Δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, Digital ecosystem, για την εκκίνηση, αναβάθμιση & χρηματοδότηση, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups.

Ένα από τα πιο υποβαθμισμένα θέματα που σχετίζονται με την διαμεσολάβηση αποτελεί η ανάπτυξη στρατηγικών και πλαισίων για την πειθαρχημένη επιχειρηματική κατάρτιση (business training) των Επαγγελματιών της ασφαλιστικής αγοράς.

Αυτό είναι απαραίτητο για την μετάβασή τους από το σήμερα στην Νέα Digital επιχειρηματικότητα.

Ζούμε σε ένα VUCA World στον οποίο η Ασφαλιστική αγορά δεν θα παραμείνει όπως την γνωρίζουμε. Αναφέρομαι κυρίως στις θεμελιώδεις αλλαγές που γίνονται, στον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε.

 

EDUCATION_0021

Digital business training.
Γιατί έχει σημασία;

 

Οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και το Industry 4.0 (4η Βιομηχανική επανάσταση), μετασχηματίζουν τις οικονομίες, τους χώρους εργασίας και τις οικογένειες μας και θα συνεχίζουν να το κάνουν ακόμη πιο έντονα τα επόμενα χρόνια.

 

Για την μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό απαιτείται να υπάρξει πρώτα η κατάλληλη επιχειρηματική κατάρτιση (business training) της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Αυτή θα πρέπει να έχει περιορισμένους και συγκεκριμένους στόχους. Θ' αποσκοπεί κυρίως στην διδαχή ορθών / σύγχρονων τρόπων μάθησης που οδηγούν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων ψηφιακών επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Σήμερα στην χώρα μας οι δομές που προσφέρουν εκπαίδευση και κατάρτιση σε όσους απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν στην Ασφαλιστική Βιομηχανία εστιάζονται

 • στην εκμάθηση των κλάδων και των προιόντων τους,
 • σε τρόπους ανάπτυξης μεθόδων για την πώληση τους και
 • σε γενικούς κανόνες
  • επιχειρηματικότητας
  • οργάνωσης του χρόνου και του χώρου.

Όλη η αγορά μιλάει πλέον για την 4η Βιομηχανική επανάσταση, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαμεσολάβησης, για τον digital insurer, την νέα κανονικότητα, το insurtech, κλπ. ΄Παρόλα αυτά δεν υπάρχει κάποιος Οδικός χάρτης ο οποίος θα πάρει από τον χέρι κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία και ηγέτη ασφαλιστικής επιχείρησης και θα του δείξει έναν ένα τα βήματα που θα πρέπει να κάνει για να φτάσει στον δικό του digital όραμα

 

Η Στρατηγική digital first αποτελεί μονόδρομο μιας και είναι θέμα επιβίωσης της Ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
.
PERSON_0026

Digital business training
Απαιτείται αλλαγή κουλτούρας.

 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από την αρχή ότι η μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό δεν αφορά μόνο την τεχνολογία αλλά κυρίως κουλτούρα, νοοτροπία και συμπεριφορά.

Το χαμηλό ψηφιακό επιχειρηματικό επίπεδο των ανθρώπων της αγοράς στην Ελλάδα, αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης στο insTech.

Παρόλο που υπάρχουν αξιόλογες και φιλότιμες  προσπάθειες από κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες σε συνεργασία με πανεπιστήμια για την αντιμετώπιση του φαινομένου δεν υπήρξαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ο λόγος είναι απλός.

Για να επιτύχει αυτό το εγχείρημα (μετάβαση στην digital επιχειρηματικότητα) απαιτείται κάτι πολύ πιο σημαντικό που πρέπει να προηγηθεί. Η αλλαγή της κουλτούρας κάθε επαγγελματία και ηγέτη ασφαλιστικής επιχείρησης που επιθυμεί να μεταβεί στην νέα κανονικότητα.

Σε ένα μεγάλο βαθμό λοιπόν υπάρχει απροθυμία των Επαγγελματιών στο να ενταχθούν σε προγράμματα επιχειρηματικής επιμόρφωσης. Αυτό σχετίζεται με την κουλτούρα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σήμερα, που δεν θεωρεί ως αναγκαιότητα την απόκτηση τέτοιων γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματος. Σε ένα μεγάλο βαθμό τα προγράμματα κατάρτισης για Agents & Brokers δημιουργήθηκαν χωρίς σαφή προσανατολισμό και με απώτερο σκοπό την πώληση των προϊόντων των Ασφαλιστικών εταιρειών. Το παράδοξο που εμφανίζεται σήμερα, είναι ότι ενώ ο αριθμός των αποφοίτων των πανεπιστημίων έχει αυξηθεί σημαντικά, εξακολουθεί να είναι χαμηλός ο αριθμός αυτών που εισέρχονται στο ασφαλιστικό επιχειρείν.

 

MEETING-0033

Digital business training
Οι προκλήσεις του digital Leader

@BusinessConsulting

Αυτό το μοντέλο της οργανωτικής ιεραρχικής Δομής και λειτουργίας της επιχείρησης διαμεσολάβησης, έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό και αντικαθίσταται από μία επίπεδη δομή ομάδας.

Η επίπεδη δομή δίνει στις ομάδες ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτονομίας, ορίζουν οι ίδιοι τις προτεραιότητες και φέρουν την ευθύνη του αποτελέσματος και της συνεχούς βελτίωσης. Αυτό τις κάνει πιο ευέλικτες και αυτοοργανωνόμενες σε κάθε εμπόδιο.

Η εμπειρία που αποκτήσαμε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης μας έδωσαν την απαιτούμενη γνώση σχετικά με τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ηγέτες επιχειρήσεων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Οι κορυφαίες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κορυφαίοι Agents & Brokers είναι:

 1. Ηγετικες Ικανότητες.
 2. Επιχειρηματική κουλτούρα
 3. Στρατηγική
 4. Οργανωτική Δομή ομάδας
 5. Εκτέλεση της στρατηγικής
 6. Εύρεση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 7. Βάζοντας τους υπαλλήλους σας εμπρός
 8. Συστήματα και διαδικασίες ποιότητας
 9. Παραγωγικότητα
 10. Μέτρηση της απόδοσης

Προκλήσεις Που Αντιμετωπίζουν Οι ΜμΕ   Διαβάστε το Άρθρο: 

Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργείται ένα μαθησιακό και στρατηγικό κενό ανάμεσα σε όσους «διαχειρίζονται τα ασφαλιστικά προϊόντα» και σε όσους «επιχειρούν» σε αυτήν την αγορά.

Το παραδοσιακό μοντέλο του ηγέτη και της οργανωτικής ιεραρχικής Δομής και λειτουργίας της επιχείρησης, όπως το γνωρίζαμε έως σήμερα θεωρείται πλέον ξεπερασμένο. 

MEETING-0042

business training
Απαιτείται ορθολογικός σχεδιασμός

Το εξειδικευμένο πλαίσιο του insTech γύρω από τον σχεδιασμό των προγραμμάτων επιχειρηματικής κλιμάκωσης περιλαμβάνει:

 • την παροχή κινήτρων για όσους συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά πρόγραμμα και θέλουν να μεταβούν στην επόμενη κανονικότητα,
 • την καθοδήγηση χωρίς περιττά έξοδα και αυξημένα απαιτούμενα κεφάλαια
 • την αντιμετώπιση των εμποδίων που κρατούν τους ενδιαφερόμενους στο κομμάτι της πώλησης και δεν εισέρχονται στην επιχειρηματικότητα.
 • την υποστήριξη του ψηφιακού μάρκετινγκ μ' εστίαση στον καθορισμό του customer profiling και στην εμπειρία του πελάτη
 • την επιλογή της κατάλληλης ομάδας – στόχου και την προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στις εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε ομάδας στόχου. Για παράδειγμα διαφορετικά σχεδιασμένο θα πρέπει να είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε επαγγελματίες Agents και διαφορετικά ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε ηγέτες επιχειρήσεων Agents
 • την διαμόρφωση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού από Μέντορες της αγοράς γνώστες της Ασφαλιστικής βιομηχανίας.
 • την επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού, οι οποίες εκτός από τις απαιτούμενες επιστημονικές γνώσεις θα πρέπει να έχουν εμπειρία (ή επιμόρφωση) στην εκπαίδευση

Ο στρατηγικός σχεδιασμός των προγραμμάτων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την δεξιότητες και το όραμα των συμμετεχόντων. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ένας οριζόντιος προγραμματισμός (για όλη τη χώρα) και στην συνέχεια ανάλογα με τις ανάγκες της, κάθε ομάδα να επιμορφώνεται και να λαμβάνει τα σχετικά εργαλεία για την κλιμάκωση της.

Πέρα από δεξιότητες και όραμα λαμβάνουμε υπόψη και παράγοντες όπως την οικογενειακή και διάδοχο κατάσταση, την μέχρι σήμερα εκπαίδευση και την αντισυμβατική σκέψη των συμμετεχόντων.  Ανάλογα με τον συνδυασμό των ανωτέρω επιλέγονται κατάλληλα γνωστικά αντικείμενα και εργαλεία που θα φέρουν μεγαλύτερα αποτελέσματα.

 

Η μετάβαση από την επιχειρηματικότητα που βασίζεται στο βραχυπρόθεσμο κέρδος και στην δημιουργία εταιρειών βάσει πρόσκαιρων ευκαιριών, έχει μικρό κύκλο ζωής.

