Οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών έχουν καθυστερήσει τις επενδύσεις στην ασφάλεια κυβερνοχώρου. Σε αυτές τις...
Η επένδυση για την κάλυψη ασφάλειας δικτύου είναι σημαντική για τις περισσότερες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων...
Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι (cyber risk) αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα στον κόσμο των πληροφοριών και...
Ο κίνδυνος κυβερνοασφάλειας ( cybersecurity risk ) είναι η πιθανότητα έκθεσης ή απώλειας που προκύπτει...
Νέες απειλές στον κυβερνοχώρο συνεχίζουν να εμφανίζονται σχεδόν καθημερινά, πλήττοντας οργανισμούς κάθε μεγέθους, από ελεύθερους...
Η διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο (cyber risk management)    είναι η διαδικασία εντοπισμού πιθανών κινδύνων,...
Η τεχνολογία συνεχίζει να αναπτύσσεται με εκπληκτικούς και μερικές φορές ανησυχητικούς τρόπους. Σήμερα, οι προσωπικές...
Οι περισσότεροι σύγχρονοι οργανισμοί, χρησιμοποιούν και θα συνεχίσουν περισσότερο να χρησιμοποιούν τα συστήματα υπολογιστών τους...
Στην πολιτική ασφαλείας πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να αναφέρονται τα εξής:       Δείτε το...
Ο κίνδυνος στον κυβερνοχώρο δεν είναι «απλώς» ένα τεχνικό ζήτημα του τμήματος IT, αλλά ένας...
Η δημιουργία πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας των πληροφοριών είναι ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσει...
Τι προσφέρουν τα προϊόντα Cyber Insurance σε περιπτώσεις αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και διαρροής δεδομένων...