Δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, Digital ecosystem, για την εκκίνηση, αναβάθμιση & χρηματοδότηση, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups.

Έχοντας πλέον εξασφαλίσει έως το 2026 πόρους 17,8 δις. ευρώ που θα δοθούν ως επιδοτήσεις στις επιλεγμένες επενδύσεις του προγράμματος και 12,7 δις. ευρώ χαμηλότοκα ευρωπαϊκά δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης για την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων, στα οποία θα προστεθεί η ιδιωτική συμμετοχή ώστε οι συνολικοί πόροι να ανέλθουν σε βάθος εξαετίας στα 57 δις. ευρώ.

Ο παράγων κράτος

Η Επιτυχία ή η αποτυχία του σχεδιασμού των επί μέρους projects τα οποία περιλαμβάνονται στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα εξαρτηθούν από τον τρόπο που θα νομοθετήσει και θα λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια το Ελληνικό κράτος.

 

Τέσσερις παράγοντες που πιθανόν ν' αλλάξουν το τοπίο στις επιχειρήσεις:

1) Φορολογικά κίνητρα: το σχέδιο που έστειλε στις Βρυξέλλες η Αθήνα προβλέπει «σειρά κινήτρων για να ενθαρρυνθούν πολύ μικρές (κυρίως ατομικές), μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συνεργαστούν ή να αξιοποιήσουν τα εργαλεία των συγχωνεύσεων ή των εξαγορών με στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικότερων οικονομικών μεγεθών. Το έργο θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα οδηγήσει σε αύξηση εισοδημάτων και θέσεων εργασίας, στη μείωση της άτυπης οικονομικής δραστηριότητας και στη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών», όπως τονίζεται σχετικά.

2) Επιλεξιμότητα αναδόχων και «παρτενέρ» του Δημοσίου: μια πλειάδα από συγχρηματοδοτούμενες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, θα λαμβάνουν ως κριτήριο επιλογής τις πρακτικές συνεργασίας, συγχωνεύσεων ή και των εξαγορών. Δηλαδή προκειμένου να αναλάβουν μια μεγάλη δουλειά θα έχουν κάθε λόγο να επιδιώξουν συμμαχίες. Η ανάγκη εξασφάλισης των νέων έργων που θα προσφέρονται, υπαγορεύει και εξαγορές. Αλλά με κανόνες που σκοπεύει να επιβάλει η κυβέρνηση μετά το καλοκαίρι, προς αποφυγήν μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών συνθηκών στην αγορά.

3) «Ενέσεις» ρευστότητας με δάνεια προερχόμενα από τράπεζες ή και ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) με έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στην καινοτομία, στις οικονομίες κλίμακος και τις υψηλότερες εξαγωγές. Τα δάνεια δηλαδή θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα σε επενδύσεις μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων.

4) Επιχειρηματικές ευκολίες και ευελιξία.

Και συγκεκριμένα:

  • Προβλέπεται η εισαγωγή νέας νομικής μορφής για τις αστικές επιχειρηματικές συμπράξεις, ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τις ατομικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε ανώτερης μορφής εταιρεία (περιορισμένη ευθύνη, περισσότερος έλεγχος).

 

  • Για ΜμΕ και μεγαλύτερες επιχειρήσεις προβλέπεται δέσμη κινήτρων για την προώθηση συνεργατικών σχημάτων, κοινοπραξιών – joint ventures, clusters, δικαιόχρησης – franchising, συνεταιρισμών, ενώσεων κ.λπ.

 

  • Έμφαση θα δοθεί σε συγκεκριμένους τομείς, όπως logistics, τουρισμός, εξαγωγές, έρευνα και ανάπτυξη. Ωστόσο θεσπίζεται και πλαίσιο κινήτρων για τη συγχώνευση, μετατροπή και εξαγορά μεταξύ των επιχειρήσεων στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας.

 

by:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *