Πρίν φύγεις ...

Το insTech Pre-Seed Fund

  • Το Pre-Seed Fund καλύπτει ένα κενό στη χρηματοπιστωτική αγορά, χρηματοδοτώντας επιχειρηματίες στο πολύ πρώιμο στάδιο, πριν από τη δημιουργία της εταιρείας. Μετά την πιλοτική φάση, το insTech σχεδιάζει να επεκτείνει το Fund και στο μέλλον.

Επιλογή

  • Μάθετε ποιες βιομηχανίες ή είδη επιχειρήσεων αναζητούνται για επένδυση

Angel investors

Ένας angel investor είναι ένας ιδιώτης με διαθέσιμα κεφάλαια που παρέχει οικονομική υποστήριξη για μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις ή επιχειρηματίες , συνήθως σε αντάλλαγμα μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία.

Crowdfunding

Το Crowdfunding είναι μια αναδυόμενη πηγή χρηματοδότησης που περιλαμβάνει ανοιχτές κλήσεις προς το κοινό, γενικά μέσω του Διαδικτύου, για τη χρηματοδότηση έργων μέσω χρηματικών συνεισφορών με αντάλλαγμα ανταμοιβή, προπαραγγελία προϊόντων, δανεισμό ή επένδυση.

Πως βοηθάμε στην Χρηματοδότηση

Η παροχή χρηματοδότησης μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους. Σε όλη την εμπειρία μας, έχουμε δεί επιχειρηματίες να αναζητούν κεφάλαια και επίσης βλέπουμε χρηματοδότες να αναζητούν καλές επιχειρηματικές ιδέες. Υπάρχει πάντα μια υγιής συζήτηση για να αμφισβητήσουμε αυτό που σκέφτονται και τα δύο μέρη.

Η χρηματοδότηση στο insTech μπορεί να προκύψει μόνο με την αρχή της αμοιβαιότητας.

Perspectives ιn Finance

Η ΟΜΑΔΑ FINANCE-insTech

Ενώ η χρηματοδότηση μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, εδώ εννοούμε την προσβασιμότητα των χρημάτων. Πολλές φορές δεν χρειάζεστε χρηματοδότηση, αυτό που χρειάζεστε είναι πελάτες .

Πως βοηθάμε τους ηγέτες & τις ΜμΕ

Όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται κεφάλαιο κίνησης για να ευδοκιμήσουν. Χωρίς τις κατάλληλες επιλογές χρηματοδότησης επιχειρήσεων, οι εταιρείες εκκίνησης είναι πιθανό να αποτύχουν νωρίς. Η αποφυγή του παραδοσιακού τρόπου τραπεζικού δανεισμού μπορεί να φαίνεται αδύνατο κατόρθωμα, αλλά υπάρχει πληθώρα επιλογών χρηματοδότησης μικρών επιχειρήσεων που είναι άμεσα διαθέσιμες για επιχειρηματίες. Η συγκέντρωση της σωστής έρευνας δεδομένων αγοράς και η εφαρμογή της καλύτερης επιλογής χρηματοδότησης για την εταιρεία σας αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης της επιχείρησής σας για μακροπρόθεσμα.

Τί θέλουμε να πετύχουμε

 

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι πολύ δύσκολο να χρηματοδοτηθούν γιατί οι ηγέτες τους είναι εστιασμένοι στην ιδέα και όχι στο Business & Finance Plan της. Μπορούν όμως να οφεληθούν με  εξασφάλιση χρηματοδότησης από μια μη παραδοσιακή πηγή. Με τις εναλλακτικές πηγές δανεισμού ο ηγέτης μιας επιχείρησης ή ο Startuper αποκτά έναν ισχυρό, επενδυτή συνεργάτη που μπορεί να τον παρουσιάσει σε νέους πελάτες, σε αναλυτές, στα μέσα ενημέρωσης και με άλλες πιο σημαντικές επαφές.

Τα οφέλη από τη συνεργασία με έναν μη παραδοσιακό δανειστή περιλαμβάνουν:

Χρήσιμοι οδηγοί εκκινησης

Οδηγός Επενδυτών

Γράψαμε αυτόν τον οδηγό επενδυτών για ομάδες εκκίνησης και επιχειρηματίες που θέλουν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση κεφαλαίων από επενδυτές για να ξεκινήσουν και να κλιμακώσουν επιχειρήσεις. Η ελπίδα μας είναι ότι θα χρησιμεύσει ως έμπιστος σύμβουλος και North Star καθώς ξεκινάτε την αναζήτηση κεφαλαίου.

