Βρείτε έναν ειδικό

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών

 

Εάν έχετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την επιχείρηση σας, πιθανότατα έχετε ακούσει για ασφάλιστρα, εκπτώσεις και όρια. Όμως, ξέρετε τι σημαίνει καθένας από αυτούς τους όρους;

Καθεμία από αυτές τις έννοιες βοηθά στον καθορισμό του ποσού που θα πληρώσετε για την ασφάλισή σας, καθώς και τα ποσά που μπορεί να λάβετε μετά από μια απαίτηση σας.

Πριν σκεφτείτε την αγορά των ασφαλιστικών καλύψεων σας με αποκλειστικό γνώμονα το πιο χαμηλό ασφάλιστρο, σκεφτείτε ...

Μετατόπιση αντιλήψεων για την αξία της ασφάλισης

"Μην σκεφτείτε ένα ασφαλιστικό προϊόν ως ένα εμπόρευμα που αγοράζεται απλώς επιλέγοντας την χαμηλότερη τιμή. Πρέπει να είναι μια συνολική λύση υπηρεσιών που αγοράζεται με βάση την αντιληπτή αξία για τη μείωση του κινδύνου και τη διαχείριση της πιθανής ζημίας." 

MONEY_0024

Τί είναι το ασφάλιστρο;

Ένα ασφάλιστρο είναι το ποσό που καταβάλλετε στον ασφαλιστή σας τακτικά για να διατηρήσετε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ. Μπορεί να πληρώνετε ασφάλιστρα μηνιαία, τριμηνιαία, κάθε έξι μήνες ή ετησίως, ανάλογα με την ασφαλιστική σας εταιρεία και το συγκεκριμένο συμβόλαιό σας. Εάν δεν πληρώσετε το ασφάλιστρο, το συμβόλαιό σας θα ακυρωθεί και δεν θα έχετε οικονομική προστασία για απαιτήσεις.

Πώς υπολογίζεται το κόστος των ασφαλίστρων;

Πολλοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την τιμή ενός ασφαλίστρου. Ακολουθούν ορισμένοι από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό που θα πληρώσετε για ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

MONEY_0030

Μπορείτε να βασιστείτε σ' έναν εξειδικευμένο σύμβουλο του insTech

Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος του insTech μπορεί να απαντήσει σ' όλες τις ερωτήσεις για την Διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου της επιχείρησης σας και να σας βοηθήσει να βρείτε τρόπους να προστατεύσετε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς.

Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το ασφάλιστρο σε μία επιχείρηση

 • Όρια κάλυψης που επιλέγετε
 • Εκπιπτόμενα ποσά
 • Προαιρετικές καλύψεις που επιλέγετε
 • Η ηλικία και η κατάσταση του κτηρίου
 • Ο βαθμός επικινδυνότητας των εμπορευμάτων
 • Η θέση που βρίσκεται
 • Το ιστορικό των αξιώσεων σας
 • Η πιστοληπτική σας αξιολόγηση
 • Είδος κατασκευής του κτηρίου
 • Πυροπροστασία
 • Προστασία από νερά
 • Συστήματα ασφαλείας για κλοπή