Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι προσδοκίες των πελατών, αλλάζουν γρήγορα τα παραδοσιακά μοντέλα του ασφαλιστικού...
Μια καλή επιχειρηματική ιδέα μπορεί να φαίνεται δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά τον σωστό προγραμματισμό και...
Το δικαίωμα προαίρεσης συνιστά, κατ’ ακολουθίαν, περιουσιακό και διαπλαστικό δικαίωμα. Ο μέτοχος ή τρίτος υπέρ...
Ένα ψηφιακό οικοσύστημα είναι μια ομάδα διασυνδεδεμένων πόρων τεχνολογίας πληροφοριών που μπορούν να λειτουργήσουν ως...
Ενώ μέχρι τώρα έχετε εντοπίσει τον τελικό σας χρήστη, για να δημιουργήσετε μια μεγάλη επιχείρηση...
Η επιλογή του ονόματος, δεν είναι ένα εύκολο έργο Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, έχουμε...
Η Ατομική επιχείρηση είναι η πιο συνηθισμένη νομική μορφή μικρών επιχειρήσεων, …. κυρίως λόγω της...
Η επιχειρηματική Νομική μορφή που θα επιλέξετε στο ξεκίνημα επηρεάζει τα πάντα.  Σε αυτές τις...
 Οι ΜμΕ αναμένεται όλο και περισσότερο να συνεργαστούν με άλλους οργανισμούς για την αντιμετώπιση των...

Insights.

Ο κόσμος κινείται γρήγορα.

Στο insTech σας βοηθάμε να κινηθείτε πιο γρήγορα! 

Ως εταιρικός συνεργάτης καινοτομίας, θα έχετε πρόσβαση σε άφθονη γνώση. Οι Συνεργασίες μεταξύ μελών ΜμΕ και  Strartupers από την μία πλευρά και των ανθρώπων του insTech από την άλλη, εντοπίζουν βασικές προκλήσεις και ανάγκες,  διερευνώντας πιθανές λύσεις. 

Ταιριάζουμε τις ΜμΕ με τις λαμπρότερες Startups για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα λειτουργίας τους, να μειώσουμε το κόστος, να βρούμε νέες σειρές προϊόντων / υπηρεσιών και να ολοκληρώσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.