Δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, Digital ecosystem, για την εκκίνηση, αναβάθμιση & χρηματοδότηση, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups.

H ενδοεπιχειρηματικότητα (intrapreneurship) μπορεί να αποκομίσει ανταμοιβές από την κορυφή μέχρι το κατώτερο μέρος της επιχείρησής σας.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές,
έχουμε κάνει τα άρθρα μας για τον μετασχηματισμό ελεύθερα περιορισμών για όλους τους αναγνώστες.
Για να λαμβάνετε όλο το περιεχόμενο του insTech στα εισερχόμενά σας,
εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο.
Ενώ οι επιχειρηματίες (Entrepreneurs) ξεκινούν και διευθύνουν τις δικές τους εταιρείες, οι ενδοεπιχειρηματίες ( Intrapreneurs ) είναι υπεύθυνοι για την καινοτομία μίας νέας επιχείρησης, μέσα σε μία υπάρχουσα επιχείρηση (Business-in-Business). Η επιτυχημένη ενδοεπιχειρηματικότητα (Intrapreneurship)χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα πλαίσια και πόρους και αυτή η προσέγγιση οδηγεί συνήθως σε πρωτοβουλίες καινοτομίας, που προωθούν την ευρύτερη εταιρεία.

 

Ενδοεπιχειρηματικότητα (Intrapreneurship)

Ένας Ενδοεπιχειρηματίας (Intrapreneur) είναι η διάδοχος κατάσταση ή ένα στέλεχος με τις κατάλληλες δεξιότητες, που αναλαμβάνει την άμεση ευθύνη για τη μετατροπή μιας ιδέας ενός προϊόντος ή υπηρεσίας σε μια νέα επιχείρηση. Φέρνει καινοτόμα επιχειρηματική σκέψη και δεξιότητες για να οικοδομήσει μέσα στη δομή ενός υπάρχοντος οργανισμού.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης είναι ο κίνδυνος. Εργαζόμενοι σε μια καθιερωμένη επιχείρηση (Business-in-Business), οι ενδοεπιχειρηματίες (Intrapreneurs) αναμφίβολα αναλαμβάνουν λιγότερους κινδύνους από εκείνες των υφιστάμενων επιχειρήσεων

 

Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship)

Από την άλλη πλευρά είναι ότι η επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship) προσφέρει περισσότερη ελευθερία, με τη λειτουργία ενός υπάρχοντος οργανισμού και τους πιθανούς περιορισμούς που συνεπάγεται αυτό, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να κερδίσει τα μέγιστα εάν το εγχείρημα είναι επιτυχές.

"Οι ενδοεπιχειρηματίες είναι αυτοί που υλοποιούν το καινοτόμο όραμα  ( 1ος Ορίζοντας Ανάπτυξης) ενός οργανισμού. Αυτοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δημιουργία καινοτομίας κάθε είδους, μέσα σε μια επιχείρηση."

 

Η ενδοεπιχειρηματικότητα είναι κάτι περισσότερο από ένα «εργοστάσιο ιδεών». Σημαίνει ανάληψη ευθύνης για τη διαχείριση αυτής της ιδέας και μετάβαση στην κερδοφόρα πραγματικότητα. «Οι ενδοεπιχειρηματίες είναι οι ονειροπόλοι που τολμούν και υλοποιούν σε μια μεγάλη εταιρεία».

 

Δείτε το άρθρο:  McKinsey-Χτίζοντας μια επιχείρηση μέσα σε μια επιχείρηση: Πώς να τροφοδοτήσετε τη συνεχή οργανική ανάπτυξη

 

Γιατί είναι σημαντική η ενδοεπιχειρηματικότητα;

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους ορισμούς, είναι δίκαιο να πούμε ότι η ενδοεπιχειρηματικότητα θεωρείται εξαιρετικά επωφελής τόσο για αυτόν που αναλαμβάνει τον ρόλο του ενδοεπιχειρηματία όσο και για τον οργανισμό στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Από τη σκοπιά του οργανισμού, η προώθηση της ενδοεπιχειρηματικότητας μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμες αλλαγές, αποτελέσματα και αυξημένη ευελιξία που, στο πιο βασικό επίπεδο, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα, μειώνουν το κόστος ή αυξάνουν την κερδοφορία.

