Οι αρχές του
Ecosystem 2.0
...

"Οι εταιρείες που μεταβαίνουν σε ψηφιακό και επιχειρηματικό μετασχηματισμό, θα πρέπει να σχεδιάσουν βήματα για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων."

Εδώ εξετάζουμε τη μόχλευση των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, πέρα ​​από τα παραδοσιακά όρια της εταιρείας.

Όταν ξεκινούν στρατηγικές συνεργασίες οικοσυστημάτων,
πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν τυπικά πλαίσια για να καθορίσουν
τον Οδικό Χάρτη τον οποίο θα ακολουθήσουν.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σπάνια να κοιτάζουν πέρα ​​από τους 4 τοίχους της επιχείρησης τους.
Εκείνο που χρειάζεται για τον εξελισσόμενο κόσμο του Ecosystem 2.0,
είναι μια ολιστική προσέγγιση που καθοδηγείται από τις ακόλουθες αρχές:

WALLPAPER_125

Απαιτείται βαθιά στρατηγική σκέψη

Ο Μετασχηματισμός των ΜμΕ δεν σημαίνει ότι κάθε ηγέτης πρέπει να  να οργανωθεί ή να συμμετάσχει σε ένα οικοσύστημα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κατανοήσουν τις πολυπλοκότητες και τις άγνωστες ευκαιρίες που παρουσιάζουν τα οικοσυστήματα. Πολλοί περιορίζονται από το δικό τους όραμα ή ακόμα χειρότερα ότι το οικοσύστημα τις περιορίζει. Αλλά ο ο λόγος της ύπαρξης ενός οικοσυστήματος είναι η δραστηριοποίηση και η ενθάρρυνση διαφορετικών συμμετεχόντων ώστε ν' αντιμετωπίζουν συλλογικά τις ανάγκες των καταναλωτών.

Απαιτείται στρατηγική ανάπτυξη.

Πολλές φορές οι ηγέτες ΜμΕ, πιστεύουν οτι με τις ήδη υπάρχουσες ομάδες, μπορούν να βελτιώσουν την κερδοφορία και κάνοντας μικρές αλλαγές, όπως η προσθήκη μερικών έξυπνων λειτουργιών ή εφαρμογών και με την βελτίωση του ιστότοπου τους, θα είναι επαρκής. Ίσως ακόμη να πιστεύουν ότι οι σχεδιαστικές τροποποιήσεις και μια διαφημιστική καμπάνια θα προσελκύσει πελάτες πέρα ​​από τις βασικές λειτουργίες και τις γεωγραφικές περιοχές. Οι ομάδες θα πρέπει να σκεφτούν πιο βαθιά για το τι είναι απαραίτητο να φέρει νέους πελάτες στην επιχείρηση, να επενδύσουν στο ψηφιακό ταλέντο ή στις δυνατότητες που απαιτούνται και να διακρίνουν τα σημεία πόνου των Leads και να προσφέρουν προϊόντα/υπηρεσίες που θ'  αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα.

BOHEMIAN_0047

Η συμμετοχή σε οικοσυστήματα μπορεί να ακούγεται σαν μια πράξη για υψηλού επιπέδου εταιρείες.
Στην πράξη, μπορεί να μην είναι τόσο τρομακτικό.

Η εστίαση τώρα είναι σε αποδεδειγμένες πρακτικές που οδηγούν σε ανάπτυξη και βελτιωμένες αποδόσεις. Στον αναδυόμενο κόσμο του Ecosystem 2.0, τα δεδομένα είναι το ιερό δισκοπότηρο, η κατανομή των ρόλων του τομέα είναι δεδομένη και οι επιτυχημένοι παίκτες προσπαθούν να κλειδώσουν τα σημεία ελέγχου για να επεκταθούν οριζόντια και κάθετα σε όλο το πλέγμα. Κάθε εταιρεία πρέπει να παρακολουθεί στενά αυτήν την τάση, καθώς οι παίκτες που κυριαρχούν για πρώτη φορά στη νέα αρχιτεκτονική είναι πιθανό να αποκομίσουν αρκετά οφέλη.

EDUCATION_0005

Απαιτείται Κοινό όραμα Συνεργασίας

Με την Αντιγραφή στρατηγικής επιτυχημένων εταιρειών δημιουργείται έκρηξη ενθουσιασμού και τολμηρά οράματα ευελπιστώντας σε ελκυστικές νέες αγορές, χωρίς να συνεργάζονται με τους υπόλοιπους. Πολλές φορές οι ηγέτες προσπαθούν να λάβουν καλύτερη θέση και έλεγχο έναντι εκείνων που πρέπει να κατέχουν οι συνεργάτες τους, αντί να συνδυάσουν δυνατότητες ή πώς θα διαχειριστούν από κοινού το νέο λειτουργικό μοντέλο του οικοσυστήματος τους.

Η αποτυχία των ηγετών να αναπτύξουν ένα βαθύ και κοινό  όραμα, τους εμποδίζει να έχουν μια σαφή αντίληψη για το πώς η συνεργασία θα αποφέρει επιπλέον πελάτες ή έσοδα. Ένα πειστικό, μακροπρόθεσμο όραμα διευκρινίζει ποιος θα κάνει τι, και μειώνει τον αντιληπτό κίνδυνο για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες

Απαιτείται Καινοτομία διακυβέρνησης

Η εταιρική διακυβέρνηση μπορεί ν' αποτύχει όταν οι εταιρείες δεν αντιλαμβάνονται σωστά το οργανωτικό μοντέλο, και τις αρνητικές εμπειρίες προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα να μην καταφέρνουν να επιτύχουν ανάπτυξη ή σημαντικές οικονομικές αποδόσεις.

Αυτό που μπορεί να πάει στραβά μέσα στην επιχείρηση είναι οτι οι λειτουργίες ή οι επιχειρηματικές μονάδες ενδέχεται να αντισταθούν στην αλλαγή επειδή δεν είναι πεισμένοι για τη δυνητική τους αξία. τα κίνητρα δεν είναι προσαρμοσμένα στην καλλιέργεια οικοσυστημάτων. Τα οικοσυστήματα απαιτούν στρατηγική και οικονομική πρόβλεψη, αλλά για να επιτύχουν απαιτούν επίσης προσεκτικό σχεδιασμό και σωστή διακυβέρνηση εντός του οργανισμού για να εξυπηρετήσουν τη νέα προσέγγιση του οικοσυστήματος.

MEETING-0043
PC-0002

Χρησιμοποιήστε Στρατηγική χαρτογράφηση για τον προσδιορισμό των σημείων ελέγχου.

Οι στρατηγικές των οικοσυστημάτων ξεκινούν από πάνω προς τα κάτω για το πιθανό εύρος επιπτώσεων, καθώς και από μια λεπτή προσέγγιση που έχει σχεδιαστεί για να καλλιεργήσει πολλαπλές πρωτοβουλίες στους συμμετέχοντες. Το πρώτο βήμα, είναι να αντιστοιχίσετε την υπάρχουσα επιχείρησή σας στις οριζόντιες και κάθετες διαστάσεις του μεγάλου οικοσυστήματος στο οποίο λειτουργείτε ή θα θέλατε να λειτουργήσετε. Ο χάρτης θα φωτίσει τα "σημεία ελέγχου" ή σημεία στον χάρτη όπου η εταιρεία θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο στην αλυσίδα αξίας. Θα σας αποκαλύψει, πόσο μακριά είναι η επιχείρησή σας από αυτά τα σημεία ελέγχου.

Τα σημεία ελέγχου είναι εκεί όπου μπορούν να αναπτυχθούν καλύτερα οι δυνατότητες, ν' αφαιρεθούν τ' αδύνατα σημεία και να βρείτε την ομαλή πορεία του ταξιδιού των πελατών. Η κυριαρχία σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα σημεία ελέγχου παρέχει τη βάση για οριζόντιες και κάθετες κινήσεις που μπορούν να ωθήσουν την εταιρεία σας σε νέους τομείς, νέα σύνολα πελατών και επιχειρηματικών συνεργατών, ακόμη και νέες επιχειρήσεις.

Ευθυγράμμιση του οικοσυστήματος στην εμπειρία του πελάτη

Η χαρτογράφηση είναι ένας αναγκαστικός μηχανισμός για την ιεράρχηση των σημείων ελέγχου. Οι εταιρείες που θέλουν να δημιουργήσουν αξία από τα σημεία ελέγχου που

Έχοντας προσδιορίσει τα σημεία ελέγχου πρέπει στη συνέχεια να συγκεντρώσουν και να προσελκύσουν τις δυνατότητες που απαιτούνται για τη βελτίωση του ταξιδιού των πελατών. Για να γίνει αυτό, μπορεί να χρειαστεί να επενδύσουν στην επανεπεξεργασία και την προσαρμογή των υφιστάμενων δυνατοτήτων, ή μπορεί να χρειαστεί να προσελκύσουν συνεργάτες που μπορούν να καλύψουν τα κενά. Τα στοιχεία που συχνά στερούνται οι εταιρείες είναι, οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η λειτουργική τεχνογνωσία όπως το ψηφιακό μάρκετινγκ, οι αλυσίδες εφοδιασμού υψηλού επιπέδου και οι καινοτομικές δυνατότητες για την αύξηση της αξίας των προϊόντων και των υπηρεσιών. Στο Ecosystem 2.0, οι εταιρείες διατυπώνοντας το σωστό όραμα για το πού κατευθύνεται η αγορά, διευκολύνονται να βρουν τους κατάλληλους συνεργάτες για την παροχή τέτοιας ψηφιακής τεχνογνωσίας.

Οι επιτυχημένες εταιρείες εργάζονται πάνω στα σημεία ελέγχου με επίκεντρο και πρόθεση να ευθυγραμμίσουν το οικοσύστημα με αυτό ακριβώς που θέλουν και περιμένουν οι πελάτες και να προσελκύσουν τους συνεργάτες που χρειάζονται για να το επιτύχουν.

EDUCATION_0021

Γνώρισε το Επιχειρηματικό Οικοσύστημα

Διαβάστε τις απόψεις μας για τα πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Και γνωρίστε τους ανθρώπους μας. Κάνουμε τη διαφορά.