Δημιουργήσαμε ένα Επιχειρηματικό Οικοσύστημα για να συνεργαστούμε με τους κατάλληλους ανθρώπους, να προκαλέσουμε την καθιερωμένη σκέψη και να οδηγήσουμε τον μετασχηματισμό των ΜμΕ.