Δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, Digital ecosystem, για την εκκίνηση, αναβάθμιση & χρηματοδότηση, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups.

Το σημείο εκκίνησης ...

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές,
έχουμε κάνει τα άρθρα μας για τον μετασχηματισμό δωρεάν για όλους τους αναγνώστες.
Για να λαμβάνετε όλο το περιεχόμενο του insTech στα εισερχόμενά σας,
εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο.

Θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις γενικά. Είναι ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης που διαφέρει από πολλές απόψεις από το τυπικό μοντέλο της μικροοικονομίας.

Η οικονομία της συμπεριφοράς είναι ένας σχετικά νέος τομέας, επομένως υπάρχουν πολλά ακόμα να μάθουμε.

Με άλλα λόγια, είναι η καλύτερη αφετηρία που έχουμε αυτή τη στιγμή.

Μέρος 2ο:

Διατηρήστε παράλληλα τις παραδοσιακές σας λειτουργίες

 

 

STRATEGY_0039

Μοντελοποίηση μιας σταθερής ανταγωνιστικής στρατηγικής τιμολόγησης

@BusinessConsulting

Μια στρατηγική τιμολόγησης είναι ένα μοντέλο ή μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καλύτερης τιμής για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Σας βοηθά να επιλέξετε τις τιμές αλλά και το είδος των προϊόντων / υπηρεσιών σας, για να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση των καταναλωτών και της αγοράς.

Θα ήταν πάρα πολύ καλό και εύκολο για εσάς αν η τιμολόγηση ήταν τόσο απλή όσο ο ορισμός της. Υπάρχουν όμως πολλά που μπαίνουν στη διαδικασία.

Οι στρατηγικές τιμολόγησης αντιστοιχούν σε πολλούς από τους παράγοντες της επιχείρησής σας, όπως στόχους εσόδων, στόχους μάρκετινγκ, κοινό-στόχο, τοποθέτηση επωνυμίας και χαρακτηριστικά προϊόντος. Επηρεάζονται επίσης από εξωτερικούς παράγοντες όπως η ζήτηση των καταναλωτών, η τιμολόγηση των ανταγωνιστών και οι συνολικές τάσεις της αγοράς και της οικονομίας.

Συχνά οι ηγέτες για να δημιουργήσουν την στρατηγική τους:

 • εξετάζουν το κόστος των προϊόντων τους (COGS),
 • λαμβάνουν υπόψη τις τιμές των ανταγωνιστών τους και προσαρμόζουν τη δική τους τιμή πώλησης κατά μερικά ευρώ.

Αν και τα COGS και οι ανταγωνιστές σας είναι σημαντικοί, δεν θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής τιμολόγησης σας.

 

Θα πρέπει πάντα να θυμάστε ότι η καλύτερη στρατηγική τιμολόγησης μεγιστοποιεί το κέρδος και τα έσοδά σας.

STRATEGY_0022

Συνέχιση και συμμόρφωση με ένα συνεχώς αυξανόμενο σύνολο κανόνων και κανονισμών

@BusinessConsulting

Η ενασχόληση με τη νομοθεσία και τους κανόνες είναι αναπόφευκτο μέρος της λειτουργίας μιας επιχείρησης Agent ή Broker (όπς IDD, GDPR κλπ). Καθώς οι επιτροπές εποπτείας και οι νομοθέτες ζητούν πάντα νέα πράγματα σε μια προσπάθεια προστασίας των καταναλωτών, η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση. Η διασφάλιση της συμμόρφωσης, ωστόσο, θα πρέπει να είναι μια πράξη εξισορρόπησης με τη διατήρηση του κόστους και του τρέχοντος επιπέδου παραγωγής και διανομής του φόρτου εργασίας.

Οι μεγάλες εταιρείες είναι πιο έμπειρες στην αντιμετώπιση αυτών των μεταβαλλόμενων κανονισμών, αλλά τι γίνεται με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις;

Στην συνέχεια σας παραθέτουμε τις πιο αποτελεσματικές ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει μια επιχείρηση για να είναι ενήμερη για τους νέους κανονισμούς.

Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή

Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί πώς μια αλλαγή στην τιμή επηρεάζει τη ζήτηση των καταναλωτών.

Εάν οι καταναλωτές εξακολουθούν να αγοράζουν ένα προϊόν παρά την αύξηση της τιμής (όπως οι ασφάλειες ζωής), αυτό το προϊόν θεωρείται ανελαστικό .

Από την άλλη πλευρά, τα ελαστικά προϊόντα υποφέρουν από διακυμάνσεις στις τιμές (όπως οι ασφάλειες αυτοκινήτου).

Μπορείτε να υπολογίσετε την ελαστικότητα τιμής χρησιμοποιώντας τον τύπο:

% Αλλαγή Ποσότητας ÷ % Αλλαγή Τιμής = Ελαστικότητα Ζήτησης Τιμής

Η έννοια της ελαστικότητας τιμής σάς βοηθά να κατανοήσετε εάν το προϊόν ή η υπηρεσία σας είναι ευαίσθητα στις διακυμάνσεις των τιμών. Στην ιδανική περίπτωση, θέλετε το προϊόν σας να είναι ανελαστικό, έτσι ώστε η ζήτηση να παραμένει σταθερή εάν οι τιμές κυμαίνονται.

Τώρα, ας καλύψουμε μερικές κοινές στρατηγικές τιμολόγησης. Καθώς το κάνουμε αυτό, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές δεν είναι απαραίτητα αυτόνομες στρατηγικές,  πολλές μπορούν να συνδυαστούν κατά τον καθορισμό τιμών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

περισσότερα

Ερευνήστε ιστότοπους 

Αν και συχνά είναι χρονοβόρος, ένας τρόπος για να παραμείνετε ενήμεροι σχετικά με τους κανονισμούς συμμόρφωσης είναι να, ελέγξτε ιστότοπους που δημοσιεύουν ενημερώσεις σχετικά με τα πρότυπα συμμόρφωσης. Βεβαιωθείτε ωστόσο ότι σχετίζονται με εσάς και τον κλάδο σας. Ρυθμίστε τις ειδοποιήσεις Google ή κάντε μια αναζήτηση στην ενότητα ειδήσεων της Google σε εβδομαδιαία βάση για να δείτε οτιδήποτε ισχύει για τις λειτουργίες της επιχείρησής σας.

Μείνετε συνδεδεμένοι με Πηγές Γνώσης 

Η ιδιότητα μέλους έχει τα προνόμιά της. Το κλειδί είναι η σύνδεση με αξιόπιστους οργανισμούς όπως

 • του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για ισχύοντες κανονισμούς,
 • τον επαγγελματικό σας φορέα,
 • ανθρώπινου δυναμικού,
 • Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • εκδόσεις,
 • ενημερωτικά δελτία και πρακτικές δικηγόρων για νέες νομολογίες,

Μόλις συνδεθείτε μ' αυτούς τους οργανισμούς, οι δωρεάν ενημερώσεις και οι πόροι που παρέχονται είναι ανεκτίμητοι. Εκτός από τα δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια, οι ενημερώσεις μέσω email μπορούν να αποστέλλονται απευθείας σε έναν φάκελο, όπως για παράδειγμα "Ενημερώσεις IDD", "Ενημερώσεις GDPR", "Ενημερώσεις HR", κλπ, διατηρώντας τις άμεσα διαθέσιμες όταν είναι βολικό.

Λάβετε νομική υποστήριξη 

Αν και μπορεί να πιστεύετε ότι μια αλλαγή Νομοθεσίας ή κανονισμού είναι απλή, να είστε σίγουροι ότι δεν είναι ποτέ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνετε νομική υποστήριξη. Ακόμα κι αν η χρήση μιας υπηρεσίας νομικής συμμόρφωσης σας βοηθά να διατηρείστε ενήμεροι, όχι μόνο για τους μεταβαλλόμενους κανόνες και κανονισμούς στη δικαιοδοσία σας, αλλά και για τη νομική ανάλυση πίσω από τα διάφορα βήματα που πρέπει να κάνετε.

Προσαρμόστε τους νομικούς σας πόρους 

Η εργασία και η απασχόληση, η υγειονομική περίθαλψη, η συνταξιοδότηση, οι τραυματισμοί και οι εργατικές αποζημιώσεις, η ανεργία, οι νόμοι και άλλοι κανονισμοί μπορεί να είναι δύσκολο να συμβαδίσουν. Εγγραφείτε στις νομοθετικές ενημερώσεις της ΕΡΓΑΝΗΣ.  Εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία του Υπουργείου Εργασίας (ή στα ισοδύναμά του ΟΑΕΔ κλπ).

Εκπαίδευση Συμμόρφωσης, Σεμινάρια και Συνέδρια 

Παρακολουθήστε τακτικές εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με τη συμμόρφωση. Δεν χρειάζεται να είστε εσείς προσωπικά, μπορεί να είναι ένας εργαζόμενος. Θα μάθετε για τα νέα πρότυπα και πώς πρέπει να εφαρμόζονται για να μην λάβετε βαρύ πρόστιμο ή άλλες κυρώσεις. Όταν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτές τις εκδηλώσεις, είναι επίσης χρήσιμη η ανάγνωση περιλήψεών τους που έχουν ετοιμαστεί από επαγγελματίες.

Δημιουργήστε μια ομάδα συμμόρφωσης 

Είμαι σίγουρος ότι είσαι επαγγελματίας σε αυτό που κάνεις και μάλλον είσαι πολύ καλός σε αυτό. Αλλά αν η συμμόρφωση δεν είναι το θέμα σας, τότε μάλλον δεν είστε πολύ καλοί σε αυτό. Προσλάβετε μια ομάδα συμμόρφωσης που θα μπορεί να διατηρεί την εταιρεία σας συμβατή με τους συνεχώς μεταβαλλόμενους κανόνες και κανονισμούς.

Λάβετε βοήθεια από τρίτους 

Πολλοί οργανισμοί διαθέτουν υπηρεσίες τρίτου μέρους, για να σας βοηθήσουν χωρίς να προσλάβετε προσωπικό συμμόρφωσης. Μπορούν να εγγραφούν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, και αυτοί θα τους ενημερώσουν για βασικές αλλαγές στη νομοθεσία που μπορεί να σας επηρεάσουν. Η χρήση υπηρεσιών που διαχειρίζονται ανθρώπινο δυναμικό και τη μισθοδοσία, μπορεί επίσης να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να παραμείνουν συμμορφωμένες σε θέματα εργαζομένων.

Τριμηνιαίος αυτοέλεγχος 

Η συμμόρφωση στους κανονισμούς τροποποιείτε πολύ γρήγορα. Οι προγραμματισμένοι αυτοέλεγχοι συμμόρφωσης διατηρούν τη συμμόρφωση σε υψηλά επίπεδα, ενώ παράλληλα δείχνουν μία καλή εικόνα, σε προμηθευτές και πελάτες. 

Γίνετε συνδρομητής 

Είναι δύσκολο να παραμείνετε ενημερωμένοι σε διαρκώς μεταβαλλόμενους κανονισμούς. Στην περίπτωση αυτή οι συνδρομές για πόρους συμμόρφωσης μπορούν να σας κρατήσουν ενήμερους για αλλαγές που επηρεάζουν την επιχείρηση σας. Είτε είναι δωρεάν, όπως μέσω συλλόγων, είτε επί πληρωμή μέσω εταιρειών, όπως αυτά μέσω εταιρειών συμβούλων, θα σας βοηθήσουν στην αναπτυξιακή σας πορεία.

Σχεδιάστε μια δομημένη διαδικασία αναθεώρησης 

Δεν υπάρχει ακόμη μια απλή αυτοματοποιημένη λύση που να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη συμμόρφωση της επιχείρησης Agent & Broker. Eπομένως η συμμόρφωση αποτελεί πρόκληση σε όλα τα στάδια εταιρικής ανάπτυξης. Όσο μεγαλύτερη εταιρεία έχετε, τόσο περισσότερες μεταβλητές πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η εφαρμογή μιας δομημένης διαδικασίας για τον έλεγχο συμμόρφωσης είναι κρίσιμης σημασίας.

MONEY_0024

Αναζητώντας νέους τρόπους μείωσης του κόστους ανά πώληση

@BusinessConsulting

Είναι πάντα μια πρόκληση για μια εταιρεία ν' αποκτήσει νέους πελάτες. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος από τους πόρους τους για να προσεγγίσουν νέους πελάτες καθημερινά. Για να γνωρίζουμε το επίπεδο επιτυχίας των στρατηγικών μάρκετινγκ και των καμπανιών, πρέπει να εξετάσουμε το κόστος απόκτησης πελατών.

Είναι προς το συμφέρον των Agents & Brokers να μειώσουν το κόστος απόκτησης πελατών. Όταν αυτό το κόστος είναι υψηλό και η αξία ζωής του πελάτη είναι χαμηλή, η εταιρεία δεν λειτουργεί σωστά. Μειώνοντας το κόστος απόκτησης τους, μια εταιρεία μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα έσοδά της. Η πραγματική πρόκληση έγκειται στην επίτευξη της σωστής ισορροπίας.

Οι πελάτες απαιτούν διαφορετικά επίπεδα πειστικότητας και οι αξίες διάρκειας ζωής τους θα ποικίλλουν, δημιουργώντας την ανάγκη να ανακαλύψετε νέους τρόπους μείωσης του κόστους απόκτησης πελατών για την επιχείρησή σας.

Τι είναι το κόστος απόκτησης πελατών;

Το κόστος απόκτησης πελατών (CAC) αναφέρεται στο κατά προσέγγιση συνολικό κόστος που απαιτείται για την απόκτηση νέου πελάτη. Αυτό το κόστος θα λάβει υπόψη τους μισθούς των επαγγελματιών μάρκετινγκ ή των πωλητών, το ποσό που δαπανήθηκε για καμπάνιες μάρκετινγκ και στρατηγικές μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το κόστος διαφήμισης. Για να προσδιορίσετε το κόστος απόκτησης πελατών, λάβετε το άθροισμα του κόστους των αναφερόμενων πόρων και διαιρέστε το με τον συνολικό αριθμό πελατών που αποκτήσατε. 

 

Κόστος απόκτησης πελατών =

Συνολικό κόστος Μάρκετινγκ : Συνολικός αριθμός πελατών που αποκτήθηκαν 

Πώς να μειώσετε το κόστος απόκτησης πελατών

Πολλές εταιρείες προσφέρουν πολύτιμα προϊόντα και υπηρεσίες στο κοινό. Πολύς χρόνος αφιερώνεται στη διεξαγωγή έρευνας αγοράς, τοποθέτησης προϊόντων και άλλων στρατηγικών που έχουν σχεδιαστεί για την επιτυχία των πωλήσεων.

Αυτές οι στρατηγικές προστίθενται στο κόστος απόκτησης πελατών. Παρακάτω είναι μια λίστα με απλούς τρόπους για να μειώσετε το κόστος απόκτησης πελατών και να συνεχίσετε να πραγματοποιείτε πωλήσεις.

Δώστε προτεραιότητα στο κατάλληλο κοινό

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε στρατηγικές μάρκετινγκ και να διαθέτετε τους πόρους σας, για το σωστό κοινό. Περιγράψτε το κοινό-στόχο που επιθυμεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Μετά από αυτό, θα είναι ευκολότερο να συνεργαστείτε μαζί τους με τους καλύτερους όρους. Ένας χρήστης που έχει ήδη εγγραφεί στον ιστότοπο ιδιότητας μέλους της εταιρείας σας ενδέχεται να μην επωφεληθεί από περιεχόμενο που απευθύνεται σε νέους επισκέπτες. 

Στην σημερινή ψηφιακή εποχή, οι πελάτες αναζητούν Brands για να τους παρέχουν μοναδικό, εξατομικευμένο περιεχόμενο και αλληλεπιδράσεις. Είναι μια πρόκληση να προσφέρουμε στους πελάτες τις σωστές πληροφορίες και περιεχόμενο με τρόπους που θέλουν ή περιμένουν. Οι εταιρείες πρέπει να ορίσουν τους ιδανικούς πελάτες τους πριν τους στοχεύσουν. Χρησιμοποιήστε τακτικές όπως τα χαρακτηριστικά αγοραστών για να δώσετε ξεκάθαρους στόχους που θα ωφελήσουν τους νέους πελάτες. 

Επαναστοχεύστε πελάτες

Η επαναστόχευση είναι μια χρήσιμη τακτική για εταιρείες που θέλουν να διατηρήσουν την παρουσία τους σε πιθανούς πελάτες. Οι πελάτες συχνά αφήνουν ημιτελείς ενέργειες σε ιστότοπους και εφαρμογές. Οι πελάτες επιλέγουν να μην αγοράσουν από μια εταιρεία για πολλούς λόγους. Μερικές φορές, μια μικρή ώθηση προς τη σωστή κατεύθυνση, μπορεί να ενθαρρύνει τον πελάτη να ολοκληρώσει μια αγορά που μπορεί να έχει αφήσει πίσω του.

Είναι ένας τρόπος για τις εταιρείες να πείσουν τους πελάτες και τα Leads να επανεξετάσουν την αξία που προσφέρουν. Οι πελάτες που έρχονται σε έναν ιστότοπο της εταιρείας και μένουν ενδιαφέρονται για τα προϊόντα που προσφέρονται. Μπορεί να δημιουργήσει αύξηση αναζήτησης του εμπορικού σήματος, αλλά και να βελτιώσει αποτελεσματικά τα ποσοστά μετατροπών πελατών .

