ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το παρακάτω κείμενο περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην περίπτωση κάθε προσώπου που χρησιμοποιεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.instech.gr («ιστότοπος») σε όλη την έκτασή του. Ο ιστότοπος δίνει πληροφορίες για την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών  στην Ελλάδα από την εταιρεία με την επωνυμία «insTech» ή οποιοδήποτε άλλη σχετιζόμενη με αυτήν, εδρεύει στην Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα από την «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ» ,καθώς και για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια αυτά.

H εταιρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ με τον διακριτικό τίτλο insTech, προσαρμόστηκαν στον κανονισμό της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα

 

 

-Ορθή χρήση του Διαδικτυακού τόπου. 

 

Ο παρόν Διαδικτυακός Τόπος, ο οποίος ανήκει στην επιχείρηση με επωνυμία Κωνσταντίνος Πατεράκης με τον διακριτικό τίτλο insTech, έχει δημιουργηθεί με στόχο την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών σχετικά με διάφορα θεματικά αντικείμενα της ασφάλισης και του «επιχειρείν» και της προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης καθώς και την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών σε αυτό το πεδίο.

Ως Διαδικτυακός Τόπος ορίζεται το σύνολο των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, περιεχομένου σε διάφορες μορφές όπως κείμενα, φωτογραφίες κ.ά., που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.instech.gr

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου προσφέρεται μόνο σε Ελληνικά.

Το παρόν κείμενο αποτελεί συμφωνία μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη του Διαδικτυακού Τόπου και της επιχείρησης και αφορά τόσο τη χρήση του από τον κάθε χρήστη/επισκέπτη, όσο και την ενημέρωσή του σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και τις οποίες ακολουθεί η επιχείρηση, εναρμονιζόμενη με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation), ευρύτερα γνωστό ως GDPR ή ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Η επιχείρηση, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και δεσμεύεται να προστατεύει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του Διαδικτυακού Τόπου και το πώς υλοποιείται αυτό περιγράφεται στα επί μέρους άρθρα του παρόντος κειμένου. Επίσης, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλαχθεί η ασφάλεια της παροχής των προϊόντων/υπηρεσιών της.

 

 Γενικοί Όροι Χρήσης 

 

-Ευθύνη του Χρήστη/Επισκέπτη του Διαδικτυακού Τόπου 

 

Ο κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο μόνο για ιδιωτική χρήση και είναι υπεύθυνος για τυχόν σχόλια/δημοσιεύσεις που αναρτά.

Ο κάθε χρήστης/επισκέπτης δεν χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο με παράνομο και ανήθικο τρόπο, δεν προσβάλει και δεν συκοφαντεί, δεν παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων ανθρώπων, σέβεται τη διαφορετικότητα και δεν προβαίνει σε οποιουδήποτε είδους διακρίσεις, δεν αποκαλύπτει στοιχεία που σχετίζονται με πνευματική ιδιοκτησία φυσικών ή νομικών προσώπων, δεν κάνει χρήση μέσων με σκοπό να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους ή στον εξοπλισμό τους όπως ιούς, προγράμματα ή αρχεία κ.ά. και δεν παραβιάζει με τη συμπεριφορά του την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από χρήστες/επισκέπτες που δεν συμμορφώνονται στα προαναφερόμενα. Επίσης, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου που αντιτίθεται στο συγκεκριμένο όρο χρήσης και αποκλεισμού του χρήστη/επισκέπτη από το Διαδικτυακό Τόπο.

Δεν επιτρέπεται η διάδραση με το Διαδικτυακό Τόπο ανηλίκων, κυρίως κάτω των 16 ετών, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των γονέων τους.

 

-Ευθύνη της Επιχείρησης που Διατηρεί το Διαδικτυακό Τόπο 

 

Η επιχείρηση σεβόμενη την αρχή της αντικειμενικής ενημέρωσης και της ενημέρωσης που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη της ό,τι νέο μέσο παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία σε επίπεδο διασφάλισης της ηλεκτρονικής ασφάλειας, διαθέτει περιεχόμενο προς τους χρήστες/επισκέπτες της με διάφορους τρόπους.

Παρ’ όλα αυτά, η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια του Διαδικτυακού Τόπου. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης ζημίας των χρηστών/επισκεπτών από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων και τεχνικών ζημιών που μπορεί να προκύψουν από ιούς που ενδέχεται να παρεισφρήσουν.

Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους μπορεί να παραπέμπει μέσω συγκεκριμένων συνδέσμων. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007.)

 

- Άδεια Χρήσης Περιεχομένου 

 

Παρακαλείστε να διαβάζετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους πριν χρησιμοποιήσετε, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, τον  ιστότοπο. Αν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους, παρακαλείσθε να απέχετε από την περαιτέρω χρήση. Διαφορετικά, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στους ακόλουθους όρους χρήσης, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη.

Οι παρόντες όροι ενδέχεται να αναθεωρούνται οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με ενημέρωση / τροποποίηση της παρούσας δημοσίευσης. Αν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μετά την οποιαδήποτε αναθεώρηση των παρόντων όρων, δεσμεύεστε από το εκάστοτε ισχύον περιεχόμενό τους. Συνεπώς, παρακαλείσθε να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να εξετάζετε τους εκάστοτε ισχύοντες δεσμευτικούς όρους.

Το περιεχόμενο που υφίσταται στο Διαδικτυακό Τόπο με οποιαδήποτε μορφή αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς δικαίου περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι χρήστες/επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου απαγορεύεται να αναπαράγουν, να αντιγράφουν ή να τροποποιούν και να εκμεταλλεύονται εμπορικά το περιεχόμενό του, παρά μόνο αν τηρούν τους κανόνες που προκύπτουν από την άδεια χρήσης  Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές 

 

Οι θυγατρικές, οι ιστότοποι, τα πνευματικά δικαιώματα καθώς και όλα τα εμπορικά σήματα της insTech, ούτω καθεξής, θα συμπεριλαμβάνονται στον όρο “BENEFIT Group”.

 

1.    Δήλωση περί μη παροχής εγγυήσεων  

Στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, τα στοιχεία του παρόντος ιστότοπου παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς παρεχόμενες εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, οποιουδήποτε είδους. Η insTech, οι θυγατρικές της και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες (συλλογικά “BENEFIT Group”) αποποιούνται όλων των εγγυήσεων, ρητά ή σιωπηρά αναφερομένων, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, για συγκεκριμένο σκοπό. Η απόφασή σας να πραγματοποιείτε συναλλαγές με τα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική σας ευχέρεια και την ικανότητά σας να αξιολογείτε κατάλληλα την παρεχόμενη πληροφόρηση και να αποφασίζετε ελεύθερα για τη διενέργεια ή μη οποιασδήποτε συναλλαγής σε αυτά τα πλαίσια.

Η BENEFIT Group δεν εγγυάται, ρητά ή σιωπηρά, ότι οι λειτουργίες, που περιέχονται στα στοιχεία του ιστότοπου, θα είναι συνεχείς και χωρίς σφάλματα, ούτε ότι τυχόν σφάλματα δύνανται να διορθωθούν, ούτε ότι ο ιστότοπος ή ο διακομιστής που τον εξυπηρετεί, θα είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Η BENEFIT Group δεν εγγυάται, ρητά ή σιωπηρά, ούτε προβαίνει σε οποιεσδήποτε, ρητές ή σιωπηρές, δηλώσεις αναφορικά με τη χρήση ή με τα αποτελέσματα της χρήσης των στοιχείων του ιστότοπου και δη αναφορικά με την ορθότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία αυτών, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ο ιστότοπος ενδέχεται να συνδέεται, για εξυπηρέτησή σας, με άλλους ιστότοπους που δεν ελέγχονται από την εταιρεία. Η BENEFIT Group δεν φέρει καμία ευθύνη για το εν γένει περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων που κατασκευάζονται και λειτουργούν με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η ύπαρξη της όποιας σύνδεσης (link) με τέτοιους ιστότοπους δεν συνεπάγεται την έγκριση ή αποδοχή από την BENEFIT Group αυτών των ιστοτόπων ή του περιεχομένου τους.

 

2.    Περιορισμός ευθύνης    

Ενώ η BENEFIT Group καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να αναρτά και να εμφανίζει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον ιστότοπο, μερικές φορές είναι πιθανό να συμβούν λάθη ή παραλείψεις ή εν γένει ελλείψεις στο περιεχόμενό του. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η BENEFIT Group δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, την επάρκεια και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του ιστότοπου και, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά και της περίπτωσης  αμέλειας, η BENEFIT Group ή οποιοδήποτε μέρος εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή λειτουργία του ιστότοπου δεν θα ευθύνεται απέναντί σας για οποιαδήποτε άμεση, παρεπόμενη, θετική και αποθετική, έμμεση ζημία ή ποινική ρήτρα που θα προκύψει από τη χρήση, ή την αδυναμία χρήσης των στοιχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου,. Η BENEFIT Group δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη ούτε υπαιτιότητα για τυχόν ζημιές ή ιούς που μπορεί να πλήξουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλου περιουσιακού σας στοιχείου από την καθ’  οιονδήποτε τρόπο χρήση του ιστότοπου, περιλαμβανόμενης της πρόσβασης ή αναζήτησης σε αυτόν, ή από την καταφόρτωση των όποιων στοιχείων, δεδομένων, κειμένων, εικόνων, βίντεο ή ηχητικού υλικού περιέχονται σε αυτόν.

