Δημιουργούμε συνεργασίες για βιωσιμότητα & ανάπτυξη

" Οι ΜμΕ αναμένεται όλο και περισσότερο να συνεργαστούν με άλλους οργανισμούς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η νέα κανονικότητα. Δείτε πως σας βοηθάμε να επιτύχετε τέτοιες συμμαχίες (building parthnerships)."

 

PERSON_0005

Partnership Development

Οι εταιρικές συνεργασίες στο instech περιλαμβάνουν οντότητες (πιθανόν και από διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς) που συναντώνται γύρω από την κοινή πρόκληση του επιχειρηματικού & ψηφιακού μετασχηματισμου.

Εξερευνήστε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να σας παρέχουμε τακτικές δωρεάν συμβουλές για καινοτομία και οικοδόμηση επιχειρηματικών σχέσεων.

Συνεργαστείτε
για να διαμορφώσετε το Μέλλον

" Η τήρηση βασικών αρχών μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να αυξήσουν τις πιθανότητες ότι οι συνεργασίες τους θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία στους κύκλους ζωής τους και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό, αυξάνοντας την παραγωγικότητα τους, προωθώντας την καινοτομία και ενθαρρύνοντας νέες επιχειρήσεις να συνεργαστούν."

 

Η ΜμΕ αναπτύσεται & μεγαλώνει.

Η Συνεργασία μ' ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα και τις εταιρείες που περιλαμβάνει σε συνδυασμό με το instech-Suite βοηθάει στην μετάβαση προς την 4η Βιομηχανική επανάσταση. Έχει σχεδιαστεί για να μετασχηματίσει τους οργανισμούς και να φέρει τους ηγέτες πιο κοντά με σκοπό να διερευνήσουν νέες ευκαιρίες.

Η συμμετοχή σ' ένα Webinar είναι δωρεάν και ένας πολύ καλός τρόπος για να δείτε μια διαδικτυακή συνάντηση στο Κεφάλαιο instech-academy σε δράση.

MEETING-0037
PERSON_0075

Οι ηγέτες ΜμΕ χτίζουν σχέσεις

Η οικοδόμηση αξιόπιστων σχέσεων είναι σημαντική. Η συμμετοχή σας στο insTech έχει σχεδιαστεί για να αναπτύσσει μακροχρόνιες σχέσεις που εμβαθύνουν και εξελίσσονται μέσω μιας φιλοσοφίας που βασίζεται στο νόμο της αμοιβαιότητας

Κάθε μέλος του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, συμβάλλει στην επιτυχία σας και σε εσάς προσωπικά. Τώρα περισσότερο από ποτέ, η οικοδόμηση αξιόπιστων συνεργασιών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των επιχειρήσεων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητες ηγεσίας

Η συμμετοχή σας στο insTech®, σάς παρέχει πρόσβαση σε μέντορες, άλλους επαγγελματίες και επιχειρήσεις και σε μια σειρά Δωρεάν webinar και e-learning μέσω του κέντρου μάθησης instech-Academy, για να σας βοηθήσουμε να χτίσετε τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθησή σας.

Επιπλέον, έχετε την υποστήριξη μίας πολυμορφικής ομάδας που θα σας βοηθήσει να αναπτυχθείτε.

MONEY_0007
PERSON_0015

...

Βρείτε τους συνεργάτες σας

"Δείτε σε δράση πως λειτουργεί μια συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του insTech. Άνθρωποι όπως εσείς εργάζονται μαζί, βοηθώντας ο ένας τον άλλον να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες."

...

Γιατί αποδίδει η ανάπτυξη των ΜμΕ μέσω Clusters

Ένα business cluster είναι μια γεωγραφική συγκέντρωση διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων , προμηθευτών και συνδεδεμένων ιδρυμάτων σε μια εταιρεία. Έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό με τρεις τρόπους: αυξάνοντας την παραγωγικότητα τους, προωθώντας την καινοτομία και ενθαρρύνοντας νέες επιχειρήσεις να συνεργαστούν.

Η Οικονομία κλίμακας είναι μέρος του business cluster.

OFFICE-0019

About clusters!

Δείτε το παράδειγμα του cluster "Brokernet" και πώς ανεξάρτητοι Digital insurance Brokers, απολαμβάνουν πρόσβαση στις καλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες και προϊόντα, υψηλότερη προμήθεια και κατανομή κερδών… καθώς και ειδικά εργαλεία στρατηγικής, οργανωτικής πρακτικής, εκπαίδευσης, καθοδήγησης και ανάπτυξης.

EDUCATION_0005

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

Το περίπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον, λόγω της εμφάνισης νέων τεχνολογιών και του Covid-19 που επιταχύνει την αναζήτηση τους, οι κύκλοι καινοτομίας γίνονται πιο γρήγοροι.

Η αντιμετώπιση των αυξημένων εξόδων προσαρμογής στους κανονισμούς και η αναζήτηση οικονομιών κλίμακος, κάνει πιο επιτακτική και λογική, την ανάγκη συνεργασιών και συγχωνεύσεων.

Γιατί να συνεργαστείτε

Η Συνεργατικότητα είναι μια συναρπαστική εμπειρία που συμβάλει σε μια αλλαγή νοοτροπίας, θα σας εμπνεύσει να καινοτομήσετε σε όλες τις λειτουργίες και να σας δώσει τα πρακτικά εργαλεία για να αναπτύξετε τις ιδέες σας σε μια βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσετε πώς να γίνετε κερδοφόροι στο δικό σας οργανισμό και να εμπνεύσετε τις ομάδες και τους συναδέλφους σας να καινοτομήσουν μαζί.

OFFICE-0019

Οι υπηρεσίες μας

CITY_0016

Προσδιορισμός των τομέων, των συμπλεγμάτων και των δυνατοτήτων για εστίαση στην οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σε εθνικό, περιφερειακό και επίπεδο.

PC_0049

Ανάπτυξη αναλυτικών και οργανωτικών ικανοτήτων για να εξασφαλιστεί ότι οι κυβερνήσεις λαμβάνουν τεκμηριωμένες πολιτικές αποφάσεις βάσει πληροφοριών.

PERSON_0085

Προώθηση της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών ψηφιακής και τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργία συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου και μεταρρύθμιση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας.

WALLPAPER_92

Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και δημιουργία ενός οικοσυστήματος που μετατρέπει ιδέες και διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε καινοτόμες εμπορικές εφαρμογές.

PERSON_0089

Σχεδιασμός στρατηγικών, προσδιορισμός πρωτοβουλιών και υποστήριξη προγραμμάτων για την προώθηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και την αύξηση του αριθμού των ειδικών σε θέματα.

MONEY_0030

Βοηθάμε τους ηγέτες να επανασχεδιάσουν όραμα, κίνητρα, διαδικασίες και οργανωτικές στρατηγικές για να αυξήσουν την κερδοφορία τους και να επενδύσουν σε νέες αναπτυξιακές τεχνολογίες

...

Η Συνεργασία είναι εύκολη

"Ελάτε σ' επικοινωνία με το instech κάνοντας τρία απλά βήματα."

...

PERSON_0015

Άρθρα για την επιχειρηματική συνεργασία

Ακόμη και οι Επιχειρηματικές συνεργασίες ή τα clusters που αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας γνωστές βέλτιστες πρακτικές, μπορούν να αποτύχουν χωρίς πειθαρχία μεταξύ διεργασιών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή.