους, βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών ή βελτιωμένες εμπειρίες πελατών με μικρότερο κόστος. Ομοίως, δημιουργούν βασικές λειτουργικές δυνατότητες όπως διαδικτυακά κανάλια ή ψηφιακή παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού.

Ξεκινώντας από αυτό το σημείο, η στρατηγική προσέγγιση μιας εταιρείας στον μετασχηματισμό ακολουθεί συνήθως τις τρεις διαδρομές που προαναφέραμε

Βασικοί τομείς της Στρατηγικής του Ψηφιακού μετασχηματισμού 

Ο πρώτος βασικός τομέας στον οποίο θα πρέπει να εστιάσετε, είναι η μεταμόρφωση ολόκληρης της εμπειρία των πελατών (customer experience). Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να επωφελούνται από προηγούμενες επενδύσεις σε συστήματα για να κατανοήσουν τμήματα της αγοράς και συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία.

 

Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο: 1. Η Εμπειρία του πελάτη cx

 

Starter

Ξεκινήστε τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της επιχείρησης σας

Το instech βοηθά επαγγελματίες, ηγέτες ΜμΕ και Startupers να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην ΕΕ. Είναι ένα οικοσύστημα Κοινωνικού Σκοπού, για όλες τις επιχειρηματικές ανάγκες των ΜμΕ.

Παρέχει ΔΩΡΕΑΝ γνώση & υποστήριξη σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες αγοράς, την υπέρβαση νομικών εμποδίων και τον εντοπισμό πιθανών επιχειρηματικών εταίρων.

Το Πρόγραμμα εκκίνησης , του insTech – Academy, είναι ο εξελιγμένος επιχειρηματικός επιταχυντής, ενός πρωτοποριακού οικοσυστήματος...
MEETING-0043

Εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες

Οι επιχειρήσεις τώρα ξεπερνούν τη χρήση αυτοματοποίησης για να μπορούν να επικεντρωθούν σε πιο στρατηγικές εργασίες. Προσπαθούν να ξεπεράσουν την αποδοτικότητα ( η ψηφιακή μετάβαση μειώνει συχνά την ανάγκη αποστολής φυσικών πρωτοτύπων και προς τις δύο κατευθύνσεις ), μειώνοντας έτσι τον κύκλο ζωής της ανάπτυξης προϊόντων.

Μπορεί να είναι δύσκολο να χαράξετε μια ξεκάθαρη γραμμή μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και των πλεονεκτημάτων της. Η δημιουργία διαφημιστικής εκστρατείας και την κατανόηση της πραγματικής σημασίας των όρων που χρησιμοποιούνται όταν μιλάμε για ψηφιακές επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας.

 

Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο

CITY_0035

Λειτουργικά μοντέλα

 

Εκτός από τον μετασχηματισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών και των εμπειριών των πελατών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά επίσης τον μετασχηματισμό επιχειρηματικών μοντέλων. Οι εταιρείες βρίσκουν τρόπους για να συνδυάσουν τις φυσικές και ψηφιακές προσφορές και χρησιμοποιούν ψηφιακές μεθόδους για να μοιράζονται πληροφορίες σε όλα τα σιλό της εταιρείας. Τώρα χτίζουν περιτυλίγματα υπηρεσιών σε παραδοσιακά προϊόντα για να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο επιχειρηματικό τους μοντέλο. Οι παγκόσμιες κοινόχρηστες υπηρεσίες ανοίγουν το δρόμο για καλύτερη ευελιξία και μείωση του κινδύνου.

 

Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο

 

OFFICE-0026

Επιχειρηματική αρχιτεκτονική -
Ψηφιακή επιχείρηση

 

Οι ψηφιακές πρωτοβουλίες απαιτούν κάθε δομικό στοιχείο να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιηθεί στον ίδιο βαθμό. Ορισμένα τετράγωνα θα χρησιμεύσουν επίσης ως πιο φυσικά σημεία εκκίνησης, ανάλογα με τις συνθήκες μιας εταιρείας. Για παράδειγμα, μια εταιρεία των οποίων οι περιορισμοί πληροφορικής καθιστούν δύσκολη την παροχή μιας νέας εμπειρίας πελάτη, φυσικά θα θέλει πρώτα να επικεντρωθεί στην τεχνολογία και να επεξεργαστεί τα στοιχεία. Ωστόσο, αυτό το πλαίσιο παρέχει στα στελέχη μια συνεκτική δομή για τη σκέψη και τη διαχείριση ψηφιακών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας. Παρόλο που κάθε ένα από αυτά τα δομικά στοιχεία είναι σημαντικό, η πραγματική αξία είναι να είναι σε θέση να τα ενσωματώσει και να διαχειριστεί τις διεπιχειρησιακές απρόοπτες και εξαρτήσεις μιας μεγάλης κλίμακας ψηφιακής πρωτοβουλίας.

 

Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο

 

CITY_0017

Στοχευμένο μοντέλο λειτουργίας

@BusinessConsulting

 

Η πρόκληση είναι να προχωρήσουμε προς μια δομή που να είναι ευέλικτη, ευέλικτη και όλο και πιο συνεργατική, διατηρώντας ταυτόχρονα την υπόλοιπη επιχείρηση ομαλά. Οι επιτυχημένοι κατεστημένοι καθίστανται ευέλικτοι απλοποιώντας. Αφήνουν τη δομή να ακολουθεί τη στρατηγική και να ευθυγραμμίζουν τον οργανισμό γύρω από τους στόχους των πελατών τους με έμφαση σε γρήγορες, βασισμένες σε έργα δομές που ανήκουν σε ομάδες εργασίας που περιλαμβάνουν διαφορετικά σύνολα εμπειρογνωμοσύνης, από την έρευνα έως το μάρκετινγκ έως τη χρηματοδότηση. Ενώ οι εταιρείες συχνά εμμένουν για τα «κουτιά και τις γραμμές» της οργανωτικής δομής, είναι πιο σημαντικό - και πολύ πιο δύσκολο - να επικεντρωθούμε σε διαδικασίες και δυνατότητες.

 

Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο

THEMES_00028

Τεχνολογία stack

 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν περάσει από κύματα μετασχηματισμού πληροφορικής στο παρελθόν και κατανοούν ότι η αναμόρφωση της κληρονομιάς της αρχιτεκτονικής είναι μια πολυετής διαδικασία. Η σημερινή ρευστή αγορά απαιτεί τεχνολογία που μπορεί να οδηγήσει την καινοτομία, τον αυτοματισμό και την εξατομίκευση πολύ πιο γρήγορα. Έτσι, οι καλύτεροι πηγαίνουν σε ένα μοντέλο δύο ταχυτήτων IT που επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη προγραμμάτων που απευθύνονται σε πελάτες, ενώ εξελίσσονται βασικά συστήματα σχεδιασμένα για σταθερότητα και διαχείριση δεδομένων υψηλής ποιότητας.

Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο

WALLPAPER_52

Αυτοματοποίηση διαδικασίας - BPM

@BusinessConsulting

 

Ο αυτοματισμός των επιχειρηματικών διαδικασιών ή το BPM οδηγεί σε τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επειδή οι αρχικές επενδύσεις, όταν εφαρμοστούν σωστά, μπορούν να κλιμακωθούν γρήγορα χωρίς σημαντικό πρόσθετο κόστος. Με την πάροδο του χρόνου, η απόδοση του κόστους μπορεί να βελτιωθεί καθώς η προσπάθεια αυτοματισμού κλιμακώνεται σε προηγούμενες σίγαση λειτουργίες, μειώνοντας τις περιττές διαδικασίες.

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα, στην πραγματικότητα, εμφανίζονται ως εταιρείες που δημιουργούν έσοδα από πωλήσεις φυσικών περιουσιακών στοιχείων, εξελίσσονται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που εστιάζουν στα δεδομένα ως περιουσιακό στοιχείο.

Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο

Starter

Ξεκινήστε τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της επιχείρησης σας

Το instech βοηθά επαγγελματίες, ηγέτες ΜμΕ και Startupers να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην ΕΕ. Είναι ένα οικοσύστημα Κοινωνικού Σκοπού, για όλες τις επιχειρηματικές ανάγκες των ΜμΕ. Παρέχει ΔΩΡΕΑΝ γνώση & υποστήριξη σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες αγοράς, την υπέρβαση νομικών εμποδίων και τον εντοπισμό πιθανών επιχειρηματικών εταίρων.

CITY_0007

Ένας πλούτος ευκαιριών

@BusinessConsulting

 

Οι εταιρείες μετατρέπονται όλο και περισσότερο από πολυεθνικές σε πραγματικά παγκόσμιες δραστηριότητες. Η ψηφιακή τεχνολογία σε συνδυασμό με ολοκληρωμένες πληροφορίες επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν παγκόσμιες συνέργειες, ενώ παραμένουν τοπικά ανταποκρινόμενες.

Αυτές οι εταιρείες επωφελούνται από παγκόσμιες κοινές υπηρεσίες για χρηματοδότηση, ανθρώπινο δυναμικό και ακόμη και βασικές δυνατότητες όπως η κατασκευή και ο σχεδιασμός. Οι παγκόσμιες κοινές υπηρεσίες προωθούν την αποτελεσματικότητα και μειώνουν τον κίνδυνο. Προωθούν ακόμη και την παγκόσμια ευελιξία.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί ισχυρή ηγεσία για να οδηγήσει την αλλαγή. Αλλά απαιτεί επίσης ένα όραμα για τα μέρη της εταιρείας που θέλετε να μεταμορφώσετε.

Οι εταιρείες σε όλες τις βιομηχανίες και τις περιοχές πειραματίζονται - και επωφελούνται από - ψηφιακό μετασχηματισμό. Είτε πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα εργάζονται και συνεργάζονται, τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματικές διαδικασίες εκτελούνται εντός και πέρα ​​από τα οργανωτικά όρια, ή με τον τρόπο που μια εταιρεία κατανοεί και εξυπηρετεί τους πελάτες, η ψηφιακή τεχνολογία παρέχει πληθώρα ευκαιριών.

 

 

πηγή

by:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *