Στρατηγικοί και οργανωτικοί παράγοντες είναι αυτοί που διαχωρίζουν τους επιτυχημένους καινοτόμους ηγέτες των ΜμΕ από τους υπόλοιπους στην Βιομηχανία τους.

McKinsey_innovation_001

McKinsey: Τα βασικά χαρακτηριστικά της καινοτομίας

Είναι κοινό μυστικό οτι η καινοτομία είναι δύσκολη για τις ήδη υφιστάμενες καθιερωμένες ΜμΕ. Μια υπάρχουσα επιχείρηση μπορεί καλύτερα να εκτελεί τις διαδικασίες για την λειτουργία και την παραγωγή απ' ότι να αναπτύξει καινοτομίες.

Υπάρχουν όμως εταιρείες που το κάνουν και μπορούν να διδάξουν τρόπους και γνώση στις ΜμΕ

Ο McKinsey λοιπόν βρήκε  ένα σύνολο οκτώ βασικών χαρακτηριστικών που υπάρχουν, είτε εν μέρει είτε πλήρως, σε κάθε μεγάλη εταιρεία που έχει υψηλή απόδοση στην καινοτομία προϊόντων, διαδικασιών ή επιχειρηματικών μοντέλων.

Τα βασικά στοιχεία που περιγράφει αποτελούν ένα λειτουργικό σύστημα, όπου  συχνά αλληλεπικαλυπτόμενες, επαναληπτικές και μη απαραίτητες πρακτικές αντιστέκονται στη συστηματική κατηγοριοποίηση αλλά μπορούν ωστόσο να εξεταστούν σε δύο ομάδες. Τα τέσσερα πρώτα, που είναι στρατηγικής και δημιουργικής φύσης, βοηθούν στον καθορισμό και την ιεράρχηση των όρων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες η καινοτομία είναι πιο πιθανό να ευδοκιμήσει. Τα επόμενα τέσσερα βασικά στοιχεία ασχολούνται με τον τρόπο παράδοσης και οργάνωσης της καινοτομίας επανειλημμένα με την πάροδο του χρόνου και με αρκετή αξία για να συμβάλουν ουσιαστικά στη συνολική απόδοση.

read more

Digital Europe

Εξοπλίζοντας μελλοντικούς ηγέτες για να μεταμορφώσουν τον τρόπο καινοτομίας των επιχειρήσεων τους

Η Πολιτεία της καινοτομίας είναι ένας νέος χώρος εργασίας, δικτύωσης και υποστήριξης του insTech, νέων επιχειρηματιών έως 35 ετών, αλλά και Ελλήνων αποφοίτων πανεπιστημίων που θέλουν να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα αποτελεί μία δομή διαμεσολάβησης και δικτύωσης μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων απ' ολον τον κόσμο, που δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης στις επιχειρήσεις (α) ερευνητικών ομάδων, (β) δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προς εκχώρηση, (γ) ώριμων προς εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων, (δ) εργαστηριακού εξοπλισμού και ερευνητικών υποδομών προς χρήση, (ε) αποτελεσμάτων επιδεικτικών έργων και (στ) παροχής τεχνικής στήριξης για αξιοποίηση προγράμματος HORIZON.

Η Πολιτεία της καινοτομίας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες δικτύωσης και συνεργασίας, καταγράφοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής insTech innovation, RIS3, κλπ και στη συνέχεια, βάσει αυτών, οργανώνει στοχευμένες δράσεις για την αντιμετώπισή τους.

Με αυτόν τον τρόπο αναλαμβάνει να υποστηρίζει τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και να συνδέει την έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες που παράγονται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε ερευνητικά κέντρα με την πραγματική οικονομία.

 

Αποστολή της Πολιτείας της καινοτομίας είναι να προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών, οι οποίες θα ωριμάζουν σταδιακά και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης των καινοτόμων ΜμΕ.

accounting-alone-application-938965

Είσαι επιχειρηματίας
ή θέλεις να γίνεις

Τότε μπορούμε να σε βοηθήσουμε να σχεδιάσεις την επόμενη μέρα, απαντώντας μας στο παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Βρες την δική σου
Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτικά εργαλεία με έμφαση στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα.

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν κυρίως τους τομείς προτεραιότητας του insTech, και εστιάζουν στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα.

Shot of office workers in a meeting in a boardroom
accounting-alone-application-938965

Βρές τον δικό σου
Μέντορα

Επικοινώνησε μαζί μας για να σου συστήσουμε τον δικό σου μέντορα

Βρές τον δικό σου
επενδυτή

Εδώ θα βρείτε επενδυτές που ενδιαφέρονται για νέες ιδέες και επενδύσεις σε τρεις κατηγορίες: Innovation, Early Stage, Growth.

Shot of office workers in a meeting in a boardroom
accounting-alone-application-938965

Βρές τον δικό σου
Χώρο καινοτομίας

Οι χώροι Καινοτομίας αφορούν χώρους όπου υποστηρίζονται ή φιλοξενούνται νέες ιδέες, νέες ομάδες, νεοφυείς εταιρίες και περιλαμβάνουν τόσο Θερμοκοιτίδες, Επιταχυντές και Co-working spaces αλλά και κάθε χώρο που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης startups ή καινοτομικών δράσεων.

Βρές την
Γνώση

Καλώς ήρθατε στην Βιβλιοθήκη γνώσης και  υποστήριξης του insTech. Στόχος του είναι η προβολή συγκεκριμένης γνώσης που βελτιώνει τόσο το οικοσύστημα όσο και κάθε μέρος αυτού, ιδιαίτερα την επιχειρηματική κοινότητα.

Αποτελεί μέρος του ιστοτόπου www.instech.gr  με ελεύθερη και χωρίς περιορισμό πρόσβαση, από όλη την κοινωνία. Η ομάδα υποστήριξης του Μηχανισμού συλλέγει και αναρτά επιστημονικό και ερευνητικό υλικό (Μελέτες, Έρευνες, Μεθοδολογίες κ.α.) με έμφαση στην επιχειρηματικότητα και πιο συγκεκριμένα στην Καινοτομία. Οι πηγές είναι τόσο δευτερογενείς όσο και από την λειτουργία (έρευνες, εργαστήρια, συνέδρια κ.α.) του Μηχανισμού υποστήριξης του οικοσυστήματος καινοτομίας, του insTech και όλων των δράσεων και προγραμμάτων του.

Σε περίπτωση που θέλετε να προτείνετε κάποιο υλικό που να εμπίπτει στους στόχους μας, μπορείτε να μας αποστείλετέ email: info@istech.gr

Shot of office workers in a meeting in a boardroom

Let's help you!

Άν αναζητάτε την νέα κανονικότητα, γίνετε μέλος του επιχειρηματικού οικοσυστήματος insTech
accounting-alone-application-938965

Προγράμματα
ΕΣΠΑ 2021 - 2027

Στις 2 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ) και στις 29 Μαΐου προχώρησε αντίστοιχα στην παρουσίαση της πρότασης για την Πολιτική Συνοχής και τους Κανονισμούς των Ταμείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, εγκαινιάζοντας επισήμως την περίοδο διαπραγμάτευσης.

Η Βιομηχανία στην E.U.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει στη βιομηχανία της ΕΕ για μια σύγχρονη, καθαρή και δίκαιη οικονομία. Προωθούμε τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα μέσω πολλών από τις σημαντικές πρωτοβουλίες μας και στοχεύουμε στην ενδυνάμωση των πολιτών, στην αναζωογόνηση των περιφερειών και στην κατοχή των καλύτερων τεχνολογιών για την έξυπνη, καινοτόμο βιομηχανία του μέλλοντος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ βιομηχανικής, περιβαλλοντικής, κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής για τη δημιουργία ενός βέλτιστου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και καινοτομία.

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ συμβάλλει στη διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και στην ανταγωνιστικότητά τους προκειμένου να δημιουργηθεί ανάπτυξη και απασχόληση. Η αποστολή υπερβαίνει την ανάγκη διερεύνησης ευκαιριών σε ξένες αγορές.

Τα πρότυπα είναι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζουν τις απαιτήσεις για προϊόντα, διαδικασίες παραγωγής, υπηρεσίες ή μεθόδους δοκιμών. Αυτές οι προδιαγραφές είναι εθελοντικές. Αναπτύσσονται από τη βιομηχανία και τους παράγοντες της αγοράς ακολουθώντας ορισμένες βασικές αρχές όπως η συναίνεση, η διαφάνεια, η διαφάνεια και η μη διάκριση.

Επιχειρηματικότητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην E.U.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αντιπροσωπεύουν το 99% όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν δημιουργήσει περίπου το 85% των νέων θέσεων εργασίας και παρείχαν τα δύο τρίτα της συνολικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα ως κλειδί για τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της κοινωνικής ένταξης στην ΕΕ.

Η δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος για υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και πιθανούς επιχειρηματίες είναι ένας από τους κύριους στόχους της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες της ΕΕ για την ανάπτυξη πολιτικών φιλικών προς τις ΜΜΕ, την παρακολούθηση της προόδου στην εφαρμογή τους και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Η οικονομική ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας της Ευρώπης εξαρτώνται από την ικανότητά της να στηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η επιχειρηματικότητα δημιουργεί νέες εταιρείες, ανοίγει νέες αγορές και καλλιεργεί νέες δεξιότητες. Οι σημαντικότερες πηγές απασχόλησης στην ΕΕ είναι οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ο στόχος της Επιτροπής είναι να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να γίνουν επιχειρηματίες και επίσης να διευκολύνουν τη δημιουργία και την ανάπτυξή τους.

Πολλές μικρές εταιρείες στην ΕΕ αγωνίζονται να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές τους ακόμη και με ένα ανοιχτό και δίκαιο εμπορικό πλαίσιο. Μόνο το 25% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που εδρεύουν στην ΕΕ εξάγουν καθόλου και ένα ακόμη μικρότερο τμήμα εξάγει εκτός της ΕΕ. Η Επιτροπή στοχεύει να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό, να αποκτήσουν πρόσβαση σε ξένες αγορές και να βρουν νέους επιχειρηματικούς εταίρους στο εξωτερικό. Η διεθνής μετάβαση αυξάνει την απόδοση των ΜΜΕ, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει μια σειρά εκστρατειών και έργων με στόχο την προώθηση ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ επιχειρηματιών.

Κατεβάστε το φυλλάδιο με τις βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα COSME και τους στόχους του.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση για ΜΜΕ στην E.U.

Τα 25 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης (ΜΜΕ) είναι το επίκεντρο μας. Αντιπροσωπεύουν πάνω από το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Απασχολούν δύο στους τρεις εργαζομένους, δημιουργούν το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας και δημιουργούν περίπου το 3/5 της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ. Η προσαρμοσμένη υποστήριξη για να τους βοηθήσει να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν είναι απαραίτητη. Σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, οι μικρές επιχειρήσεις παλεύουν περισσότερο από τις μεγάλες επιχειρήσεις για να λάβουν χρηματοδότηση.

Το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME) βελτιώνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ μέσω δύο χρηματοδοτικών μέσων που είναι διαθέσιμα από τον Αύγουστο του 2014.

Η COSME έχει προϋπολογισμό άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων που διευκολύνουν την πρόσβαση σε δάνεια και τη χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων για ΜΜΕ όπου έχουν εντοπιστεί κενά στην αγορά. Τα χρηματοοικονομικά μέσα της COSME συμπληρώνονται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση μέσω της κοινής έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων (SAFE).

Από το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) συνεργάζονται στην  έρευνα σχετικά με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων (SAFE). 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη έρευνα το 2009. Το 2013, έγινε ετήσια έκδοση. Η έρευνα SAFE καλύπτει όλες τις χώρες της ΕΕ.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τις ΜΜΕ με πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Συνεργαζόμαστε με διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τοπικοί χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές στις ευρωπαϊκές χώρες.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της ΕΕ παρέχουν εγγυήσεις δανείων και χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων για τη βελτίωση των ευκαιριών χρηματοδότησης για τις μικρές επιχειρήσεις μέσω παρόχων εγγυήσεων (τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εθνικά διαφημιστικά ιδρύματα) και ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Τομείς Βιομηχανίας

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία αεροναυτικής αναπτύσσει και κατασκευάζει πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, αεροσκάφη, αεροκινητήρες και άλλα συστήματα και εξοπλισμό. Ο κλάδος περιλαμβάνει εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης, όπως συντήρηση και εκπαίδευση.

Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία της Ευρώπης. Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας παρέχει άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας σε 13,8 εκατομμύρια Ευρωπαίους, αντιπροσωπεύοντας το 6,1% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ.

Η βιοτεχνολογία και οι βιοεπιστήμες συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Χρησιμοποιούνται σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη και τα φαρμακευτικά προϊόντα, η υγεία των ζώων, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα χημικά, το πλαστικό, το χαρτί, τα καύσιμα, τα τρόφιμα και η επεξεργασία ζωοτροφών.

Η χημική βιομηχανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς τομείς της Ευρώπης. Ως «βιομηχανία διευκόλυνσης», διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή καινοτόμων υλικών και τεχνολογικών λύσεων για την υποστήριξη της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Η χημική βιομηχανία παράγει πετροχημικά, πολυμερή, βασικά ανόργανα, ειδικότητες και καταναλωτικά χημικά.

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι πολύ σημαντικός για την οικονομία της ΕΕ. Ο τομέας παρέχει 18 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας και συμβάλλει περίπου στο 9% του ΑΕΠ της ΕΕ. Δημιουργεί επίσης νέες θέσεις εργασίας, οδηγεί την οικονομική ανάπτυξη και παρέχει λύσεις για κοινωνικές, κλιματικές και ενεργειακές προκλήσεις.

Τα καλλυντικά κυμαίνονται από προϊόντα καθημερινής υγιεινής όπως σαπούνι, σαμπουάν, αποσμητικό και οδοντόκρεμα έως πολυτελή είδη ομορφιάς, συμπεριλαμβανομένων αρωμάτων και μακιγιάζ. Αυτά τα προϊόντα ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των καταναλωτών και να εξασφαλιστεί μια εσωτερική αγορά καλλυντικών.

«Μια Ευρώπη που προστατεύει και υπερασπίζεται» με αυτά τα λόγια ο πρώην Πρόεδρος Juncker ανέλαβε ηγεσία για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Άμυνα για να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας

Οι βιομηχανίες ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής μηχανικής (EEI) περιλαμβάνουν βιομηχανίες ηλεκτρικών συσκευών, ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιών. Παραδείγματα είναι τα κινητά τηλέφωνα, η υποδομή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, οι τηλεοράσεις, οι μονάδες τροφοδοσίας, οι ασύρματοι δρομολογητές, τα θαλάσσια ραντάρ, οι αισθητήρες και πολλά άλλα.

Πληροφορίες

Διαβάστε τις απόψεις μας για τα πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Και γνωρίστε τους ανθρώπους μας. Κάνουμε τη διαφορά.

Αυξήστε την αξία σας θέτοντας στόχους παραγωγικότητας που βελτιώνουν τη διαχείριση χρόνου, την αποτελεσματικότητα και...
Πώς να κυριαρχήσετε στο insurTech παιχνίδι ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης Για τους καταξιωμένους επαγγελματίες και...
IVA & Chatbots παρέχουν βελτιώσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της ασφάλισης Η χρήση αυτοματοποιημένων...
“Χρησιμοποιώντας το AI στις πωλήσεις & το Μάρκετινγκ κερδίζεται τους αυριανούς πελάτες ασφαλειών.”  Η τεχνολογία...