Βοηθά τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ανάπτυξη και επίσης προσθέτει ένα επίπεδο ευελιξίας. Ενώ μια εταιρεία μπορεί να έχει γίνει πολύ ισχυρή σε έναν συγκεκριμένο τομέα, ένας ενδοεπιχειρηματίας μπορεί να δει μια νέα και διαφορετική ευκαιρία, κατεύθυνση ή τρόπο εργασίας.

 

Πλεονεκτήματα

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα ενός ενδοεπιχειρηματία (intrapreneur) είναι ότι γνωρίζει την εταιρεία καλύτερα από οποιονδήποτε εξωτερικό σύμβουλο και αυτή η εμπειρία θα μπορούσε να σημαίνει ότι έχει δει μια ευκαιρία που στο παρελθόν είχε αγνοηθεί.

Ξεκινάτε με κάποια μορφή «ανταγωνιστικού» πλεονεκτήματος. Αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα μπορούσε να έχει τη μορφή διανομής, της πρόσβασης σε πελάτες, ιδιοκτησίας δεδομένων ή πληροφοριών ή κάποιας μορφής τεχνολογίας που έχει αναπτύξει ο οργανισμός. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις δεν το έχουν, επομένως δεν έχουν πρόσβαση σε υπάρχοντες πελάτες.

Η ενδοεπιχειρηματικότητα έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι ανοίγει τα μάτια ενός οργανισμού στην διάδοχη κατάσταση ή σε πιθανούς ηγέτες έργων που θα μπορούσαν να επιφέρουν θετικές αλλαγές. Οι ενδοεπιχειρηματίες σκέφτονται και ενεργούν διαφορετικά από τους άλλους υπαλλήλους και διαθέτουν χαρακτηριστικά που συχνά θεωρούνται ηγετικά και είναι επιθυμητά στα ανώτερα στελέχη.

Η ύπαρξη κεφαλαίων είναι επίσης σημαντική. Ως υπάρχουσα επιχείρηση, όχι μόνο μπορείτε να χρηματοδοτήσετε την έναρξη, αλλά και τα επόμενα βήματα. Αντίθετα σαν ιδρυτής μιας νεοφυούς επιχείρησης, θα πρέπει να ξοδεύετε υπερβολικό χρόνο για τη συγκέντρωση κεφαλαίων.

Η δέσμευση τους με διαφορετικές εταιρικές λειτουργίες από αυτές που έχουν συνηθίσει έχει το διπλό όφελος να βοηθά μια εταιρεία να εντοπίσει μελλοντικούς ηγέτες, ενώ ταυτόχρονα τους εκπαιδεύει.

 

Intrapreneurs: Οι ονειροπόλοι που τολμούν

Αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, είναι πώς αντιλαμβάνεται το project από την πλευρά της ηγεσίας. Τί γίνεται όμως με τους ίδιους τους ενδοεπιχειρηματίες (intrapreneur);

Από την πλευρά τους ένα τέτοιο περιβάλλον ενδοεπιχειρηματικότητας  είναι εξίσου σημαντικό.

Εάν ένας ενδοεπιχειρηματίας (intrapreneur) δει ότι η ιδέα του εκτιμάται από τον οργανισμό του, δημιουργεί την αίσθηση ότι μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στο μέλλον της εταιρείας, ενισχύοντας τελικά τα κίνητρα.

 Η Deloitte, για παράδειγμα, έχει δημιουργήσει ένα ταμείο 25 εκατομμυρίων λιρών για να ενθαρρύνει τους ενδοεπιχειρηματίες στο εργατικό δυναμικό της .

Φυσικά, υπάρχουν και άλλα, πιο βασικά οφέλη από το να είσαι ένας επιτυχημένος ενδοεπιχειρηματίας – οι οικονομικές ανταμοιβές που μπορεί να υπάρξουν και η δυνατότητα να προχωρήσει κάποιος την καριέρα του.

Το συμπέρασμα είναι ότι εάν μια ενδοεπιχειρηματική ιδέα πραγματοποιηθεί, όλοι θα επωφεληθούν.

 

Βήματα ενδοεπιχειρηματικής ανάπτυξης

Άν είστε ένας οργανισμός ο οποίος διαθέτει ένα ή περισσότερα έξυπνα μυαλά ή μία διάδοχη κατάσταση, αυτοί είναι και οι πιθανοί ενδοεπιχειρηματίες, που κάθε ηγέτης περιμένει να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Πώς μπορείς να το κάνεις σωστά. 