Η επαναστόχευση είναι μια ευεργετική στρατηγική γιατί βοηθά τις εταιρείες να δημιουργήσουν άκρως στοχευμένες καμπάνιες για υποψήφιους πελάτες. Για να αναμοχλεύσετε με επιτυχία τους δυνητικούς πελάτες σας, συγκεντρώστε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για αυτούς. Πρέπει να γνωρίζετε τις συμπεριφορές, τις προτιμήσεις, τα κίνητρά τους και πολλά άλλα. Με αυτές τις πληροφορίες, θα είναι πιο εύκολο να στοχεύσετε ξανά υποψήφιους πελάτες και να τους πείσετε να αγοράσουν από εσάς.

Βελτιώστε τη διατήρηση πελατών

Οι πελάτες που επενδύουν ευχάριστα στα προϊόντα σας τείνουν να ξοδεύουν περισσότερα για ένα προϊόν από τους νέους πελάτες. Κατά μέσο όρο, οι επαναλαμβανόμενοι πελάτες ξοδεύουν 67% περισσότερα σε τρίτο χρόνο της σχέσης τους με μια εταιρεία από ό,τι στα προηγούμενα στάδια. Είναι πιο εύκολο να πείσεις τους υπάρχοντες πελάτες για την αξία που προσφέρει η εταιρεία σας, παρά να πείσεις νέους πελάτες που δεν έχουν ακόμη αλληλεπιδράσει μαζί σας.

Οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν το κόστος απόκτησης πελατών αυξάνοντας

 • το ποσοστό επαναλαμβανόμενων πελατών,
 • τις συχνότητες αγορών και
 • τις μέσες τιμές παραγγελιών. 

Χρησιμοποιήστε στρατηγικές όπως σχόλια πελατών, προσθέστε προγράμματα αφοσίωσης και εκπαίδευσης πελατών. Επιπλέον, παρακολουθήστε προσεκτικά τα ποσοστά μετατροπής σας.

Η αύξηση της διατήρησης των πελατών και η μείωση της απόσυρσης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα έσοδα και το κόστος απόκτησης μιας εταιρείας. Προσθέστε αξία που κρατά τους πελάτες ευχαριστημένους και επιστρέφουν συνεχώς για περισσότερα.

Δοκιμάστε τα προγράμματα συνεργατών

Τα προγράμματα συνεργατών συνεργατών είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μειώσετε το κόστος απόκτησης πελατών. Χρησιμοποιούν την επιρροή τους για να συνεργαστούν με πιθανούς πελάτες. Ως εταιρεία, αυτή η τακτική μειώνει το CAC επειδή πληρώνετε προμήθειες μόνο αφού αγοράσουν οι πελάτες. Μια εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει την ικανότητα μιας θυγατρικής να ενισχύσει τις πωλήσεις χωρίς κανένα αρχικό κόστος.

 

Παρόμοια με το μάρκετινγκ συνεργατών, τα προγράμματα μάρκετινγκ επιρροών γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Ορισμένοι παράγοντες επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει ευρύ κοινό που μπορεί να ενδιαφέρεται για τα προϊόντα της εταιρείας σας και τον τρόπο χρήσης τους. Για παράδειγμα, οι επηρεαστές τεχνολογίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων που διαθέτουν για να αντιμετωπίσουν τεχνικές προκλήσεις, όπως αντιμετώπιση προβλημάτων VoIP ή πώς να βελτιώσουν τις ταχύτητες του Διαδικτύου.

Δημιουργήστε Περιεχόμενο και Αξιολογήστε την Αποτελεσματικότητα

Οι πελάτες με υψηλά ποσοστά αφοσίωσης αντικατοπτρίζουν μια σύνδεση που είναι βαθύτερη από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν περιεχόμενο για να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες στους πελάτες τους. 

Παρέχοντας ουσιαστικό περιεχόμενο, μπορείτε να εκπαιδεύσετε τους πελάτες και να δημιουργήσετε εμπιστοσύνη με την επωνυμία. Ωστόσο, το περιεχόμενο δεν αποδίδει πάντα όπως αναμένεται. 

 • Αξιολογήστε την απόδοση του περιεχομένου σε σχέση με τη στρατηγική. 
 • Πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε συγκεκριμένους παράγοντες; 
 • Ελέγξτε το περιεχόμενό σας για τον τόνο, εστιάστε σε λειτουργίες και οφέλη και προσφέρετε σαφείς παροτρύνσεις για δράση. 
 • Δοκιμάστε διαφορετικούς παράγοντες που θα κάνουν το περιεχόμενό σας να έχει απόδοση και να μειώσει το CAC.
A/B Δοκιμάστε και βελτιστοποιήστε τις σελίδες σας

Είναι σημαντικό οι Agents & Brokers να δοκιμάζουν διαφορετικά μέρη των σελίδων προορισμού τους. Οι πελάτες με πιο θετική εμπειρία χρήστη (UX) με τον ιστότοπό σας θα δείξουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης πελατών. Καθώς ο καλύτερος σχεδιασμός UX μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη ικανοποίηση των πελατών, οδηγεί έμμεσα σε υψηλότερες πωλήσεις.

Η δοκιμή A/B βοηθά μια εταιρεία να ανακαλύψει τι θέλουν να ζήσουν οι πελάτες της. Η βελτιστοποίηση των σελίδων προορισμού ενός ιστότοπου μπορεί να περιλαμβάνει τίτλους προϊόντων δοκιμής A/B , φόρμες, κουμπιά, διάταξη και άλλα. Η δοκιμή A/B επιτρέπει στις εταιρείες να ελέγχουν πώς, μικρές αλλαγές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αναλογίες κλικ προς τον αριθμό εμφανίσεων στον ιστότοπό τους. 

Όταν αποφασίζετε να εφαρμόσετε αλλαγές στον ιστότοπο σας, αποφύγετε να κάνετε δραστικές αλλαγές που επηρεάζουν την εμπειρία του χρήστη. Το eBay ανακάλυψε κάποτε ότι οι δραστικές αλλαγές στον ιστότοπο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δυσαρεστημένους πελάτες . Είναι σημαντικό να εξετάσετε πώς τα αποτελέσματα της δοκιμής A/B θα οδηγήσουν σε υψηλότερα ποσοστά ολοκληρωμένων εργασιών. Με περισσότερους πελάτες που ολοκληρώνουν εργασίες, θα μπορέσετε να δείτε υψηλότερα ποσοστά μετατροπών.

Βελτιώστε τη Διοχέτευση Πωλήσεων

Μια αποτελεσματική διοχέτευση πωλήσεων (Funnel), σας βοηθά να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τη διαδικασία αγοράς ενός πελάτη. Η διοχέτευση είναι το πώς καθοδηγείτε τα Lead σας να γίνουν πελάτες που πληρώνουν. Οι διοχετεύσεις πωλήσεων είναι απαραίτητες όταν προσπαθείτε να μειώσετε το κόστος απόκτησης πελατών. Μια εξαιρετική διοχέτευση πωλήσεων παρέχει άφθονες πληροφορίες και σας δίνει στην μια εικόνα για τις σκέψεις των πιθανών πελατών σας. 

Είναι δυνατό να κατανοήσουμε τα κίνητρα και τους λόγους για τους οποίους οι πελάτες εγκαταλείπουν μια αγορά. Το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων βοηθά τις εταιρείες να εντοπίσουν τυχόν στάδια χαμηλής απόδοσης μιας διοχέτευσης πωλήσεων. Μια εταιρεία SaaS μπορεί να σας προσφέρει μια εξαιρετική συνδρομητική υπηρεσία. Η βελτιστοποιημένη διοχέτευση πωλήσεων θα σας βοηθήσει να αυξήσετε τις πωλήσεις ενημερώνοντας κρίσιμους παράγοντες για βελτίωση.

Αυτοματοποίηση Μάρκετινγκ

Μειώστε το κόστος απόκτησης πελατών χρησιμοποιώντας την αυτοματοποίηση μάρκετινγκ σε συνδυασμό με τα εργαλεία διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM). Μειώνει το κόστος επειδή λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό ασχολείται με τις μικρές καθορισμένες εργασίες.  

Μια εταιρεία μπορεί να σκεφτεί τρόπους συλλογής στοιχείων επικοινωνίας για στοχευμένο μάρκετινγκ στη συνέχεια. 

Μέσω του κλειστού περιεχομένου, οι πελάτες μπορούν να αποδεχτούν να είναι σε λίστες email σε αντάλλαγμα να μαθαίνουν κάτι νέο. Ο αυτοματισμός βελτιώνει τα ποσοστά μετατροπής και μειώνει το κόστος απόκτησης επειδή εξοικονομεί άλλους πόρους.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε με e-mail
τα τελευταία νέα, σχετικά με το insTech

Θα σας στείλουμε Newsletter όταν δημοσιεύονται νέα άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα.
by:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.