Οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών έχουν καθυστερήσει τις επενδύσεις στην ασφάλεια κυβερνοχώρου. Σε αυτές τις...
Η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό των διαφορών στα...
  Περιβαλλοντικός κίνδυνος μπορεί να οριστεί ως η «πραγματική ή πιθανή απειλή δυσμενών επιπτώσεων στους...
Εκτός από πλεονεκτήματα, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), όπως κάθε Νεωτεριστική τεχνολογία, θα εισάγει επίσης νέους...
Το 2019 χαρακτηρίστηκε από υψηλή αστάθεια στην αγορά, η οποία θα συνεχιστεί το 2020, σύμφωνα...
Η κλιματική αλλαγή / η αυξανόμενη μεταβλητότητα του  καιρού ανεβαίνει στην υψηλότερη θέση που έχει ποτέ Βαρόμετρο Allianz...
Τα περιστατικά πυρκαγιάς και έκρηξης μπορεί να κατατάσσονται ως το έκτο κορυφαίο κίνδυνο για τις...
Η διαχείριση κινδύνων για επιχειρήσεις είναι ένας τομέας διακυβέρνησης που ασχολείται με .... λειτουργικούς, περιβαλλοντικούς,...
Επιπτώσεις που έχουν επιπτώσεις στην φήμη μπορεί να προέρχονται από έναν αυξανόμενο αριθμό σεναρίων -...
Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου έχουν  εγκλωβιστεί σε μια πικρή εμπορική μάχη για πάνω από...
photo from www.cybersecobservatory.com Ασφάλιση Κυβερνοεπιθέσεων – Cyber Risk Ιnsurance Subscribe Ο κίνδυνος στον κυβερνοχώρο βρίσκεται...
Οι κίνδυνοι διακοπής επιχείρησης (BI) μπορεί να είναι φυσικοί, όπως πυρκαγιά ή καταιγίδες ή εικονικοί,...