Αξιολόγηση κινδύνων στον κυβερνοχώρο και λύσεις διαχείρισης κινδύνων τρίτων

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις συνεργάζονται με περισσότερους ψηφιακούς προμηθευτές και IT. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ομάδες ασφαλείας των οργανισμών να χρειάζονται μια λύση που τους επιτρέπει να λειτουργούν σε απερίσπαστοι για την ανάπτυξη τους.

Μια πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας

Κατανοήστε τον κίνδυνο στην Εταιρεία σας.

Αποκτήστε ορατότητα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε διαφορετικά οικοσυστήματα cloud και IoT καθώς ο οργανισμός σας υφίσταται ψηφιακό μετασχηματισμό.

Διαχειριστείτε τον κίνδυνο τρίτων

 

Αναπτύξτε τις δυνατότητες διαχείρισης κινδύνου τρίτων και εφοδιαστικής αλυσίδας για να κλιμακώσετε τις δραστηριότητές σας.

Μείνετε σε συμμόρφωση

Διατηρήστε τη συμμόρφωση με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ώστε ο οργανισμός σας να μπορεί να λειτουργεί με βιώσιμο τρόπο και να πληροί τις προϋποθέσεις για νέες επιχειρήσεις σε τομείς που υπόκεινται σε υψηλή ρύθμιση.

Αξιολόγηση ασφαλείας της επιχείρησης σας

Αποκτήστε μια άποψη για τα μέτρα ασφαλείας σας, ώστε να μπορείτε να λάβετε προληπτικά μέτρα. Η βαθμολόγηση βασίζεται στην αξιόπιστη, διαφανή μεθοδολογία αξιολογήσεών μας και στα δεδομένα που συλλέγονται.