Οδηγός Startup

Αυτός ο οδηγός εκκίνησης είναι γραμμένος για επιχειρηματίες που αναζητούν να ξεκινήσουν μια εταιρεία, καθώς και εκείνους που βρίσκονται στη διαδικασία δημιουργίας μιας. Τα τελευταία 20 χρόνια, η ομάδα μας έχει δημιουργήσει μια ισχυρή βάση γνώσεων για τη διαδικασία εκκίνησης, αποδεικνύοντας μια ιδέα για τη συγκέντρωση χρημάτων από VC στο Silicon Valley. Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι αυτός ο οδηγός θα σας βάλει σε πολύ καλύτερο δρόμο και θα σας βοηθήσει να αποφύγετε πολλά εμπόδια.

Η Πλατφόρμα

Ο κόσμος του crowdfunding είναι ταχύτατα εξελισσόμενος. Ως επιχειρηματίας, είναι σχεδόν αδύνατο, να σκεφτείτε, να σχεδιάσετε και να διαχειριστείτε έναν τρόπο συγκέντρωσης κεφαλαίων, έχοντας μέσα στο μυαλό σας χιλιάδες άλλες ευθύνες και ανησυχίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της επιχείρησης. Έχουμε γράψει αυτόν τον οδηγό για μια εύκολη εισαγωγή στο crowdfunding, έναν τρόπο προσανατολισμού των επιχειρηματιών με την μερικές φορές τρομακτική άσκηση της έναρξης μιας επιχείρησης και της συνομιλίας με τους επενδυτές.

Τομείς Χρηματοδότησης επιχειρηματικού οικοσυστήματος

A business strategy is the means by which it sets out to achieve its desired ends.

If you have been selected for a business audit, here is what you need to know.

Restructuring your company could restore its viability and improve its liquidity position.

A business strategy is the means by which it sets out to achieve its desired ends.

If you have been selected for a business audit, here is what you need to know.

Restructuring your company could restore its viability and improve its liquidity position.

A business strategy is the means by which it sets out to achieve its desired ends.

If you have been selected for a business audit, here is what you need to know.

Restructuring your company could restore its viability and improve its liquidity position.

Leadership

A business strategy is the means by which it sets out to achieve its desired ends.

Governance

If you have been selected for a business audit, here is what you need to know.

Entrepreneurship

Restructuring your company could restore its viability and improve its liquidity position.

Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Νομοθεσία

Υποστηρικτικό Υλικό

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Ε.Σ.Π.Α. 2021 - 2027

Περιφερειακή πολιτική Ε.Ε.

Πληροφορίες

Διαβάστε τις απόψεις μας για τα πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Και γνωρίστε τους ανθρώπους μας. Κάνουμε τη διαφορά.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η ΟΜΑΔΑ δράσης ΕΠΑνΕΚ

Η Ομάδα δράσης ΕΠΑνΕΚ του insTech με την πολυετή της εμπειρία και το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό μεγιστοποιεί τη δυνατότητά σας να ενταχθείτε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα που σας ταιριάζει, είτε πρόκειται για νέα επιχείρηση, είτε για υφιστάμενη επιχείρηση, είτε είστε ελεύθερος επαγγελματίας:

Πως βοηθάμε τους ηγέτες & τις ΜμΕ

H ομάδα δράσης ΕΠΑνΕΚ του insTech στηρίζει τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν της ανταγωνιστικότητα και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, προσφέροντας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Καθοδηγούμε τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη του κύκλου εργασιών, στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στη μέγιστη αξιοποίηση των επιδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας για να ενισχύσουμε κάθε νέα επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Η πελατοκεντρική αντίληψη της εταιρίας μας, η μακρόχρονη συνεργασία με τους πελάτες και η αποτελεσματική υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουμε.

Τα εξειδικευμένα και πλήρως καταρτισμένα στελέχη της ομάδας, παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας, εγγυάται την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας- 2η Πρόσκληση

 

Η Δράση αποτελεί συνέχεια της πρώτης σχετικής Πρόσκλησης προς τους «φορείς Αρωγούς» και αφορά την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε συνεργατικά σχήματα, με έμφαση στην διάσταση της καινοτομίας, για την ανάπτυξή τους, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) με άλλες επιχειρήσεις.

Στόχος των επί μέρους επιχειρηματικών σχεδίων των επιχειρήσεων είναι η ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής σε αγορές στόχους, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας, μέσω των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε ΣΣΚ.