 

Για το λόγο αυτό στο οικοσύστημα του insTech θεωρούμε επιτακτικής σημασίας τον ορθολογικό σχεδιασμό και την κατάρτιση που περιλαμβάνει στρατηγικό και λειτουργικό προγραμματισμό.

Στην εποχή του  Industry 4.0 όπου κυριαρχεί η καινοτομία, η AI και η κοινωνική ευθύνη στην ανάπτυξη βάσει Στρατηγικής μακροχρόνιας επένδυσης μπορεί να είναι δύσκολη, ειδικά στις πληγωμένες οικονομίες όπως η Ελληνική.

Συμπέρασμα

Στα προγράμματα κατάρτισης απαιτείται μία ελάχιστη μελέτη βιωσιμότητας ώστε να μην παρατηρηθεί σε βάθος χρόνου το φαινόμενο να ανοίγουν επιχειρήσεις και μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα να κλείνουν.

 

Το σημαντικότερο όμως από όλα είναι να αναδειχθεί η ανάλογη σημασία της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (business training) παράλληλα με τα προϊόντα και τις πωλήσεις. Η διαμόρφωση μίας κουλτούρας είναι εκ των πραγμάτων μία διαδικασία χρονοβόρα και δύσκολη γιατί σε ένα σημαντικό βαθμό διαμορφώνει αντιλήψεις μέσα σε κοινωνίες.

Η Διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η συμμετοχή σε οικοσυστήματα όπως το insTech δείχνει ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή ιδεών και προβληματισμών φέρνει αποτελέσματα και θα δικαιώσει την προσπάθεια.

Η Συνεργατικότητα θα δώσει την απαιτούμενη ώθηση στο επάγγελμα της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και θα το αναβαθμίσει για ν' αποκτήσει  προστιθέμενη αξία.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε με e-mail
τα τελευταία νέα, σχετικά με το insTech

Θα σας στείλουμε Newsletter όταν δημοσιεύονται νέα άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα.

Σχετικά με τους συγγραφείς


Konstantinos Paterakis
(I write about tech, cyber & finance)

 • Business Coach, Digital Marketeer, Author
 • Insurance Risk Management Analyst, CyRM
 • Co-Founder entrepreneurship ecosystem insTech,
 • Co-Founder & Μέλος Δ.Σ. cluster Panormos

BURP: Don't knock it 'til you try it.

I'm not suggesting that you host an open bar at work. What I am suggesting is that you adopt the BURP strategy in your place of business. Okay, now I'm sure you think I just returned from a two martini lunch, but alas I'm quite serious (yes, sober too). The BURP strategy (Bottom's Up for Remarkable Profits) is based on a single premise: nobody knows how to make your business succeed like those that do the work.

In business, high-level managers are responsible for creating the vision and mission, setting the direction in which the business will go and the means by which it will go there. Mid-level managers are responsible for implementing the policies and plans created at the highest level. Front-line managers direct the activities of the non-managerial personnel. Each of these people are subordinate to someone. If you're the CEO, it's the Board; a VP, it's the CEO; and so on.

Bottom's up? Why does it matter?

Every subordinate is the expert when it comes to the jobs they're entrusted to do. Success and profitability depend upon the performance of each and every subordinate. Imagine that staff at any level are not aware of the compelling vision and mission.

 

Το επιχειρηματικό οικοσύστημα insTech, στοχεύει στην μετάβαση σε ένα γρήγορο και στοχευμένο  ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σκοπός μας να ενδυναμώσουμε τους ηγέτες της διαμεσολάβησης:

με νέα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα,

με την μετάβαση τους στην οικονομία της e-platform,

αυτοματοποιώντας την επικοινωνία με τους πελάτες μέσω μιας εξαιρετικής εμπειρίας,

ενισχύοντας την αφοσίωση των πελατών τους,

χρησιμοποιώντας CRO εργαλεία του digital marketing,

χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για την κυκλοφορία καινοτόμων έξυπνων προϊόντων,

βελτίωση του κόστους,

διασφάλιση συναλλαγών,

αυτοματοποίηση των κύκλων ζωής,

βελτιστοποίηση της διαχείρισης αξιώσεων, 

ενίσχυση των ψηφιακών πωλήσεων και

της αυτοματοποιημένης υποστήριξης μετά την πώληση.

 

Imagine that the instruction given to them is not sufficient, clear and practical. Imagine there's no feedback loop, and all these things go unnoticed.

Who knows best when things are not what they should be? The answer is the subordinates -- every single one of them. Bottom's-Up matters because those who are performing a task know better than anyone (Yes, even better than the one who assigned the task) whether or not things are working well and how they can be improved. A more effective and efficient workplace is one that can and will achieve greater profitability.

by:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *