Πρίν φύγεις ... 

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και η διασφάλιση της Ε.Ε. ενισχυμένης προστασίας από τις επιχειρήσεις αποτελεί μια συνεχή και δυναμική διαδικασία.

Επαγγελματικές Ευθύνες

Αλλαγές στη νομοθεσία και τους κανονισμούς

«Η εμπορική πολιτική γίνεται ένα ακόμη πολιτικό  εργαλείο για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς πολιτικής, όπως η οικονομική διπλωματία, η γεωπολιτική επιρροή ή η περιβαλλοντική πολιτική.  Αυτός ο ακτιβισμός δεν περιορίζεται στην ΕΕ, αλλά έχει εξαπλωθεί στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα και την Ινδία».

 

 

 

 

Κίνδυνοι από τις Αλλαγές στην Νομοθεσία & τους Κανονισμούς

EDUCATION_0047

Κίνδυνοι από τις αλλαγές στη νομοθεσία και τους κανονισμούς

Το νομοθετικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί μια εταιρεία είναι ένας από τους εξωτερικούς παράγοντες που καμία επιχείρηση δεν μπορεί να παραβλέψει. Ακόμα κι αν είστε βέβαιοι ότι η επιχείρησή σας συμμορφώνεται προς το παρόν με το νόμο ή το έκανε με επιτυχία μέχρι και μερικούς μήνες πριν, οι νόμοι αλλάζουν.

Υπάρχει τρόπος να ελαττωθεί το πρόβλημα από τη διαδικασία διαχείρισης των ρυθμιστικών αλλαγών; Η απάντηση είναι ναι." Θα χρειαστεί να κάνετε κάποια προσπάθεια, για να ενσωματώσετε γρήγορα τις αλλαγές, τη διαδικασία τήρησης αρχείων, τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια και άλλα.

Θα πρέπει να κάνετε ένα βήμα τη φορά. .

 

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το GDPR

Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται οι νομικοί κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων οι οποίοι έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και από το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ).

Αποτελεί ένα πρώτο σημείο αναφοράς όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Σύμβαση 108), καθώς και άλλες πράξεις του Συμβουλίου της Ευρώπης.

PC_0015

GDPR - διδάγματα, συμβουλές & προκλήσεις

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και η διασφάλιση ενισχυμένης προστασίας από τις επιχειρήσεις αποτελεί μια συνεχή και δυναμική διαδικασία. Συνιστά αναγκαία συνθήκη εμπιστοσύνης μεταξύ επιχείρησης και συναλλασσόμενων, εργαζομένων, συνεργατών και καταναλωτών, που παράγει με τη σειρά της προστιθέμενη αξία και μεγέθυνση του αποτυπώματός της.

Στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο ν. 4624/2019, ο ν. 2472/1997 καθώς και ο ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Κανόνες GDPR για επιχειρήσεις.

Μάθετε τι πρέπει να κάνει ο οργανισμός σας για να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τον κανονισμό.

 

Κανονισμός Προστασίας Περιβαλλοντικού Κινδύνου.

Οι γνώσεις μας στις αλλαγές στην Νομοθεσία και τους κανονισμούς

Το νομοθετικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί μια εταιρεία είναι ένας από τους εξωτερικούς παράγοντες που καμία επιχείρηση δεν μπορεί να παραβλέψει. Ακόμα κι αν είστε βέβαιοι ότι η επιχείρησή σας συμμορφώνεται προς το παρόν με το νόμο ή το έκανε με επιτυχία μέχρι και μερικούς μήνες πριν, οι νόμοι αλλάζουν.