instech_regular

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε 4 τρίωρες συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία

Απευθύνεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, σε στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, πραγματογνώμονες, διακανονιστές ζημιών, underwriters κλπ.

Διαδραστικό Εργαστήριο Κλάδου Περιουσίας

Στόχος, σκοπός και αντικείμενο της εκπαίδευσης

Το σεμινάριο αυτό  επιχειρεί  να μετατρέψει τον επαγγελματία ή/και το νεοεισερχόμενο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή/και λοιπούς εμπλεκόμενους στην ιδιωτική ασφάλιση σε εξειδικευμένο σύμβουλο ασφάλισης ζημιών, εκπαιδεύοντάς τον με σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης, μεταφέροντας του τις  γνώσεις εκείνες που απαιτούνται στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως αυτό δημιουργήθηκε από τις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων.  

 

Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει, διακρίνει, ερμηνεύει περιγράφει, να ορίζει και να ασφαλίζει τους κινδύνους με επιστημονικό και καθόλα αποδεκτό και εύχρηστο τρόπο, με επιμέτρηση,  ανάλυση και μοντελοποίηση των κινδύνων ώστε να αποκτήσει ταχύτητα στην πρόσκτηση νέων πελατών κάτω από τις προϋποθέσεις που ορίζει το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Σε επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων

ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα είναι σε θέση να σχεδιάζει, διορθώνει, ελέγχει, επιλύει, εφαρμόζει ασφαλιστικές λύσεις, «με έντυπο αναγκών πελάτης και αιτιολογημένη συμβουλή», δομημένες στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, με όπλα την ενδεδειγμένη επιχειρηματολογία και τις κατάλληλες τεχνικές πωλήσεων.   

Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής  θα είναι σε θέση να υποστηρίξει, υιοθετήσει νέα στάση και συμπεριφορά έναντι της αγοράς των υποψηφίων ασφαλισμένων ή/και των υφισταμένων ασφαλισμένων στο χαρτοφυλάκιο που διατηρεί.

.

Μελέτη περίπτωσης

Ιδιοκτήτης εστιατορίου με μουσική, ετών 36, που βρίσκεται στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας ζητά συμβουλές ιδιωτικής ασφάλισης. Από το «έντυπο αναγκών πελάτη» και τη συνομιλία προκύπτει ότι η μεγαλύτερη ανάγκη προς εξασφάλιση τη παρούσα χρονική στιγμή, είναι η ασφάλιση της αξίας των βελτιώσεων, εξοπλισμού και λοιπού περιεχομένου του εστιατορίου καθώς και οι μέγιστες δυνητικές χρηματικές απώλειες λόγω θανάτου του ιδιοκτήτη, καθότι η εξασφάλιση τους συνάγεται να είναι θέμα μείζονος σημασίας αφού:

α-η σύζυγός του ιδιοκτήτη είναι οικοκυρά, που έχει επιφορτιστεί με την καθημερινή φροντίδα τριών μικρών παιδιών (1-2-4 ετών) και επιπροσθέτως των ασθενών γονέων του.

β-Σε περίπτωση θανάτου του και ιδιαιτέρως κατά τη χρονική περίοδο που τα παιδιά του είναι μικρά, την επιχείρησή του δεν θα μπορούσε να την διαχειριστεί η σύζυγός του λόγω των ανειλημμένων υποχρεώσεων της οικογένειας ως παραπάνω περιγραφές και σε περίπτωση που θα το επιχειρούσε, τότε το εισόδημα θα ατονούσε σε σύντομο χρονικό διάστημα καθότι η σύζυγός του δεν έχει σχετικές γνώσεις, ούτε διαθέτει τη δέουσα επιχειρηματική αντίληψη που απαιτεί η επιχείρηση, πέραν των έμπιστων υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτή.

γ-Σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη και ιδιαιτέρως κατά τη χρονική περίοδο που τα παιδιά του είναι μικρά, η οικογένειά του θα υποστεί τρία (3) κύρια πλήγματα:

ι-την ψυχική ωδίνη που θα διαχέεται σε όλες τις εκφάνσεις της μελλοντικής ζωής της οικογένειας και θα διαμορφώσει το μέλλον της με άγνωστο τρόπο.

ιι-την απώλεια του μηνιαίου εισοδήματος που θα εξαναγκάσει την οικογένεια σε πράξεις άγνωστες, επαχθείς και πιθανώς ατελέσφορες για τα μέλη της.

ιιι-την απώλεια της επενδυτικής αξίας της επιχείρησης. Η επιχείρηση λόγω του ότι έχει αποκτηθεί από γενεά σε γενεά δια των ετών (70 έτη επιχείρηση), έχει ήδη εγκλωβίσει υψηλή προστιθέμενη επενδυτική αξία και αναγνωρισιμότητα.

δ-Το κτήριο δεν είναι ιδιόκτητο, ενοικιάζεται από Ίδρυμα Ν.Π.Ι.Δ. από το έτος 1950 και ο εξοπλισμός της επιχείρησης αφορά στο συνήθη εξοπλισμό εστίασης που λόγω της οικονομικής κρίσης, μπορεί να αποκτηθεί σήμερα, εύκολα και φθηνά από άλλες όμοιες επιχειρήσεις οι οποίες πτώχευσαν κατά το πρόσφατο παρελθόν. Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού καθώς και οι σχετικές κτηριακές βελτιώσεις και συντηρήσεις δεν απεικονίζονται ορθά στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, ούτε υπάρχει ενημερωμένο μητρώο παγίων, ούτε υπάρχουν βιβλία και παραστατικά κατά το ΚΦΑΣ νωρίτερα του έτους 2005 λόγω ειδικών νόμων που παρείχαν τη δυνατότητα καταστροφής βιβλίων και στοιχείων σε επιχειρήσεις (παράγρ.5-Άρθρο 12-Ν.3888/2010) κλπ. Επίσης πολλά αντικείμενα του εξοπλισμού και περιεχομένου αφορούν σε ιδιοκατασκευές ή αναπαλαιώσεις παρατημένων παλαιών αντικειμένων, επίπλων και μηχανημάτων και ορισμένες εργασίες συντήρησης γίνονται με προσωπική εργασία, επεμβάσεις και παρεμβάσεις.

"Αν σας συνέβαινε να δώσετε συμβουλή επί αμοιβής για τη παραπάνω περίπτωση, ποια συμβουλή θα δίνατε;"

ATTACK

Διαχείριση συμβάντων

Προγραμματίστε τις ενέργειες σας σε περιστατικά στον κυβερνοχώρο εκ των προτέρων.
Τα περιστατικά μπορούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε έναν οργανισμό όσον αφορά το κόστος, την παραγωγικότητα και τη φήμη. Ωστόσο, η καλή διαχείριση συμβάντων θα μειώσει τον αντίκτυπο όταν συμβαίνουν. Η ανίχνευση και η γρήγορη ανταπόκριση σε περιστατικά θα συμβάλει στην πρόληψη περαιτέρω ζημιών, μειώνοντας τον οικονομικό και επιχειρησιακό αντίκτυπο. Η διαχείριση του συμβάντος, ενώ στο επίκεντρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα μειώσει τον αντίκτυπο της φήμης. Τέλος, η εφαρμογή όσων έχετε μάθει μετά από ένα συμβάν θα σημαίνει ότι είστε καλύτερα προετοιμασμένοι για τυχόν μελλοντικά συμβάντα.