 

3.    Περιορισμοί στη χρήση στοιχειών    

Ο ιστότοπος ανήκει στην κυριότητα της BENEFIT Group και ελέγχεται από αυτή.  Απαγορεύεται, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση από την Benefit,  οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, επαναδημοσίευση, επαναφόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε στοιχείου του ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου διαδικτυακού τόπου ανήκει στην κυριότητα, διεύθυνση, δικαιοδοσία και έλεγχο της BENEFIT Group. Μπορείτε να καταφορτώνετε υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο μόνο για δική σας προσωπική χρήση, με την προϋπόθεση ότι τηρείτε όλες τις ειδοποιήσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων copyright που εμπεριέχονται στο υλικό. Απαγορεύεται η διανομή, τροποποίηση, μετάδοση, επαναχρησιμοποίηση, επαναδημοσίευση, ή χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου για δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, ηχητικών υλικών και βίντεο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της BENEFIT Group. Η BENEFIT Group ούτε εγγυάται, ούτε δηλώνει ότι η από μέρους σας χρήση των στοιχείων που εμφανίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

 

4.    Τεχνικά και νομικά θέματα δικαιοδοσίας  

Ο ιστότοπος έχει σχεδιασθεί να ανταποκρίνεται, κατεξοχήν, στα τεχνικά και νομικά δεδομένα της ελληνικής επικράτειας. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητά στο παρόν, η BENEFIT Group δεν δεσμεύεται ότι τα στοιχεία του ιστότοπου είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Όποιος αποφασίσει να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο αυτό, το κάνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, και ευθύνεται για την τήρηση της τοπικής νομοθεσίας. Καμία ασφαλιστική κάλυψη, ασφαλιστικό προϊόν ή άλλη υπηρεσία δεν προσφέρεται ούτε θα πωλείται από την BENEFIT Group, ούτε, εάν πωλείται από την BENEFIT Group, θα έχει ισχύ σε οποιαδήποτε  δικαιοδοσία, στην οποία αυτή η προσφορά, η αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη βάσει της σχετικής νομοθεσίας που ισχύει στην εν λόγω δικαιοδοσία. Μερικά προϊόντα ή υπηρεσίες ίσως δεν διατίθενται σε όλες τις δικαιοδοσίες.

 

5.    Χρήση πληροφοριών  

Με την επιφύλαξη προσωπικών στοιχείων ή πληροφοριών, στα οποία εφαρμόζεται η Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BENEFIT Group, οποιεσδήποτε πληροφορίες που γνωστοποιείτε στην insTech μέσω του ιστότοπου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου μέσου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων ή υποδείξεων, θα θεωρούνται μη εμπιστευτικές και όχι αποκλειστικής κυριότητας και θα καθίστανται ιδιοκτησία της BENEFIT Group. Τέτοιες πληροφορίες, εκτός των προσωπικών στοιχείων ή πληροφοριών, μπορούν να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, διαβίβασης, δημοσίευσης, μετάδοσης και ανάρτησης. Η insTech είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί τις όποιες ιδέες, τεχνογνωσίες ή τεχνικές που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε σε αυτή μέσω του ιστότοπου ή άλλου μέσου, για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της ανάπτυξης και εμπορικής προώθησης προϊόντων με τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών.

 

6.    Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής  ιδιοκτησίας  

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα, οι διακριτικοί τίτλοι, τα λογότυπα, τα κείμενα καθώς και  οι οποιεσδήποτε αποτυπώσεις αποτελούν ιδιοκτησία της insTech. Κανένα από τα περιεχόμενα του ιστότοπου δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι δίδει, έμμεσα, βάσει της αρχής estoppel ή άλλως, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος εμφανίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση της BENEFIT Group. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των εμπορικών σημάτων και εν γένει των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που εμφανίζονται στον ιστότοπο, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου του παρόντος, εκτός όπως άλλως ρητά προβλέπεται. Οι φωτογραφίες, που εμφανίζονται στον ιστότοπο είτε αποτελούν ιδιοκτησία της BENEFIT Group είτε χρησιμοποιούνται από την BENEFIT Group έχοντας λάβει τις απαραίτητες νόμιμες άδειες . Απαγορεύεται η χρήση αυτών των φωτογραφιών από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο εξουσιοδοτημένο από εσάς, εκτός εάν υπάρχει ειδική έγγραφη άδεια από την BENEFIT Group. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου του ιστότοπου μπορεί να παραβιάζει τη σχετική ισχύουσα νομοθεσίας, περιλαμβανόμενης. ενδεικτικά, της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), εμπορικών σημάτων και δημοσιότητας, καθώς και τους κανονισμούς και τις διατάξεις νόμων που διέπουν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

 

7.    Άδειες λογισμικού  

Αναγνωρίζετε ότι οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται ή παρέχεται σε εσάς στον ιστότοπο μπορεί να περιέχει τεχνολογία που υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους σύμφωνα με τη νομοθεσία ελέγχου εξαγωγών της ΕΕ, των ΗΠΑ και άλλων χωρών και δικαιοδοσιών. Συμφωνείτε, με το παρόν, ότι δεν θα μεταφέρετε ούτε θα εξάγετε τέτοιο λογισμικό παραβιάζοντας ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών. Η BENEFIT Group δεν παρέχει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση για την καταφόρτωση ή την εξαγωγή του όποιου λογισμικού ή τεχνικών δεδομένων από τον ιστότοπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου η δραστηριότητα αυτή απαγορεύεται από τους νόμους και τους κανόνες ελέγχου εξαγωγών.

 

8.    Εφαρμοστέο δίκαιο  

Οι παρόντες όροι χρήσης του ιστότοπου διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό.

Αν οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους παύει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο, τούτο δεν θα επηρεάζει το κύρος των υπόλοιπων όρων που διατηρούν πλήρη ισχύ.