Μια βασική πτυχή της προώθησης της ενδοεπιχειρηματικότητας είναι να ακούτε τις ιδέες μέσα στον οργανισμό και να τους δίνετε χώρο για ανάπτυξη – αλλά χρειάζεστε ακόμα μια διαδικασία για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Σας βοηθάμε να σχεδιάστε και δημιουργήστε μια ρεαλιστική διαδικασία που θα σας επιτρέψει να καθορίσετε τους στόχους σας και να τους εκτελέσετε με επιτυχία.

Οι πέντε ιδέες της Deloitte για την ενδοεπιχειρηματικότητα:

    1. Δεν πρόκειται για τη δημιουργία ενδοεπιχειρηματιών, αλλά για την εύρεση και την αναγνώρισή τους
    2. Οι ενδοεπιχειρηματίες γνωρίζουν τους κανόνες και τους παραβιάζουν αποτελεσματικά
    3. Η ενδοεπιχειρηματικότητα απαιτεί διαφορετική προσέγγιση διαχείρισης
    4. Το Intrapreneurship περιγράφει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση για την ανάπτυξη ριζικών καινοτομιών στο εσωτερικό
    5. Η ενδοεπιχειρηματικότητα αποδίδει πολλαπλάσια όσον αφορά την ανάπτυξη της εταιρείας, την κουλτούρα και το ταλέντο.

Πηγή: Deloitte Guide to Accelerating Innovation »

 

 

 

Προγραμματίστε μια ΔΩΡΕΑΝ Συνάντηση One-on-One

Στείλτε το τηλέφωνο σας, για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας

Η Μεθοδολογία insTech

Μόλις εντοπίσετε τους ενδοεπιχειρηματίες σας, συγκεντρώστε τους και εκθέστε τους στη διαδικασία ανάπτυξης ιδεών. Αντί για εργασίες και έργα, προσφέρετέ τους ελευθερία και στόχους.

Είδαμε μερικά από τα χαρακτηριστικά που επιδεικνύουν οι ενδοεπιχειρηματίες. Είναι άνθρωποι που δεν επιθυμούν να τους διαχειρίζονται, αλλά θέλουν να αισθάνονται δυνατοί, ατομικιστές και να τους επιτρέπεται να λειτουργούν έξω από πλαίσια.

Εσείς θα πρέπει να τους ενθαρρύνετε να βγουν έξω από το πεδίο της δουλειάς τους, να σκεφτούν, να καινοτομήσουν και να είναι αντισυμβατικά. Προσφέρετέ τους πόρους και επίσης, πολύ σημαντικό, χρόνο για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Αποδεχτείτε ότι η αποτυχία είναι αναπόφευκτη σε κάποιο στάδιο και μην τη στιγματίζετε όταν συμβαίνει. Θυμηθείτε ότι κάθε αποτυχημένη νέα επιχείρηση είναι ένα μάθημα.

 

"Η καινοτομία σε μεγάλους οργανισμούς δεν συμβαίνει χωρίς ενδοεπιχειρηματίες. Στο insTech, βοηθάμε τον οργανισμό σας να γίνει πιο ανθεκτικός. Μέσω της καθοδήγησης και της εκπαίδευσης, φέρνουμε έναν συνδυασμό ευέλικτης ενδοεπιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει εμπειρίες οικοδόμησης κουλτούρας που υποστηρίζει την καινοτομία και εργαλείων που εστιάζουν στο μέλλον, όπως ο σχεδιασμός βάσει σεναρίων, η διερεύνηση με εκτίμηση, η ανάλυση κινδύνου και η βιωσιμότητα.

Ο οργανισμός σας μπορεί να γίνει πιο παραγωγικός σε συνηθισμένους καιρούς και πιο ανθεκτικός όταν έρχονται αντιξοότητες ή απροσδόκητα χτυπήματα." 

Θα θέλαμε το Σχόλιο σας.

Ελπίζω να απολαύσατε την ανάγνωση αυτού του Άρθρου
Ο σχολιασμός αυτού και άλλων πρόσφατων είναι η αμοιβή,
για να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας
by:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *