Δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, Digital ecosystem, για την εκκίνηση, αναβάθμιση & χρηματοδότηση, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups.

Οι κατεστημένοι φορείς της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, θα πρέπει να αξιολογήσουν την ψηφιακή τους επιχείρηση σε τέσσερις βασικούς τομείς. Αυτό θα τους βοηθήσει για να δουν πώς συγκρίνονται με τους νεοεισερχόμενους ψηφιακούς εισβολείς στην αγορά και τους προνοητικούς συναδέλφους τους που ξεκίνησαν νωρίτερα. Subscribe Αυτό το άρθρο γράφτηκε από τον Κωνσταντίνο Πατεράκη Ενώ κάθε τομέας έχει...

Αυτό το περιεχόμενο είναι αποκλειστικά για μέλη επιπέδου !insTech-Freemium.
Σύνδεση Εγγραφείτε τώρα
by: