Δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, Digital ecosystem, για την εκκίνηση, αναβάθμιση & χρηματοδότηση, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups.

Ένα παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο διαμεσολάβησης ή ακόμη και απευθείας πώλησης στον καταναλωτή δεν μπορεί να ανταποκριθεί πάντα στις σημερινές προσδοκίες των πελατών.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές,
έχουμε κάνει τα άρθρα μας για τον μετασχηματισμό δωρεάν για όλους τους αναγνώστες.
Για να λαμβάνετε όλο το περιεχόμενο του insTech στα εισερχόμενά σας,
εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο.

Ως εκ τούτου, οι ασφαλιστές στρέφονται στα ψηφιακά οικοσυστήματα για να βελτιώσουν τις εμπειρίες των πελατών μεγιστοποιώντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και τη διανομή.

Σήμερα ένα οικοσύστημα InsurTech μπορεί να περιλαμβάνει δεκάδες συμμετέχοντες στην αγορά που χρησιμοποιούν τα ακόλουθα ψηφιακά μοντέλα:

 

 

MARKETING_112

Τεχνολογικοί ενεργοποιητές

@BusinessConsulting

Οι τεχνολογικοί ενεργοποιητές είναι οι InsurTechs από άλλους τομείς οι οποίοι εισέρχονται σ' ένα Ασφαλιστικό οικοσύστημα και βοηθούν τους παραδοσιακούς Agents & Brokers ν' αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του κλάδου. Τους οδηγούν σε νέες ψηφιακές εμπειρίες και να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία, επαναπροσδιορίζοντας τις παραδοσιακές διαδικασίες πρόσκτησης / αναδοχής και τα μοντέλα τιμολόγησης. Αναλύουν τα big data, για την πληροφόρηση και μοντελοποίηση των πελατών και τη βελτίωση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου τους. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ενεργοποίησης σε σχέση με τη συνάφειά τους με το όραμα και τους στόχους συγκεκριμένων Agents & Brokers, την αξία που προσφέρουν και το μοντέλο λειτουργίας:

 • Πάροχοι λύσεων front-office
 • Πάροχοι λύσεων back-office
 • Πάροχοι λύσεων Στρατηγικής
 • Πάροχοι διαχείρισης & αποτίμησης έργου
 • Πάροχοι λογισμικού διαχείρισης πελατειακών σχέσεων
 • Ειδικοί Ανάλυσης δεδομένων
 • Ειδικοί Πληροφορικής κλπ
MARKETING_004

Peer-to-Peer (P2P) Insurance

@BusinessConsulting

Η ασφάλιση Peer-to-Peer (P2P) είναι ένα δίκτυο επιμερισμού κινδύνου όπου μια ομάδα ατόμων συγκεντρώνει τα ασφάλιστρά τους για να ασφαλιστεί έναντι ενός κινδύνου. Επίσης η Peer-to-Peer Ασφάλιση μετριάζει τη σύγκρουση που προκύπτει εγγενώς μεταξύ μιάς ασφαλιστικής εταιρείας και ενός πελάτη, όταν αυτός αποταμιεύει τα ασφάλιστρα που δεν καταβάλλει σε αποζημιώσεις.

Πολλές φορές η ασφάλιση P2P αναφέρεται ως "κοινωνική ασφάλιση".

Κατανόηση της ασφάλισης Peer-to-Peer (P2P).

Η όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για πιο προσιτές και χαμηλού κόστους υπηρεσίες στον χρηματοπιστωτικό κλάδο έχει δημιουργήσει μια σειρά εργαλείων που βασίζονται στην τεχνολογία που έχουν ξεκινήσει από εταιρείες fintech. Ο ασφαλιστικός τομέας δεν έχει μείνει έξω από την τεχνολογική ώθηση που αλλάζει τον τρόπο που οι καταναλωτές οι διαμεσολαβητές και οι εταιρείες συνδέονται μεταξύ τους. Η Insurtech , η τεχνολογική καινοτομία στις ασφάλειες, εισήγαγε εργαλεία για τους ασφαλισμένους ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση στην ασφαλιστική κάλυψη με χαμηλότερο κόστος από αυτό που επιτρέπουν τα παραδοσιακά συμβόλαια. Η ενσωμάτωση εννοιών fintech όπως η πλατφόρμα crowdsourcing και η κοινωνική δικτύωση οδήγησαν στο κίνημα Peer-to-Peer (P2P) Insurance.

Ασφάλιση Peer-to-Peer (P2P) έναντι παραδοσιακής ασφάλισης

Το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλισης συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό αγνώστων μεταξύ τους στην ίδια κάλυψη. Μία ασφαλιστική εταιρεία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες προφίλ κάθε πελάτη ξεχωριστά για να δημιουργήσει μια προσωπική ανάλυση κινδύνου του ατόμου.

Για τον καθορισμό του ασφάλιστρου χρησιμοποιούνται πληροφορίες όπως η ηλικία, το επάγγελμα, το ιατρικό ιστορικό κλπ. Το ασφάλιστρο καλύπτει το εξατομικευμένο κόστος ασφάλισης και του παρέχει διαβεβαίωση ότι σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου θα αποζημιωθεί. Εδώ λοιπόν καλύπτονται άτομα με διαφορετικά προφίλ, με τα μέλη χαμηλού κινδύνου να πληρώνουν λιγότερα ασφάλιστρα για τον ίδιο τύπο κάλυψης. Εάν ένας ή περισσότεροι πελάτες αντιμετωπίσουν ένα καταστροφικό γεγονός, τα κεφάλαια από την δεξαμενή των ασφαλίστρων χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αυτών που θα επηρεαστούν. Η ασφαλιστική εταιρεία διατηρεί το υπερβάλλον ποσό της αποζημίωσης στο τέλος της περιόδου κάλυψης ως μέρος των εσόδων της.

Στο μοντέλο peer-to-peer P2P ασφάλισης θεωρείται ότι προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών, όταν δεν επιστρέφονται τα αχρησιμοποίητα ασφάλιστρα.

Το μοντέλο ασφάλισης P2P διαφέρει από το παραδοσιακό μοντέλο.

 1. Η ομάδα ασφάλισης αποτελείται από φίλους, μέλη της οικογένειας, άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα, επάγγελμα κλπ που συνεργάζονται για να συνεισφέρουν ο ένας στις ζημίες του άλλου. Με την επιλογή των μελών της ομάδας, ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει την ευθύνη για το προφίλ κινδύνου της. Αυτή η τεχνική επιλογής παρακινεί τους πελάτες να ξεκινήσουν μια ομάδα χαμηλού κινδύνου και ως εκ τούτου χαμηλό κόστος για τα μέλη. Όταν τα μέλη μοιράζονται την ίδια σχέση και γνωρίζονται κοινωνικά, υπάρχει αντικίνητρο να υποβάλουν δόλιες ή περιττές αξιώσεις.
 2. Τυχόν χρήματα που είναι διαθέσιμα στο δεξαμενή ασφαλίστρων  όταν λήξει η περίοδος κάλυψης επιστρέφονται στα μέλη του. Επίσης, μια ομάδα P2P είναι ασφαλισμένη από έναν αντασφαλιστή, οπότε όταν ένας όμιλος αντιμετωπίζει απαιτήσεις σε ποσά που υπερβαίνουν το καταβληθέν ασφάλιστρο, ο αντασφαλιστής καλύπτει το πλεόνασμα των διαθέσιμων κεφαλαίων ασφαλίστρων.
παραδείγματα P2P εταιρειών είναι

Ομότιμες ομάδες ασφάλισης (P2P).

Οί πάροχοι ασφάλισης P2P λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους ή καλύπτουν συγκεκριμένους τύπους ασφάλισης, όπως το αυτοκίνητο, η Αστική ευθύνη κλπ. Κάποιοι επιστρέφουν τα αχρησιμοποίητα ασφάλιστρα στα μεμονωμένα μέλη της ομάδας ενώ άλλοι τα δίνουν σε φιλανθρωπικό οργανισμό ή σκοπό που ενώνει τους ασφαλισμένους.

Η καινοτόμος φύση της ασφάλισης P2P έχει παρουσιάσει ορισμένες προκλήσεις για τις ρυθμιστικές αρχές των ασφαλίσεων που το θεωρούν διαφορετικό από το παραδοσιακό. Μια νέα ομάδα εταιρειών που ονομάζεται Regtech, βλέπουν ότι η τεχνολογία διαταράσσει τον παραδοσιακό κανόνα στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η Regtech χρησιμοποιεί καινοτόμο τεχνολογία για να βοηθήσει τις εταιρείες και τις βιομηχανίες που συμμετέχουν στις ψηφιακές εξελίξεις να συμμορφωθούν αποτελεσματικά με τις ρυθμιστικές αρχές του κλάδου.

MARKETING_013

Ασφάλιση κατ' απαίτηση

@BusinessConsulting

 • Η ασφάλιση κατ' απαίτηση επιτρέπει την αγορά ασφαλιστικής κάλυψης συνήθως όταν το περιουσιακό στοιχείο που την απαιτεί είναι σε χρήση και σε κίνδυνο. Σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας Ασφάλισης , το 37% των ερωτηθέντων θα δοκίμαζε ασφάλιση κατ' απαίτηση.
  • Η μικροασφάλιση προσφέρει κάλυψη μικρότερων κινδύνων μέσω ταχείας αναδοχής, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων κατ' απαίτηση, όπως ταξιδιωτική ασφάλιση ή ασφάλιση εκδηλώσεων, ασφάλιση αυτοκινήτου pay-as-you-go κ.λπ. Η Cuvva είναι ένας δημοφιλής πάροχος μικροασφάλισης.
  • Η ασφάλιση οικονομίας κοινής χρήσης ή Gig αναφέρεται στην άνοδο ευκαιριών ανεξάρτητων επαγγελματιών όπως η Uber και η Airbnb. Τα προϊόντα InsurTech επιτρέπουν σε αυτούς τους ανεξάρτητους "επαγγελματίες" να καλύπτονται όταν χρειάζεται.
  • Συνεχής αναδοχή είναι η χρήση δεδομένων (συνήθως με συνδεδεμένα Iot) των πελατών που ενημερώνουν συνεχώς για να προσδιοριστεί γρήγορα η αύξηση του κινδύνου και να τροποποιηθούν οι τιμές και οι όροι του συμβολαίου ανάλογα.

Ενώ η ασφάλιση κατ' απαίτηση είναι ακόμα νέα, μια έκθεση του 2019 εκτιμά ότι η αγορά θα αναπτυχθεί σχεδόν κατά 30% έως το 2026. Σύμφωνα με την  Insurance Thought Leadership , οι οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές έχουν οδηγήσει στην άνοδο των προϊόντων κατ' απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων με συνεχή αναδοχή, προϊόντα μικροασφάλισης και προϊόντα για τους εργαζόμενους της οικονομίας συναυλιών (ή κοινής χρήσης)

Οι επιχειρήσεις στον ασφαλιστικό τομέα κατ' απαίτηση χρησιμοποιούν καινοτομίες όπως το  διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) , η  τεχνητή νοημοσύνη (AI) , η προγνωστική μοντελοποίηση και  τα μεγάλα δεδομένα . Αυτές οι καινοτομίες συμβάλλουν στην επανεφεύρεση του τρόπου με τον οποίο δημιουργούνται, αναλαμβάνονται, τιμολογούνται και διανέμονται τα ασφαλιστικά προϊόντα.

MARKETING_038

Ιστότοποι σύγκρισης προιόντων

@BusinessConsulting

Οι ιστότοποι σύγκρισης παρέχουν μια επισκόπηση των διαθέσιμων προϊόντων και διευκολύνουν τη σύγκριση προσφορών μεταξύ διαφορετικών ασφαλιστικών εταιρειών. Ωστόσο, μόνο εάν γνωρίζετε ακριβώς τι χρειάζεστε. Μπορούν να σας υποστηρίξουν στην αναζήτηση του κατάλληλου προϊόντος όταν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι επίσης ενημερωμένες.

Είναι εύχρηστες, προσβάσιμες στο διαδίκτυο ανά πάσα στιγμή και γρήγορες. Αυτό τις κάνει ν' απολαμβάνουν συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα στους πελάτες. Και φυσικά κανένας πελάτης δεν θέλει να πληρώσει άσκοπα πολλά για παράδειγμα στην ασφάλεια του αυτοκινήτου του.

Πώς βγάζουν χρήματα οι ιστότοποι σύγκρισης ασφαλίσεων

Όταν αγοράζετε ασφάλιση μέσω ιστότοπων, διαδικτυακά ή τηλεφωνικά, η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει μια προμήθεια στον ιστότοπο -συνήθως ένα ποσοστό του ασφαλίστρου. Άλλοι λειτουργούν με το μοντέλο "κόστος ανά κλικ". Όταν κάνετε κλικ στον ιστότοπο του προϊόντος, ο πάροχος καταβάλλει στον ιστότοπο σύγκρισης ένα τέλος παραπομπής ή ένα τέλος απόκτησης εάν στη συνέχεια αγοράσει.

MARKETING_014

Open Insurance ή API Insurance

@BusinessConsulting

Η Ανοιχτή ασφάλιση, γνωστή και ως API Insurance, είναι μια τάση που κερδίζει έδαφος. Περιλαμβάνει τη μετάβαση σε ένα συνδεδεμένο οικοσύστημα δεδομένων, που τροφοδοτείται από συνεργατικά API. Τα ανοιχτά επιχειρηματικά μοντέλα επιτρέπουν την εξωτερική και δικλαδική συνεργασία με μια ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων, εργασιών και επιχειρηματικών λειτουργιών σε μελλοντικές επιχειρήσεις και δημιουργούν νέες ροές εσόδων. Αυτός ο τύπος επιχειρηματικού μοντέλου προσφέρει μια από τις καλύτερες διαδρομές για να γίνει μια επιχείρηση μέρος ενός οικοσυστήματος και να αρπάξουν νέες ευκαιρίες.

Ποια είναι τα κύρια οφέλη από τη μετάβαση σε ένα μοντέλο «ανοιχτής ασφάλισης» τόσο για τους ασφαλιστές όσο και για τους πελάτες;

Τα οφέλη για τους ασφαλιστές και τους πελάτες είναι πολλά όπως:

 • Γρήγορη παράδοση καινοτόμων αλλά προσαρμοσμένων προσφορών σε λογικές τιμές
 • Διατήρηση της σχέσης με τον πελάτη και ενισχυμένη αξία επωνυμίας κατά την παροχή αυτών των νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Οικονομικά αποδοτικό «spin-up» νέων μοντέλων συνεργασίας και διανομής που παρέχουν μια ευρύτερη και βαθύτερη αγορά με δυνατότητα διεύθυνσης
 • Πρόσθετες πηγές εσόδων μέσω της δημιουργίας εσόδων από την έκρηξη πληροφοριών και δεδομένων που συλλέγονται στην πορεία
 • Αυξημένη λειτουργική αποτελεσματικότητα που προκύπτει από μειωμένη επανασύνδεση κλειδιών και συμφωνία
 • Μεγαλύτερη διατήρηση πελατών παρέχοντας μια «ευχαριστική» εμπειρία πελάτη (ένα πραγματικό σχόλιο!)

Όλα αυτά μπορούν να γίνουν σήμερα χωρίς ανοιχτή ασφάλιση, αλλά δεν είναι εύκολο. Στον κόσμο του Open API θα είναι πολύ πιο εύκολο και γρήγορο να αναπτυχθεί εάν όλα τα συστήματα «μιλούν την ίδια γλώσσα» ή τουλάχιστον αντιστοιχίσουν το μοντέλο εσωτερικού αντικειμένου τους σε αυτήν την κοινή γλώσσα. Αυτό μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας στη διαρκή συζήτηση «κατασκευή έναντι αγοράς», όπου η συζήτηση θα μετατοπιστεί στη συνέχεια στη «συναρμολόγηση» αντί στην «κατασκευή» – και οι ασφαλιστές μπορούν να πάρουν διακριτά κομμάτια λογισμικού και να τα συναρμολογήσουν εύκολα για να δημιουργήσουν την αλυσίδα αξίας που λειτουργεί ειδικά για αυτούς, χωρίς τα γενικά έξοδα.

 

Διαταραχή με τα Ψηφιακά οικοσυστήματα στην ασφάλιση

 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε με e-mail
τα τελευταία νέα, σχετικά με το insTech

Θα σας στείλουμε Newsletter όταν δημοσιεύονται νέα άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα.

Σχετικά με τους συγγραφείς


Konstantinos Paterakis
(I write about tech, cyber & finance)

 • Business Coach, Digital Marketeer, Author
 • Insurance Risk Management Analyst, CyRM
 • Co-Founder entrepreneurship ecosystem insTech,
 • Co-Founder & Μέλος Δ.Σ. cluster Panormos
by:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *