“Η επιχειρηματικότητα όχι μόνο μπορεί να διδαχθεί, αλλά πρέπει να διδαχθεί με αυστηρό και συστηματικό τρόπο" Η πειθαρχημένη επιχειρηματικότητα (Disciplined Entrepreneurship) είναι...