Ο Κανονισμός 2016/679 έχει σκοπό να προστατεύσει τα φυσικά πρόσωπα έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών...
Η προστασία δεδομένων (data protection) είναι η διαδικασία αποτροπής της παραποίησης, της παραβίασης ή της...
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ: Ενημερώστε το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού σας για τις επερχόμενες μεταβολές, υπογραμμίζοντας...
Οι κώδικες δεοντολογίας προβλέπονται στο άρθρο 40 ΓΚΠΔ και αποσκοπούν στο να διευκολύνεται η ουσιαστική εφαρμογή του...
Η Νέα κανονικότητα για τις ΜμΕ μαζί με τον Επιχειρηματικό και τον Ψηφιακό μετασχηματισμό επαναφέρει...
Προστατέψτε τα δεδομένα σας (data security),  που είναι ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις (cyberattacts) αλλά και σε...
Η συλλογή αρχείων καταγραφής είναι απαραίτητη για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται...
Προγραμματίστε την απάντησή σας σε περιστατικά στον κυβερνοχώρο εκ των προτέρων. Τα περιστατικά μπορούν να...
Οι περισσότεροι οργανισμοί βασίζονται στους προμηθευτές για την παράδοση προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών.  Subscribe Συνεργαστείτε...
Στην πολιτική ασφαλείας πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να αναφέρονται τα εξής:       Δείτε το...
Η πολιτική ασφαλείας μπορεί να είναι είτε ενιαία, ώστε να καλύπτει όλα τα πληροφοριακά συστήματα...
Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery plan) έντυπο-(Ε12.01-Disaster_Recovery_Plan). Είναι το έγγραφο που αναφέρεται στα μέτρα προστασίας,...