Οι άνθρωποι του ψηφιακού οικοσυστήματος insTech βοηθούν Agents & Brokers να μετασχηματίσουν τις εταιρικές τους λειτουργίες ώστε να γίνουν ενεργοί ηγέτες και δημιουργοί αξίας για ολόκληρη την επιχείρηση.

Τι μπορεί να κάνει το insTech για εσάς

MARKETING_120

Ο ρόλος και οι προσδοκίες της επιχειρηματικής λειτουργίας εξελίσσονται διαρκώς, στο άκρως δυναμικό τοπίο της νέας κανονικότητας της ασφαλιστικής αγοράς.

Πέρα από την προστασία του οργανισμού σας και την εκπλήρωση των κανονιστικών απαιτήσεων, ο ρόλος της ευρύτερης επιχειρηματικής λειτουργίας πρέπει να αλλάξει. Στόχος πρέπει να είναι η ανάληψη ενός πιο ενεργού και στρατηγικού ρόλου στην παροχή συμβουλών, στην εταιρεία  και στη δημιουργία αξίας.

Η κορυφαία μεθοδολογία επιχειρηματικού μετασχηματισμού του insTech ανεβάζει την εμπειρία του πελάτη στην κορυφή των τάσεων του κλάδου. Τους ζητάει να την οδηγήσουν στην δημιουργία αξίας και στην ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και να προωθούν αποτελεσματικές διαδικασίες.

Ως στρατηγικός επιχειρηματικός σας εταίρος, το insTech μπορεί να σας βοηθήσει να επανασχεδιάσετε την επιχειρηματική σας λειτουργία και να ξεκλειδώσετε την αξία της ψηφιοποίησης αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες όπως προηγμένα αναλυτικά στοιχεία, cloud και δεδομένα επόμενης γενιάς. Η βασική μας προσφορά παρέχει τη δυνατότητα στους Agents & Brokers να συνειδητοποιήσουν τις κορυφαίες δυνατότητες για τις επιχειρηματικές τους λειτουργίες γρήγορα και στρατηγικά σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης.

Οι άνθρωποι μας.

PROJECT MANAGER

Eddie Adkins

Serves as the tax technical leader for the Human Capital Services practice.

HR BUSINESS ADMIN

Anna Truman

Serves as the tax technical leader for the Human Capital Services practice.


Πως μπορεί να σας βοηθήσει το insTech

Για να οργανωθούν καλύτερα στο μέλλον, οι Agents & Brokers πρέπει να υιοθετήσουν στρατηγικές που εξηγούν στον εαυτό τους, στο ανθρώπινο δυναμικό, στους προμηθευτές και τους πελάτες τους «ποιοι είμαστε» , «πώς λειτουργούμε» και «πώς μεγαλώνουμε», σαν επιχείρηση

 

Τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού και διαχείρισης insurtech

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση της απόδοσης προσφέρουν αυτό που χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών πληροφοριών που είναι:

Marketing Research

Research helps you plan the best way to get your product from the manufacturer to the retail shelf. In addition to deciding which retailers should carry your product, you should determine where your inventory will be held.

Listen to your team

Go to your team, and tell them you want to make a fresh start. Tell them you want them to enjoy their jobs more and get more done.

Analyze the Problem

In this problem solving step, you will want to figure out what caused the problem, what the problem looks like at this moment, and the urgency of addressing the problem.

Χώρος καινοτομίας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Για να οργανωθούν καλύτερα στο μέλλον, οι ηγέτες πρέπει να υιοθετήσουν στρατηγικές που εξηγούν στον εαυτό τους, στο ανθρώπινο δυναμικό στους προμηθευτές και τους πελάτες τους «ποιοι είμαστε» , «πώς λειτουργούμε» και «πώς μεγαλώνουμε», σαν επιχείρηση