Δημιουργούμε επιτυχημένα
Cluster

Σήμερα, όλες οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από την οικοδόμηση των σωστών συνεργασιών για να πετύχουν και γι 'αυτό αν είστε επαγγελματίας, μία Μικρομεσαία Επιχείρηση ή μία Startup, πρέπει να καταλάβετε πώς να τις χτίσετε επειδή η επιβίωση και η ανάπτυξη σας εξαρτάται από αυτό.

 

PC_0049

Ο ορισμός του Cluster

Cluster είναι ένα σύνολο εταιρειών με συμπληρωματικές και συνεργατικές σχέσεις που δημιουργούν στρατηγικές συνεργασίες για να προσφέρουν αξία για τους τελικούς χρήστες ή τους πελάτες. Αυτοί οι στρατηγικοί εταίροι μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται με διαφορετικούς τρόπους, είτε με την άμεση προμήθεια προϊόντων μεταξύ τους, είτε με συνδυασμό προϊόντων ή υπηρεσιών για την παροχή μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, ή την εύρεση καλύτερων καναλιών για την επίτευξη ενός στόχου ή μιας μεγαλύτερης αγοράς. Αυτοί οι συνδυασμοί δημιουργούν όλα αυτά που ονομάζουμε «Cluster».

Το παράδειγμα του cluster AGENTrnet ...

Οδηγός επιτυχίας

Κάθε συνεργατικό δίκτυο, όπως cluster, network, οικοσύστημα, συνεργασία ή συγχώνευση, ή επιτυχία τους εξαρτάται από τρεις παράγοντες επιτυχίας οι οποίοι είναι "ο στόχος λειτουργίας του"

 

 

 

OFFICE-0019
WALLPAPER_92

Τα δομικά στοιχεία

Υπάρχουν τέσσερα βασικά θεμέλια για το Cluster:

  • Προιόντα & Υπηρεσίες:
  • Η πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας:
  • Το πλεονέκτημα του δικτύου: ή το λειτουργικό μοντέλο δημιουργίας αξίας.
  • Διαίρεση των μετοχών:

 

Βασικά ζητήματα

Η Στρατηγική ανάπτυξης των ΜμΕ στην εποχή μας προτρέπει για συνεργασίες. Αυτό όμως δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Ακολουθεί μια λίστα με πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη για να συνεργαστείτε με τα Cluster μας.

PERSON_0082

Σχεδιασμός και διαχείριση του Cluster ...

MEETING-0006

1. Κλιμάκωση του αριθμού των συνεργασιών

Στα Cluster μας, με την είσοδο των κατάλληλων μελών, θέλουμε να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σας ωθούμε να συνεργάζεστε και να αλληλοσυμπληρώνεστε. Οι σχεδιαστές του cluster έχουν σκεφτεί την συμπληρωματικότητα μεταξύ των μελών. Η αλυσίδα αξίας των insurance Brokers για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και την προσφορά νέας εμπειρίας στους πελάτες απαιτεί ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών να συνεργάζονται για τη δημιουργία περισσότερης προστιθέμενης αξίας.

2. Επιλογή συνεργάτη

Ο συνδυασμός των συνεργατών πρέπει να δώσει στο συνολικό δίκτυο του cluster ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Σας βοηθάμε να επιλέξετε το σωστό συνεργάτη σκεπτόμενοι:

Τι είδους συνεργάτες χρειάζεστε και γιατί;

Τι δυνατότητες φέρνει κάθε ένας από τους συνεργάτες στην εταιρεία σας;

Πώς θα αλληλεπιδρούν αυτοί οι συνεργάτες μαζί σας;

Πώς θα προσελκύσετε τους συνεργάτες που χρειάζεστε; Τι είναι αυτό που θα τους παρακινήσει ; Με ποια σειρά πρέπει να ξεκινήσετε;

 

PERSON_0093
MEETING-0043

3. Διαχείριση της συνεργασίας και του ανταγωνισμού

Μέσα σε ένα cluster του insTech με πολλούς παίκτες, γίνεται πολύπλοκη η διαχείριση του εσωτερικού ανταγωνισμού και της συνεργασίας.

4. Οργάνωση του Cluster

Το Cluster δεν είναι μια τυχαία συλλογή επιχειρήσεων και πρέπει να οργανωθεί σε ομαδοποιήσεις. Υπάρχουν τρεις τρόποι οργάνωσης ενός οικοσυστήματος:

 

MEETING-0040
CITY_0002

5. Χτίζοντας το πλαίσιο

Ένα επιχειρηματικό Cluster του insTech, μπορεί να είναι μια πλατφόρμα πολλαπλών όψεων με βασική σημασία κατά τον σχεδιασμό του δικτύου. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις, των οποίων οι απαντήσεις ορίζουν το πλαίσιο:

 

 

6. Καλλιέργεια του Cluster

Βασικό στοιχείο των αναπτυσσόμενων Cluster και για να έχουν μια παράλληλη με τα μέλη υγιή πορεία, πρέπει να έχουν σχεδιάσει την ακολουθία με την οποία θα λάβει χώρα αυτή η ανάπτυξη.

EDUCATION_0005
pejmon-hodaee-SeetD-Lu7Nk-unsplash

7. Εκκίνηση και κλιμάκωση της πλατφόρμας

Υπάρχει πάντα το πρόβλημα στην έναρξη οποιουδήποτε Cluster στο αν εξυπηρετεί σημαντικές ανάγκες των μελών του. Για να θεωρείται πολύτιμο θα πρέπει να υπάρχουν πολλά μέλη, συνεργάτες και εταίροι οι οποίοι δεν θα έρθουν αν δεν είναι πολύτιμο γι' αυτούς.

8. Διαμοιρασμός των κερδών

Υπάρχουν δύο μέρη στον καταμερισμό των κερδών του Cluster:

  • Η συνολική αξία που δημιουργείται από την ομάδα:

αυτό εξαρτάται από το πλεονέκτημα του δικτύου εντός της αγοράς του, ποια είναι η θέση του σε αυτό, πόσο καλά είναι οργανωμένο κ.λπ.  τα οποία δημιουργούν τη συνολική του αξία

  • Το μερίδιο κάθε παίκτη σε αυτήν τη συνολική αξία:

το οποίο θα εξαρτηθεί από την θέση του μέσα στο cluster και την συμμετοχή του στην δημιουργία της αλυσίδας αξίας του.

Αυτοί οι δύο παράγοντες τείνουν να αλλάζουν δυναμικά με την πάροδο του χρόνου, οπότε τα μερίδια αξίας δεν είναι στατικά, και πολύ συχνά, δεν είναι αυτά που αναμένει κάποιο μέλος όταν ξεκινάει την συνεργασία του με το Cluster.

MONEY-0001
csaba-balazs-da_FRDgfoMg-unsplash

9. Ανταγωνισμός

Μέσα στο Cluster δεν χωρούν εταιρείες που ανταγωνίζονται η μια την άλλη όπως σε μια παραδοσιακή μορφή ανταγωνισμού. Είναι περισσότερο μια συστάδα εταιρειών που ανταγωνίζονται άλλες ομάδες ή μεγαλύτερες εταιρείες και αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η ομάδα αποτελείται από τους κατάλληλους παίκτες, είναι καλά οργανωμένη και έχει μια στρατηγική για να ανταγωνιστεί τις άλλες ομάδες. Σήμερα, όλο και περισσότερο, οι εταιρείες συγκεντρώνονται, συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία, να ανταγωνιστούν και να διαταράξουν τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα.