Πρίν φύγεις ...

Technology, Media & Telecommunications

Βοηθάμε τους ηγέτες της τεχνολογίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών να δημιουργήσουν την Αλλαγή που έχει σημασία  σε αυτήν την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά - για να χτίσουν εσωτερικές δυνατότητες, να ενσωματώσουν ψηφιακά και εργαλεία ανάλυσης στους οργανισμούς τους και να μεταμορφώσουν τους τρόπους με τους οποίους εργάζονται για να βελτιώσουν την επιχείρησή τους με ουσιαστικούς και βιώσιμους τρόπους .

Read more 

Advanced Electronics

 

Ανάπτυξη μέσω νέων τεχνολογιών

 

 

Read more

.

.

Ο τεταρτογενής τομέας

Είναι το τμήμα της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση, το οποίο συνήθως περιλαμβάνει οικονομικούς τομείς προσανατολισμένους στην τεχνολογία των πληροφοριών . μέσα μαζικής ενημέρωσης, έρευνα και ανάπτυξη, εκπαίδευση , κλπ

 

 

 

.

Full List ...

Technology, Media & Telecommunications

Πως βοηθάμε

Advanced Electronics

Solutions

Οι γνώσεις μας για τις εταιρείες Technology, Media & Telecommunications

Διαβάστε τις απόψεις μας για τα πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Και γνωρίστε τους ανθρώπους μας. Κάνουμε τη διαφορά.

We work with our members to build the capabilities that enable Technology, Media & Telecommunications to achieve sustainable advantage.

Οι γνώσεις μας για τις εταιρείες Προηγμένων ηλεκτρονικών

Διαβάστε τις απόψεις μας για τα πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Και γνωρίστε τους ανθρώπους μας. Κάνουμε τη διαφορά.

We work with our members to build the capabilities that enable Advanced Electronics  to achieve sustainable advantage.