Δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, Digital ecosystem, για την εκκίνηση, αναβάθμιση & χρηματοδότηση, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups.

Κανένας μετασχηματισμός των επιχειρήσεων δεν είναι ποτέ ο ίδιος και δεν γίνετε με τον ίδιο τρόπο.

Ωστόσο, υπάρχουν βασικά βήματα που είναι σημαντικά για οποιοδήποτε σχέδιο διαχείρισης αλλαγών.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές,
έχουμε κάνει τα άρθρα μας για τον μετασχηματισμό ελεύθερα περιορισμών για όλους τους αναγνώστες.
Για να λαμβάνετε όλο το περιεχόμενο του insTech στα εισερχόμενά σας,
εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο.

Ένα πλαίσιο μετασχηματισμού επιχειρήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

{{imageAltText (αποθήκευση / εικόνες / Τα βήματα-προς-α-Επιχειρήσεις-Transformation.png)}}

 

Στρατηγική

"Σε μία επιχείρηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που θέλει να εφαρμόσει τον μετασχηματισμό θα πρέπει η ηγετική ομάδα να αναζητήσει τους τρείς ορίζοντες της."

 

Εάν έχετε κατανοήσει την ανάγκη και έχετε πάρει την απόφαση Θα πρέπει να ξεκινήσετε....

 

Αλλά πως????

Ο τρίτος ορίζοντας ανάπτυξης του McKinsey είναι το σημείο εκκίνησης σας. Εδώ θα επαναπροσδιορίσετε το όραμα και τον σκοπό σας, για το πώς θέλετε να είναι η νέα βελτιωμένη επιχείρησή σας.

  • Το όραμα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους στρατηγικούς στόχους και την επιχειρηματική υπόθεση, με όλους τους ενδιαφερόμενους στην ίδια σελίδα του project.

 

  • Ο σκοπός συμβάλλει στον καθορισμό της συνολικής κατεύθυνσης, διασφαλίζοντας ότι κάθε προϊόν ή υπηρεσία, αντιπροσωπεύει την ταυτότητα της επιχείρησης και αναγνωρίζεται ως τέτοια από τους πελάτες.

Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής ξεκινά με τον καθορισμό του πρώτου ορίζοντα της, δηλαδή της θέσης της επιχείρησης (το Target Operating Model), που είναι σήμερα. Για να κατανοήσετε την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησής σας, χαρτογραφήστε τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και τα συστήματα που υποστηρίζουν την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας στους πελάτες

Ο δεύτερος ορίζοντας περιλαμβάνει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να γεφυρώσετε το κενό, μεταξύ της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης και του οράματος σας. Αυτή θα είναι η διαδρομή όπου μπορούμε να ακολουθήσουμε μαζί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους πόρους του insTech για να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε τον δρόμο για το όραμά σας.

 

Δείτε το Άρθρο :  Τα βασικά χαρακτηριστικά της καινοτομίας

 

Οι Τρεις Ορίζοντες Ανάπτυξης του McKinsey στοχεύουν να σας βοηθήσουν να γεφυρώσετε αυτό το πνευματικό κενό. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία σκαλοπατιών ανάμεσα στην επιτυχή λειτουργία της επιχείρησής σας σήμερα και την καλλιέργεια της για το μέλλον.

EDUCATION_0021

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τη στρατηγική και την πρακτική εταιρικής χρηματοδότησης;

Καθορισμός της ηγεσίας

"Η εκπαίδευση των ηγετών και ο καθορισμός επιδέξιων manager για την επίβλεψη και την υποστήριξη του προγράμματος μετασχηματισμού είναι το κλειδί."

 

Στο σημείο αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρείτε τον πιο σημαντικό άνθρωπο όλου του εγχειρήματος. Αν νομίζετε ότι δεν μπορείτε να το κάνετε ο ίδιος καλύτερα να τον αναζητήσετε εντός η εκτός της επιχείρησης σας. (Μην διστάσετε να ζητήσετε την βοήθεια μας).  Θα πρέπει να αναλάβει τη συνολική ευθύνη για τη διασφάλιση της ομαλής μεταμόρφωσης, εγκαίρως και εντός του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να έχει τη σωστή εμπειρία και ικανότητα για να προσφέρει έναν επιτυχημένο μετασχηματισμό.

 

Σχεδιασμός και κάλυψη

"Σχεδιάζοντας την στρατηγική σας, μέσω ενός λεπτομερούς χάρτη πορείας μετασχηματισμού θα σας βοηθήσει να επιτύχετε το όραμά σας και θα  ενημερώσει όλον τον οργανισμό για τον σκοπό, την αποστολή και την διαδικασία ανάπτυξης με τελικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη."

 

Το σχέδιο εφαρμογής καθορίζει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν και πότε. Περιγράφει όλα τα επιμέρους έργα που αποτελούν το πρόγραμμα του επιχειρηματικού μετασχηματισμού. Κάθε επιμέρους έργο πρέπει να έχει σαφείς στόχους, πεδίο εφαρμογής, χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμό. Είναι επίσης σημαντικό να προσδιοριστούν όλες οι ροές εργασίας, οι λειτουργικοί τομείς, οι άνθρωποι, οι διαδικασίες και τα συστήματα που θα επηρεαστούν ή θα εμπλακούν στον μετασχηματισμό.

Σημαντική είναι η διαχείριση και η ιεράρχηση του πεδίου εργασίας του προγράμματος.  Θα σας επίδειξη μια πρώιμη επιτυχία, για τη δημιουργία μιας άλλης κουλτούρας με έναν αέρα αλλαγής. Ο κατάλληλος σχεδιασμός για την «ανθρώπινη πλευρά» του μετασχηματισμού είναι επίσης βασικός, αλλά μπορεί να είναι και πολύ δύσκολο. Οι άνθρωποι σας δεν θ' αλλάξουν τα χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο κατανόησης του κόσμου, μόνο και μόνο επειδή έχετε ένα πρόγραμμα αλλαγής στο μυαλό σας.

 

Tips

"Θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία την οποία πρέπει να σκεφτείτε πριν ξεκινήσετε, καθώς τα πότε και τα πώς θα κοινοποιήσετε τις αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό, τους πελάτες και τους προμηθευτές. Όλα αυτά πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά."

 

 

_____________________________________

Δείτε περισσότερα Άρθρα σχετικά με Category: Insurance consultant

-------------------------------------

 

Ρύθμιση διαχείρισης προγράμματος

Με τη δημιουργία της ομάδας Διαχείρισης του Προγράμματος του Μετασχηματισμού, ο manager του Προγράμματος μπορεί να καθιερώσει την διακυβέρνηση του προγράμματος, να διαχειριστεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται. Ακόμη μπορεί να προσαρμόσει και να τροποποιήσει τον χάρτη πορείας μετασχηματισμού όπου είναι απαραίτητο για να διατηρήσει το πρόγραμμα σε καλό δρόμο. Η ομάδα Διαχείρισης του Προγράμματος, παρακολουθεί την πρόοδο, παρέχοντας τακτικές ενημερώσεις στην ηγεσία.

Manager θα πρέπει επίσης να διορίζονται σε κάθε μεμονωμένo έργο, για παράδειγμα σε IT, HR και Finance, για τη διαχείριση του μετασχηματισμού. Είναι σημαντικό να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους του μετασχηματισμού και να έχουν την ικανότητα, τα δεδομένα και τις σωστές δεξιότητες για να εμπνεύσουν τις ομάδες και να πραγματοποιήσουν την αλλαγή.

Tips

"Η Δημιουργία συνεργασιών, και clusters. μπορεί να βοηθήσει στον διαμοιρασμό του κόστους και στην επιλογή περισσότερων και καταλληλότερων ανθρώπων και εργαλείων"

 

 

Δημιουργία πόρων

"Για να επιτύχετε τις αλλαγές με επιτυχία, χρειάζεστε την κατάλληλη εκτελεστική ικανότητα σε κάθε στάδιο του έργου μετασχηματισμού της επιχείρησής σας. Έχει να κάνει με τους σωστούς ανθρώπους, στους σωστούς ρόλους, την κατάλληλη στιγμή."

 

Ωστόσο, σε ένα πιεστικό περιβάλλον, το να περιμένετε ότι αυτές οι απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν από την τρέχουσα εκτελεστική σας ομάδα μόνο, είναι γενικά μη ρεαλιστικό. Ακόμη και οι πιο επιτυχείς επιχειρηματικοί ηγέτες δεν έχουν απαραίτητα την εμπειρία και τη γνώση για να χειρίζονται κάθε πιθανότητα χωρίς κάποια εξωτερική βοήθεια.

Ως αποτέλεσμα, οι ηγέτες των επιχειρήσεων επιλέγουν συχνά να αναζητούν εξωτερική βοήθεια. Τα στελέχη που έχουν ζήτηση έχουν ισχυρές τομεακές γνώσεις, επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν την αγορά, να αξιολογήσουν με ακρίβεια τις επιχειρηματικές επιδόσεις και να δημιουργήσουν μια ηγετική ομάδα υψηλής απόδοσης που θα προωθήσει τον μετασχηματισμό.

Tips

"Η καλύτερη προσέγγιση είναι να δημιουργήσετε συνεργασίες με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις. Οργανώστε μικτές ομάδες με ανθρώπους από το εσωτερικό των οργανισμών σας και εξειδικευμένα τρίτα μέρη, για τη διαχείριση κάθε επιμέρους έργου του μετασχηματισμού, για να σας οδηγήσουν στο τελικό όραμα ή στο Target Operating Model."

 

Εκτέλεση

"Οι ομάδες Διαχείρισης Προγράμματος θα χρειαστεί να ελέγχουν τακτικά το σχέδιο εφαρμογής για να διασφαλίσουν ότι εξακολουθεί να είναι κατάλληλο και να το προσαρμόζουν ανάλογα με τις ανάγκες."  

Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων είναι ένα ταξίδι που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια. Μόνο όταν κάνετε το πρώτο βήμα ξεκινά πραγματικά το ταξίδι. Η συμμετοχή του προσωπικού θα είναι καθοριστική, όπως και η ικανότητα ευελιξίας και προσαρμογής καθώς αντιμετωπίζετε νέες προκλήσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

 

Ενσωμάτωση

"Το πρόγραμμα επιχειρηματικού μετασχηματισμού δεν τελειώνει μόλις εφαρμοστεί η αλλαγή. Η ενσωμάτωση και η ενσωμάτωση νέων τρόπων εργασίας ή νέων συστημάτων στην επιχείρηση απαιτεί χρόνο και μπορεί να είναι περίπλοκη."  

Εάν έχετε μετακομίσει σε ένα νέο σύστημα λειτουργίας του οργανισμού, αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα στην επιχείρησή σας, όπως η μισθοδοσία, η ανάλυση δεδομένων και ο οικονομικός έλεγχος.

 

Tips

"Το νέο σύστημα πιθανόν να επηρεάζει και όλους τους συνεργαζόμενους στο ίδιο project επιχειρηματίες. Oπότε το ανθρώπινο δυναμικό σας θα χρειαστεί εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του."

 

περισσότερα 

"Στο επιχειρηματικό οικοσύστημα του insTech έχουμε αναπτύξει μια κοινότητα, όπου ανταλλάσσουμε ιδέες και δημιουργούμε συνεργασίες.

Εδώ δεν κοιτάμε το Μέλλον αλλά το δημιουργούμε.!"

Ελάτε να γνωριστούμε....

 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε με e-mail
τα τελευταία νέα, σχετικά με το insTech

Θα σας στείλουμε Newsletter όταν δημοσιεύονται νέα άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα.
by:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *