Βρείτε έναν ειδικό

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών

 

 

Τι ασφάλεια χρειάζεστε για μια Μικρομεσαία Επιχείρηση; 
Ακούμε αυτή την ερώτηση συχνά, αλλά δεν υπάρχει μια απλή απάντηση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι τύποι επιχειρηματικής ασφαλιστικής κάλυψης που χρειάζεστε για τη ΜμΕ σας εξαρτώνται από το τι κάνει η εταιρεία σας και την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε. Κάποιες φορές πάλι, οι νόμοι και οι κανονισμοί της πολιτείας απαιτούν ορισμένα ασφαλιστήρια  συμβόλαια και θα πρέπει να  βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωστή κάλυψη.
Χωρίς την σωστή κάλυψη των υπολοιπόμενων επιχειρηματικών σας κινδύνων, ίσως χρειαστεί να πληρώσετε από την τσέπη σας για αξιώσεις τρίτων και της πολιτείας. Πολλές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δεν έχουν τους πόρους ή το κεφάλαιο για να καλύψουν απαιτήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην επιβιώσουν μετά από ένα συμβάν ή μία αξίωση . Γι' αυτό η ασφάλιση τους μέσω της διαδικασίας του insurance risk management είναι μια σημαντική επένδυση για την προστασία επενδεδυμένων κεφαλαίων σας.
.

Να θυμάστε ότι ...

Η ασφάλιση επιχειρήσεων, προστατεύει οικονομικά την εταιρεία σας από κοινούς κινδύνους όπως αγωγές πελατών, τραυματισμοί πελατών ή υπαλλήλων, φωτιά, κλοπή και ζημιά περιουσίας από φυσικούς κινδύνους, καθώς και άλλα απροσδόκητα γεγονότα.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ασφάλισης επιχειρήσεων. Η ασφάλιση ιδιοκτησίας βοηθά στην πληρωμή ζημιών ή απώλειας περιουσίας της επιχείρησης. Η ασφάλιση ευθύνης βοηθά στην κάλυψη του κόστους των αγωγών κατά της επιχείρησής σας.

Κανένα ενιαίο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων δεν καλύπτει όλους τους κινδύνους. 

Διαφορετικοί τύποι ασφάλισης αντιμετωπίζουν διαφορετικά ατυχήματα, αγωγές και ζημίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν μια επιχείρηση. Αυτές οι καλύψεις αντιμετωπίζουν κοινούς κινδύνους.

Γνωρίζουμε ότι είστε απασχολημένος,
οπότε θα είμαστε σύντομοι.

Απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις και θα σας ταιριάξουμε με έναν ασφαλιστικό συνεργάτη που μπορεί να σας βοηθήσει να καλύψετε τις ανάγκες σας.

 

Ας βρούμε την κάλυψη που χρειάζεστε για την επιχείρησή σας.

Η ασφάλιση επιχειρήσεων χωρίζεται σε διαφορετικά συμβόλαια.
Προσφέρουμε 12 τύπους, ώστε να είναι εύκολο να σχεδιάσετε την κάλυψη που ταιριάζει στην επιχείρησή σας...
.
.
.

Ασφάλιση Περιουσίας

Αποζημιώνεστε εάν ο χώρος λειτουργίας της επιχείρησης σας, το γραφείο ή τα περιουσιακά σας στοιχεία όπως ο εξοπλισμός, οι α' ύλες ή τα προϊόντα έχουν υποστεί ζημιά και πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν. 

Αφορά Όλες τις επιχειρήσεις με ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο χώρο ή σημαντικό ποσό ακινήτων. Μπορεί να ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη.

Απώλεια κερδών

Αποζημιώνεστε εάν επέλθει καλυπτόμενος κίνδυνος από το συμβόλαιο περιουσίας και η επιχείρησή σας δεν μπορεί να αποφέρει έσοδα για κάποιο χρονικό διάστημα.

Αφορά όλες τις επιχειρήσεις με επαναλαμβανόμενα έξοδα.

Γενική Αστική Ευθύνη

Αποζημιώνεστε εάν κάποιος τρίτος υποστεί σωματική βλάβη ή η περιουσία του ζημιωθεί ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Μπορεί να ζητηθεί από ιδιοκτήτη ή εργολάβο.

Ευθύνη Εργοδότη

Αποζημιώνεστε εάν ένας εργαζόμενος σας τραυματιστεί σε ώρα εργασίας εντός ή εκτός του χώρου.

Αφορά επιχειρήσεις με εργαζόμενους. Το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης ενδέχεται να στραφεί εναντίων σας.

 

.

Επαγγελματική Ευθύνη

Αποζημιώνεστε εάν ένας πελάτης σας κατηγορήσει ότι κάνατε λάθος ή ότι του δώσατε κακές συμβουλές. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως ασφάλιση σφαλμάτων και παραλείψεων.

Αφορά επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αμοιβής. Μπορεί να απαιτείται από νόμο ή κανονισμό του κλάδου. 

Ευθύνη Προϊόντος

Αποζημιώνεστε εάν Εάν ένα προϊόν που κατασκευάζετε, διανέμετε ή πουλάτε προκαλεί βλάβη.

Αφορά Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν, διανέμουν ή πωλούν φυσικά προϊόντα.

Παραβίαση δεδομένων

Αποζημιώνεστε σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης όπου θα υπάρξει παραβίαση και θα χαθουν ή θα κλαπούν προσωπικές πληροφορίες. Βοηθά την επιχείρησή σας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ΑΠΔΠΧ.

Αφορά κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους όπου αποθηκεύει δεδομένα.

Ευθύνη Διευθυντών

Αποζημιώνεστε από την ευθυνη διευθυντών, εάν υπάρχει μήνυση που ισχυρίζεται ότι διαχειρίζονταν την επιχείρηση ή τον οργανισμό χωρίς να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των άλλων. Το ασφαλιστήριο θα πληρώσει οποιαδήποτε κρίση για την οποία ο ασφαλισμένος είναι νομικά υπεύθυνος, μέχρι το όριο του ασφαλιστηρίου. Προβλέπει επίσης δικαστικά έξοδα άμυνας, ακόμη και όταν δεν έχει σημειωθεί παράβαση.

Αφορά μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Ασφάλιση Σφαλμάτων & Παραλείψεων (E&O)

Αποζημιώνεστε από αξίωση αστικής ευθύνης εάν σας μηνύσουν λόγω χαμένης προθεσμίας, πράξης από αμέλεια ή σφάλματος που οδηγεί σε οικονομική ζημία..   

Αφορά επαγγελματίες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ή κατασκευάζουν έναντι αμοιβής. Μπορεί να απαιτείται από νόμο ή κανονισμό του κλάδου. 

Η ασφάλιση σφαλμάτων και παραλείψεων (E&O),

ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

Πολυασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιοκτήτη επιχείρησης (BOP)

Αποζημιώνεστε με το πολυασφαλιστήριο, για την εμπορική ιδιοκτησία και την γενική ευθύνη. Ένα BOP προστατεύει από ένα ευρύ φάσμα κινδύνων για την επιχείρηση και την περιουσία σας.

Αφορά κάθε Μικρομεσαία Επιχείρηση κατασκευής, υπηρεσιών ή πώλησης φυσικών προϊόντων.

Πολυασφαλιστήριο συμβόλαιο  ιδιοκτήτη επιχείρησης (BOP)

Επαγγελματικό Αυτοκίνητο

Αποζημιώνονται σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού, καθώς και κλοπής, βανδαλισμού και άλλων ζημιών..

Αφορά κάθε επαγγελματία ή επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους.

Η εμπορική ασφάλεια αυτοκινήτου 

Αποζημίωση Εργαζομένων

Αποζημιώνονται  οι εργαζόμενοι σας για τραυματισμούς και ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία, προστατεύοντας ταυτόχρονα την επιχείρησή σας από αυτά τα έξοδα..

Αφορά μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με άνω των 5 υπαλλήλων.

Η ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων

 

.

Ποιο είναι το καλύτερο συμβόλαιο, για την επιχείρησή σας;

Απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις και θα σας ταιριάξουμε με έναν ασφαλιστικό συνεργάτη που μπορεί να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε προσφορές.

Τι ασφαλιστική κάλυψη χρειάζεστε για την επιχείρηση σας;

Η Ασφάλιση περιουσίας, η γενική αστική ευθύνη, η κάλυψη παραβίασης δεδομένων και σε ορισμένες περιπτώσεις, η ασφάλιση απώλειας κερδών, συχνά αποτελούν τον πυρήνα στην επιχειρηματική ασφάλιση. 
Αυτά μπορεί να παρέχουν αρκετή κάλυψη για ορισμένες μικρές επιχειρήσεις που έχουν κάτω από 5 ή καθόλου υπαλλήλους.

Πώς να βρείτε την καλύτερη ασφάλιση επιχειρήσεων;

Η καλύτερη ασφάλιση είναι αυτή που ο εξειδικευμένος σύμβουλος σας θα προσαρμόσει στις ανάγκες σας. Εσείς αυτό που θα πρέπει να κάνετε (άσχετα από το budget που διαθέτετε) είναι να του ζητήσετε μία ανάλυση ασφαλιστικού κινδύνου (IRMA)

Επαναξιολογήστε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες τακτικά

Καθώς η επιχείρησή σας προσλαμβάνει υπαλλήλους, αυξάνει πελάτες, προσθέτει καταστήματα ή μεγαλώνει τη σειρά προϊόντων της, οι ασφαλιστικές σας ανάγκες θα αυξηθούν επίσης. Ελέγξτε τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας κάθε χρόνο για να βεβαιωθείτε ότι εξακολουθούν να παρέχουν την καλύτερη κάλυψη για εσάς.

Σχετικά με την Διαχείριση ασφαλιστικού κινδύνου

Διαβάστε τις απόψεις μας για τα πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Και γνωρίστε τους ανθρώπους μας. Κάνουμε τη διαφορά.