Το Πρόγραμμα εκκίνησης Starter, του insTech - Academy, είναι ο εξελιγμένος επιχειρηματικός επιταχυντής, ενός πρωτοποριακού οικοσυστήματος...
Το ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα Starter είναι ο οδικός χάρτης ... για την παραγωγή, την αυτοματοποίηση...
Subscribe To Starter του instech είναι ένα εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό πρόγραμμα για ηγέτες & επιχειρηματίες...