Το δικαίωμα προαίρεσης συνιστά, κατ’ ακολουθίαν, περιουσιακό και διαπλαστικό δικαίωμα. Ο μέτοχος ή τρίτος υπέρ...
 Οι ΜμΕ αναμένεται όλο και περισσότερο να συνεργαστούν με άλλους οργανισμούς για την αντιμετώπιση των...
Subscribe . Έχοντας πλέον εξασφαλίσει έως το 2026 πόρους 17,8 δις. ευρώ που θα δοθούν...
Subscribe Ένα σημαντικό πρόβλημα της Ελληνικής πραγματικότητας είναι η απουσία τραπεζικού δανεισμού. Είναι κοινό μυστικό...
Αυτό το άρθρο γράφτηκε από τον Κωνσταντίνο Πατεράκη Η χώρα μας έχει πολύ λίγες μεγάλες...
Οι τράπεζες και οι επενδυτές θα αυξάνουν περιοδικά την πίεση τους, ... για ένα σύνολο...
Φορολογικά προνόμια, εκρήξεις δανεισμού από το Ευρωπαικό Ταμείο Ανάκαμψης μέσω των ΕΣΠΑ, new business με...
Η Δράση αποτελεί συνέχεια της πρώτης σχετικής Πρόσκλησης προς τους «φορείς Αρωγούς» και αφορά την υλοποίηση επιχειρηματικών...
Η προσπάθεια εύρεσης χρηματοδότησης για την επιχείρηση ή την Startup σας μπορεί εύκολα να μετατραπεί...
Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι πολύ δύσκολο να χρηματοδοτηθούν γιατί οι ηγέτες τους είναι εστιασμένοι στην...
Ο τομέας χρηματοδότησης των ΜμΕ έχει αναπτυχθεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, πολλοί φιλόδοξοι ιδιοκτήτες...
Το Crowdfunding είναι μια αναδυόμενη πηγή χρηματοδότησης που περιλαμβάνει ανοιχτές κλήσεις προς το κοινό, γενικά...