Βρείτε έναν ειδικό

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών

 

Εκκίνηση
Οργάνωση
Χρηματοδότηση
Ανθρώπινο δυναμικό
Κουλτούρα
Αγορές
PC_0049

Τι είναι το επιχειρηματικό οικοσύστημα;

Σε έναν υπερσυνδεδεμένο κόσμο, η καινοτομία δεν συμβαίνει σε κενό. Αυτό συμβαίνει όταν οι εταιρείες συνδέονται και συνεργάζονται με άλλες, σ' ένα ευρύτερο οικοσύστημα. Δείτε το Amazon ή το Google, για παράδειγμα, που ενορχηστρώνουν δίκτυα από διάφορες βιομηχανίες για να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τι κάνει τα οικοσυστήματα διαφορετικά από Networks ή Clusters;

Τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα όπως το insTech έχουν τρία καθοριστικά χαρακτηριστικά: βιωσιμότητα, αυτοδιαχείριση και εξέλιξη. Προκειμένου να χαρακτηριστεί οικοσύστημα, ένα δίκτυο πρέπει να πληρή καθένα από αυτά τα κριτήρια.

PERSON_0085

Προγραμματίστε μια Συνάντηση One-on-One

Στείλτε το τηλέφωνο σας, για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας

Βρείτε έναν ειδικό

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών

 

Εκκίνηση
Οργάνωση
Χρηματοδότηση
Ανθρώπινο δυναμικό
Κουλτούρα
Αγορές
MEETING-0006

Πώς μοιάζει ένα αυτοδιοικούμενο οικοσύστημα;

Τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα, δεν έχουν ιδιοκτήτη. Όλοι συμμετέχουν στην διοίκηση και έτσι πληρούν το κριτήριο της αυτοδιοίκησης. Αντίθετα, τα δίκτυα ανάπτυξης της Apple και της Google ρυθμίζονται αυστηρά από την πλατφόρμα στην οποία συμβάλλουν. Με τόσο γενικό έλεγχο, δεν θα αποκαλούσαμε αυτά τα δίκτυα «επιχειρηματικά οικοσυστήματα». 

Τι βοηθά στην διακυβέρνησης ενός οικοσυστήματος επιχειρήσεων;

Υπάρχουν τρεις μηχανισμοί που μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης των οικοσυστημάτων των επιχειρήσεων.

  • αξιολογήσεις αγοραστή-προμηθευτή.
  • συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.
  • τρίτοι ρυθμιστές.

 

EDUCATION_0021

Προγραμματίστε μια Συνάντηση One-on-One

Ας συζητήσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρηση σας να φτάσει στην επόμενη κανονικότητα. Θα δούμε τι κάνετε τώρα και τι χρειάζεται να αλλάξετε για να κλιμακώσετε την επιχείρηση σας στην κερδοφορία υψηλών αριθμών.

Κάντε κλικ για να προγραμματίσετε μόνος σας, την συνάντηση μας.

WALLPAPER_52

Πώς μπορούν οι ΜμΕ να αξιοποιήσουν καλύτερα τα οικοσυστήματα καινοτομίας;

Η επιτυχία έρχεται με τη συνεργασία και τον ανταγωνισμό. Οι προμηθευτές επιχειρήσεων σε ένα οικοσύστημα είναι τόσο συνεργάτες όσο και πιθανοί ανταγωνιστές . Στο επιχειρηματικό οικοσύστημα κινητικότητας του insTech, για παράδειγμα, οι insurance Brokers πρέπει να συνεργαστούν με προγραμματιστές εφαρμογών, παρόχους λογισμικού και δημόσιες ρυθμιστικές αρχές για να δημιουργήσουν νέες, καινοτόμες λύσεις για την διαχείριση των ασφαλιστικών κινδύνων.

Πώς μπορεί μια ΜμΕ ν' αναπτυχθεί σε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα

Οι δυσκολίες παραμένουν. Το να είσαι μέλος ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος σημαίνει ότι ορισμένα από τα μέλη θα αναπτυχθούν περισσότερο από κάποια άλλα. Σίγουρα, το να είσαι ο ηγέτης με μια νέα ιδέα βοηθά πάντα, αλλά άλλες επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν διασφαλίζοντας ότι συνεργάζονται πιό αποτελεσματικά με κάποιους άλλα μέλη / μετόχους του οικοσυστήματος.

 

CITY_0032

Επιχειρηματικό Οικοσύστημα

Τα οικοσυστήματα προωθούν την καινοτομία, διότι επιτρέπουν στις εταιρείες να συνδέουν κεφάλαια, συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες για να δημιουργούν και να αποτυπώνουν νέα αξία. Τα οικοσυστήματα διευκολύνουν επίσης τον υγιή ανταγωνισμό και τη συνεργασία μεταξύ των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των κατεστημένων επιχειρήσεων.

Βρείτε έναν ειδικό

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών

 

Εκκίνηση
Οργάνωση
Χρηματοδότηση
Ανθρώπινο δυναμικό
Κουλτούρα
Αγορές