Το insTech χρησιμοποιεί ορισμένες πληροφορίες για τα μέλη προκειμένου να διευκολύνει την αμοιβαία γνώση και...
Το insTech στοχεύει στη δημιουργία μιας γέφυρας μεταξύ ΜμΕ, Προγραμμάτων Ευρωπαικής 'Ενωσης, Πανεπιστημίων, Πλατφορμών  και...