Βρείτε έναν ειδικό

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών

 

Βρείτε έναν ειδικό

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών

 

Κίνδυνοι

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών

Αξιώσεις

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών

Εργαλεία & Πόροι

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών

Οι συμμετοχή σας στην αποζημίωση, είναι το χρηματικό ποσό που πληρώνετε από την τσέπη σας για μια καλυπτόμενη απαίτηση.

THEMES_0007

Τί είναι συμμετοχή στην αποζημίωση;

Συμμετοχή είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό πολλών τύπων ασφαλιστικής κάλυψης. Είναι το χρηματικό ποσό που πληρώνετε από την τσέπη σας για μια καλυμμένη αξίωση. Συνήθως θα δείτε συμμετοχή για ορισμένες καλύψεις σε ασφαλιστήρια συμβόλαια επιχειρήσεων.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι επιλέγετε μια έκπτωση 500 $ όταν αγοράζετε κάλυψη, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της επιχείρησης σας. Αργότερα, μια πυρκαγιά προκαλεί ζημιά 10.000 $ στο κτήριο σας. Εάν η αξίωσή σας καλύπτεται, θα πληρώνατε από το ταμείο σας την αξία των 500 $ για επισκευές και η ασφάλειά σας θα πλήρωνε τα υπόλοιπα 9.500 $.

Όταν καλύπτετε την έκπτωση σας, σημαίνει ότι έχετε πληρώσει ολόκληρο το ποσό της έκπτωσης της κάλυψής σας και η ασφάλισή σας θα σας βοηθήσει να καλύψετε το υπόλοιπο κόστος της καλυπτόμενης απαίτησής σας, μέχρι το όριο κάλυψης.

Πιθανότατα θα έχετε πολλαπλές εκπτώσεις στο ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε κάλυψη μπορεί να έχει τη δική της ξεχωριστή έκπτωση. Σε αντίθεση με την ασφάλιση υγείας, όπου συνήθως πρέπει να καλύψετε μία μόνο έκπτωση για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος, οι εκπτώσεις για άλλους τύπους ασφαλιστηρίων συμβολαίων ισχύουν γενικά κάθε φορά που υποβάλλετε αξίωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ασφαλιστική σας εταιρεία μπορεί να ορίσει εκπτώσεις για συγκεκριμένα συμβόλαια. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να μπορείτε να επιλέξετε την έκπτωση. Ίσως μπορέσετε να εξοικονομήσετε χρήματα σε ασφάλιστρα επιλέγοντας υψηλότερες εκπτώσεις. Σε γενικές γραμμές, όσο υψηλότερη είναι η έκπτωση, τόσο χαμηλότερο θα είναι το ασφάλιστρό σας. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε μια συμμετοχή σας 1.000 $ στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της επιχείρησης σας, πιθανότατα θα πληρώσετε λιγότερα ασφάλιστρα από ό,τι θα κάνατε για ένα συμβόλαιο με συμμετοχή 500 $.

Ελέγξτε το συμβόλαιό σας ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο για να μάθετε ποιες εκπτώσεις μπορεί να ισχύουν για τα συμβόλαιά σας ή για να προσαρμόσετε το ποσό της συμμετοχής σας.

Τί είναι το όριο αποζημίωσης;

Ασφαλιστικό όριο, είναι το μέγιστο χρηματικό ποσό που θα πληρώσει ένας ασφαλιστής για μια καλυπτόμενη απαίτηση. Όσο υψηλότερο είναι το όριο κάλυψης, τόσο υψηλότερο μπορεί να είναι το ασφάλιστρό σας. Τα όρια ισχύουν συχνά για διαφορετικούς τύπους κάλυψης στο πλαίσιο ενός συμβολαίου.

Ασφάλιση επιχείρησης

Ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε τα όρια και τις καλύψεις.

Διαβάστε το συμβόλαιό σας ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας πράκτορα για να κατανοήσετε τα ασφάλιστρα, τις εκπτώσεις και τα όρια στα συμβόλαιά σας.