Οι ΜμΕ αναμένεται όλο και περισσότερο να συνεργαστούν με άλλους οργανισμούς για την αντιμετώπιση των...
H συγκρότηση – ανάπτυξη ενός cluster μπορεί να τυποποιηθεί σε 4 επιμέρους βήματα. Σε αυτές τις...
Τα Clusters αποτελούν μια μορφή συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων φορέων. ... Ουσιαστικά Cluster ονομάζεται...
Subscribe . Έχοντας πλέον εξασφαλίσει έως το 2026 πόρους 17,8 δις. ευρώ που θα δοθούν...
Subscribe Ένα σημαντικό πρόβλημα της Ελληνικής πραγματικότητας είναι η απουσία τραπεζικού δανεισμού. Είναι κοινό μυστικό...
Αυτό το άρθρο γράφτηκε από τον Κωνσταντίνο Πατεράκη Η χώρα μας έχει πολύ λίγες μεγάλες...
Subscribe . Μερικές φορές οι συνεργασίες χρειάζονται διαρθρωτική ανανέωση και όχι μόνο ως έσχατη λύση....
Η χρηστή διακυβέρνηση είναι ο άξονας για επιτυχημένες συνεργασίες. Είναι σημαντικό ο ηγέτης ή τα...
Subscribe . Ακόμη και οι επιχειρηματικές σχέσεις που ξεκινούν σταθερά μπορούν να διαβρωθούν, δεδομένης ατομικής...
Subscribe . Eίναι προφανές ότι οι συνεργαζόμενες εταιρείες μέσα σ' ένα οικοσύστημα, προσπαθούν να βρουν...